Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

DOBROVOĽNÍCTVO A KNIŽNICE v projekte Komunitná knižnica V.

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / DOBROVOĽNÍCTVO A KNIŽNICE v projekte Komunitná knižnica V.

12. decembra 2011 sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou uskutočnil workshop pre knihovníkov. Usporiadala ho Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove, Slovenská asociácia knižníc, Spolok slovenských knihovníkov a OZ Korálky s finančnou podporou MK SR. Názov podujatia sa niesol v súlade s Európskym rokom dobrovoľníctva, ktorý sa síce končí, ale veríme, že dobrovoľníctvo v knižniciach, ako odznelo na tomto medzinárodnom podujatí, bude pokračovať.

Stretnutie knihovníkov otvoril za zriaďovateľa knižnice podpredseda PSK a zároveň primátor Ing. Ján Ragan, ktorý prítomných hostí nielen privítal na území mesta , ale vyjadril radosť, že aj knižnice majú záujem o dobrovoľníctvo a realizujú medzinárodné odborné podujatie na jeho rozvoj.

Workshopu sa zúčastnili z MK SR riaditeľka Odboru múzeí, galérií a knižníc sekcie kultúrneho dedičstva Mgr. Monika Lopušanová a pracovníci odboru PhDr. Ján Molnár, a Mgr. Kristína Vancová. V odbornom programe dobrovoľníctvo v knižniciach v Česku prezentovali Mgr. Dagmar Bahnerová, riaditeľka Mestskej knižnice Louny a Blanka Tauberová, riaditeľka Mestskej knižnice Sedlčany. Knižnica v Lounech je najlepšou knižnicou v Českej republike, o čom svedčí najvýznamnejšie ocenenia, ktoré im v tomto roku udelilo MK ČR „Městská knihovna roku 2011 – Louny“.

Skúsenosti s prácou s dobrovoľníkmi prezentovali riaditelia a pracovníci verejných knižníc z Prešova, z Nových Zámkov a z Košíc. Popoludnie patrilo diskusii a výmene skúseností s prácou s dobrovoľníkmi na Slovensku. „Workshop bol inšpiráciou pre rozvoj nových projektov pre prácu s dobrovoľníkmi v knižniciach a veríme že prispeje k rozvoju dobrovoľníctva v slovenskom knihovníctve aj v našej knižnici vo Vranove“.
Emília Antolíková

DOBROVOĽNÍCTVO A KNIŽNICE v projekte Komunitná knižnica V.

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / DOBROVOĽNÍCTVO A KNIŽNICE v projekte Komunitná knižnica V.

12. decembra 2011 sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou uskutočnil workshop pre knihovníkov. Usporiadala ho Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove, Slovenská asociácia knižníc, Spolok slovenských knihovníkov a OZ Korálky s finančnou podporou MK SR. Názov podujatia sa niesol v súlade s Európskym rokom dobrovoľníctva, ktorý sa síce končí, ale veríme, že dobrovoľníctvo v knižniciach, ako odznelo na tomto medzinárodnom podujatí, bude pokračovať.

Stretnutie knihovníkov otvoril za zriaďovateľa knižnice podpredseda PSK a zároveň primátor Ing. Ján Ragan, ktorý prítomných hostí nielen privítal na území mesta , ale vyjadril radosť, že aj knižnice majú záujem o dobrovoľníctvo a realizujú medzinárodné odborné podujatie na jeho rozvoj.

Workshopu sa zúčastnili z MK SR riaditeľka Odboru múzeí, galérií a knižníc sekcie kultúrneho dedičstva Mgr. Monika Lopušanová a pracovníci odboru PhDr. Ján Molnár, a Mgr. Kristína Vancová. V odbornom programe dobrovoľníctvo v knižniciach v Česku prezentovali Mgr. Dagmar Bahnerová, riaditeľka Mestskej knižnice Louny a Blanka Tauberová, riaditeľka Mestskej knižnice Sedlčany. Knižnica v Lounech je najlepšou knižnicou v Českej republike, o čom svedčí najvýznamnejšie ocenenia, ktoré im v tomto roku udelilo MK ČR „Městská knihovna roku 2011 – Louny“.

Skúsenosti s prácou s dobrovoľníkmi prezentovali riaditelia a pracovníci verejných knižníc z Prešova, z Nových Zámkov a z Košíc. Popoludnie patrilo diskusii a výmene skúseností s prácou s dobrovoľníkmi na Slovensku. „Workshop bol inšpiráciou pre rozvoj nových projektov pre prácu s dobrovoľníkmi v knižniciach a veríme že prispeje k rozvoju dobrovoľníctva v slovenskom knihovníctve aj v našej knižnici vo Vranove“.
Emília Antolíková

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok