Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ č. 38

Šport / Futbal / ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ č. 38

Športovo – technická komisia
- Schvaľuje výsledky 30. kola mužov, 30.kola sólo dorastu, 20. kola sólo žiakov a 22. kola dvojičiek
- Súťaž FAIR-PLAY v ročníku 2011/2012 :
1) Sokol Slovenská Kajňa
2) Družstevník Komárany
3) Družstevník Merník
Poradie strelcov:
30 gólov - Malý Lukáš (Holčíkovce),
28 gólov - P. Lukáč (Slov. Kajňa),
25 gólov - Horský (Sedliská),
21 gólov - Tancož (Čaklov),
23 gólov - Šeba(Sedliská),
17 gólov - Kazimír (Hlinné).
Disciplinárna komisia
142. Zamieta odvolanie hráča ŠK Sačurov Slavomíra Bereša ako bezpredmetné. Odvolanie malo byť do 15 dní od zverejnenia rozhodnutia DK adresované VV ObFZ ako orgánu oprávnenému konať v odvolacom konaní.
143. FK Soľ - za urážky R pred a v stretnutí DVŽ Sačurov –Soľ, podľa DP príl.2 čl.1/b peňažnou pokutou 30 € + za oneskorený príchod na stretnutie podľa RS príl. 2 čl. 10 10,-€ + 10 € za prerokovanie.
 Ravas Miroslav (630110) podľa DP 3/b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v FK Soľ po dobu 4 mesiacov od začiatku nového súťažného ročníka 2012/2013.
Komisia rozhodcov
Hľadá nových adeptov na výkon funkcie rozhodcu. Osobne na sekretariáte ObFZ (Budova Coop Jednoty 2 pos.), alebo telefonicky na 0907 207 887.
Sekretariát ObFZ
1. Oznamuje členov VV, predsedovi RK a predsedom ŠTK a DK, že zasadnutie VV ObFZ sa uskutoční vo štvrtok 28.06. 2012. o 16:00 hod. v zasadačke ObFZ (Coop Jednota). Pozvánka + Návrh Rozpisu súťaži ObFZ pre ročník 2012/2013 boli zaslané poštou.
2. Žiada FK doručiť do 28.06. 2012 prihlášky do súťaží ObFZ s povinnými prílohami na nový súťažný ročník 2012/2013. Tlačivá sú na www.obfzvranov.sk.
3. Dôrazne upozorňuje tie FK, ktoré doteraz nezaslali na SFZ vyplnený a overený dotazník svojho klubového manažéra ISSF, aby tak obratom vo vlastnom záujme urobili a nedostali sa tak pri registráciách, prestupoch a hosťovaniach hráčov do zbytočných problémov. Uvedený dotazník a podrobnosti každý nájde na stránke www.futbalsfz.sk (kliknutím na stránke Projekty , v stránke Projekty prekliknutím na stránku ISSF tam na Dokumenty, kde sú tlačiva a podrobnosti celého systému).
4. Oznamuje, že slávnostné vyhlásenie 11-tky sezóny, najlepšieho strelca súťaže dospelých a víťaza súťaže Fair – Play za súťažný ročník 2011/2012 sa uskutoční 06.07.2012 o 17:00 hod. v hoteli Patriot vo Vranove n/T.
Pozývajú sa hráči:
Balog Pavol(Hlinné), Dargaj Michal (Banské), Sciranka Matúš (Merník), Porvazník Ján (Holčíkovce), Lukáč Peter (Slov.Kajňa), Mikita Matúš (Hencovce), Fejko Mikuláš (Kam.Poruba), Lepot Július (Komárany), Babjak Peter (Niž. Hrabovec), Šeba Ján (Sedliská), Gazdík Jozef (Hencovce).
Najlepší strelec súťaže mužov: Malý Lukáš (Holčíkovce).
Fair- Play: kapitán FK Slovenská Kajňa.
Členovia VV, predseda RK, predseda ŠTK a predseda DK ObFZ.

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ č. 38

Šport / Futbal / ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ č. 38

Športovo – technická komisia
- Schvaľuje výsledky 30. kola mužov, 30.kola sólo dorastu, 20. kola sólo žiakov a 22. kola dvojičiek
- Súťaž FAIR-PLAY v ročníku 2011/2012 :
1) Sokol Slovenská Kajňa
2) Družstevník Komárany
3) Družstevník Merník
Poradie strelcov:
30 gólov - Malý Lukáš (Holčíkovce),
28 gólov - P. Lukáč (Slov. Kajňa),
25 gólov - Horský (Sedliská),
21 gólov - Tancož (Čaklov),
23 gólov - Šeba(Sedliská),
17 gólov - Kazimír (Hlinné).
Disciplinárna komisia
142. Zamieta odvolanie hráča ŠK Sačurov Slavomíra Bereša ako bezpredmetné. Odvolanie malo byť do 15 dní od zverejnenia rozhodnutia DK adresované VV ObFZ ako orgánu oprávnenému konať v odvolacom konaní.
143. FK Soľ - za urážky R pred a v stretnutí DVŽ Sačurov –Soľ, podľa DP príl.2 čl.1/b peňažnou pokutou 30 € + za oneskorený príchod na stretnutie podľa RS príl. 2 čl. 10 10,-€ + 10 € za prerokovanie.
 Ravas Miroslav (630110) podľa DP 3/b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v FK Soľ po dobu 4 mesiacov od začiatku nového súťažného ročníka 2012/2013.
Komisia rozhodcov
Hľadá nových adeptov na výkon funkcie rozhodcu. Osobne na sekretariáte ObFZ (Budova Coop Jednoty 2 pos.), alebo telefonicky na 0907 207 887.
Sekretariát ObFZ
1. Oznamuje členov VV, predsedovi RK a predsedom ŠTK a DK, že zasadnutie VV ObFZ sa uskutoční vo štvrtok 28.06. 2012. o 16:00 hod. v zasadačke ObFZ (Coop Jednota). Pozvánka + Návrh Rozpisu súťaži ObFZ pre ročník 2012/2013 boli zaslané poštou.
2. Žiada FK doručiť do 28.06. 2012 prihlášky do súťaží ObFZ s povinnými prílohami na nový súťažný ročník 2012/2013. Tlačivá sú na www.obfzvranov.sk.
3. Dôrazne upozorňuje tie FK, ktoré doteraz nezaslali na SFZ vyplnený a overený dotazník svojho klubového manažéra ISSF, aby tak obratom vo vlastnom záujme urobili a nedostali sa tak pri registráciách, prestupoch a hosťovaniach hráčov do zbytočných problémov. Uvedený dotazník a podrobnosti každý nájde na stránke www.futbalsfz.sk (kliknutím na stránke Projekty , v stránke Projekty prekliknutím na stránku ISSF tam na Dokumenty, kde sú tlačiva a podrobnosti celého systému).
4. Oznamuje, že slávnostné vyhlásenie 11-tky sezóny, najlepšieho strelca súťaže dospelých a víťaza súťaže Fair – Play za súťažný ročník 2011/2012 sa uskutoční 06.07.2012 o 17:00 hod. v hoteli Patriot vo Vranove n/T.
Pozývajú sa hráči:
Balog Pavol(Hlinné), Dargaj Michal (Banské), Sciranka Matúš (Merník), Porvazník Ján (Holčíkovce), Lukáč Peter (Slov.Kajňa), Mikita Matúš (Hencovce), Fejko Mikuláš (Kam.Poruba), Lepot Július (Komárany), Babjak Peter (Niž. Hrabovec), Šeba Ján (Sedliská), Gazdík Jozef (Hencovce).
Najlepší strelec súťaže mužov: Malý Lukáš (Holčíkovce).
Fair- Play: kapitán FK Slovenská Kajňa.
Členovia VV, predseda RK, predseda ŠTK a predseda DK ObFZ.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok