Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Úrad ombudsmana: Bezbranní zamestnanci a nemohúce úrady v právnom štáte

Správy / Ostatné / Úrad ombudsmana: Bezbranní zamestnanci a nemohúce úrady v právnom štáte

(Bratislava, 21. septembra) Nemohúcnosť štátnych orgánov, plytvanie časom a verejnými prostriedkami - aj také sú výsledky prešetrovania postupu orgánov verejnej správy vo vzťahu k spoločnosti Slotex Fashion, s.r.o. so sídlom vo Vranove nad Topľou.

V súvislosti s problémom nevyplácania miezd, hromadným prepúšťaním a neodvádzaním odvodov do Sociálnej poisťovne spoločnosťou Slotex Fashion, s.r.o., právnici Kancelárie verejného ochrancu práv prešetrili postup Inšpektorátu práce v Prešove, ako aj zainteresovaných inštitúcií vo Vranove nad Topľou, teda Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny; Daňového úradu, Sociálnej poisťovne a Okresného riaditeľstva Policajného zboru. Stretli sa aj so zástupcami zamestnancov a OZ Kovo. „Výsledky nášho šetrenia ma neprekvapili, takto u nás v praxi často vyzerá vymožiteľnosť práva,“ skonštatovala verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová.

Priebežné výsledky šetrenia v jednotlivých úradoch:

- Inšpektorát práce vykonal dve inšpekcie a už pri nich sa ukázalo, že pracuje nekoordinovane, pretože inšpekcie sa čiastočne časovo prekrývali, ale vzájomná informovanosť inšpektorov nie. Inšpektorát pri druhom šetrení nevychádzal z informácií, ktoré už mal k dispozícii z predchádzajúcich konaní. Aj keď nariadil obchodnej spoločnosti, aby odstránila zistené nedostatky, platná legislatíva mu nedáva nástroje, ktorými by reálne vymohol plnenie svojho nariadenia v praxi.

- Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny obchodná spoločnosť vopred neoznámila hromadné prepúšťanie. Na základe informácií od zamestnancov ju vyzval na prerokovanie hromadného prepúšťania, no jej predstavitelia Úrad oklamali ubezpečením, že spoločnosť bude naďalej pokračovať vo svojej činnosti. Úrad podľa platnej legislatívy nemá nástroje na postih obchodnej spoločnosti za porušenie jej zákonom stanovených povinností. Úrad poskytol zamestnancom nadštandardné služby, vrátane poradenstva, predĺžených úradných hodín a prednostného vybavovania žiadostí.

- Daňový úrad neeviduje voči obchodnej spoločnosti žiadne nedoplatky na daniach, preto nemal dôvod voči nej konať.

- Sociálna poisťovňa a jej postup sa v celom prípade javí ako najväčší problém. K dnešnému dňu eviduje neuhradené odvody už vo výške 867.000 €, bolo podaných 23 návrhov na exekúcie, z nich 20 je stále aktuálnych, a 4 trestné oznámenia. Sociálna poisťovňa vymáhala dlhy prostredníctvom súkromnej obchodnej spoločnosti, ale nepodala návrh na vyhlásenie konkurzu voči neplatičovi. Odôvodnila to tým, že na to nemá v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky.

- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru začalo 4 trestné stíhania - 3 pre neodvedenie poistného a 1 pre nezaplatenie miezd. Činnosť polície je z nášho pohľadu viac ako otázna. Polícia v niektorých prípadoch nedodržala 30-dňovú zákonnú lehotu na rozhodnutie, či začne trestné stíhanie. O začatí trestného stíhania začala rozhodovať s niekoľkomesačným prekročením zákonnej lehoty a z jej činnosti doteraz nemáme žiaden výsledok.

Podľa verejnej ochrankyne práv je „závažným zistením skutočnosť, že vyššie uvedené orgány zväčša nedisponujú dostatočnými kompetenciami na to, aby mohli skutočne efektívne zasiahnuť proti subjektu, ktorý sa stal veľkým dlžníkom štátu. A zároveň, ak už niektorý orgán takéto kompetencie má, tak ich nevyužije efektívne a včas.“

Úrad ombudsmana: Bezbranní zamestnanci a nemohúce úrady v právnom štáte

Správy / Ostatné / Úrad ombudsmana: Bezbranní zamestnanci a nemohúce úrady v právnom štáte

(Bratislava, 21. septembra) Nemohúcnosť štátnych orgánov, plytvanie časom a verejnými prostriedkami - aj také sú výsledky prešetrovania postupu orgánov verejnej správy vo vzťahu k spoločnosti Slotex Fashion, s.r.o. so sídlom vo Vranove nad Topľou.

V súvislosti s problémom nevyplácania miezd, hromadným prepúšťaním a neodvádzaním odvodov do Sociálnej poisťovne spoločnosťou Slotex Fashion, s.r.o., právnici Kancelárie verejného ochrancu práv prešetrili postup Inšpektorátu práce v Prešove, ako aj zainteresovaných inštitúcií vo Vranove nad Topľou, teda Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny; Daňového úradu, Sociálnej poisťovne a Okresného riaditeľstva Policajného zboru. Stretli sa aj so zástupcami zamestnancov a OZ Kovo. „Výsledky nášho šetrenia ma neprekvapili, takto u nás v praxi často vyzerá vymožiteľnosť práva,“ skonštatovala verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová.

Priebežné výsledky šetrenia v jednotlivých úradoch:

- Inšpektorát práce vykonal dve inšpekcie a už pri nich sa ukázalo, že pracuje nekoordinovane, pretože inšpekcie sa čiastočne časovo prekrývali, ale vzájomná informovanosť inšpektorov nie. Inšpektorát pri druhom šetrení nevychádzal z informácií, ktoré už mal k dispozícii z predchádzajúcich konaní. Aj keď nariadil obchodnej spoločnosti, aby odstránila zistené nedostatky, platná legislatíva mu nedáva nástroje, ktorými by reálne vymohol plnenie svojho nariadenia v praxi.

- Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny obchodná spoločnosť vopred neoznámila hromadné prepúšťanie. Na základe informácií od zamestnancov ju vyzval na prerokovanie hromadného prepúšťania, no jej predstavitelia Úrad oklamali ubezpečením, že spoločnosť bude naďalej pokračovať vo svojej činnosti. Úrad podľa platnej legislatívy nemá nástroje na postih obchodnej spoločnosti za porušenie jej zákonom stanovených povinností. Úrad poskytol zamestnancom nadštandardné služby, vrátane poradenstva, predĺžených úradných hodín a prednostného vybavovania žiadostí.

- Daňový úrad neeviduje voči obchodnej spoločnosti žiadne nedoplatky na daniach, preto nemal dôvod voči nej konať.

- Sociálna poisťovňa a jej postup sa v celom prípade javí ako najväčší problém. K dnešnému dňu eviduje neuhradené odvody už vo výške 867.000 €, bolo podaných 23 návrhov na exekúcie, z nich 20 je stále aktuálnych, a 4 trestné oznámenia. Sociálna poisťovňa vymáhala dlhy prostredníctvom súkromnej obchodnej spoločnosti, ale nepodala návrh na vyhlásenie konkurzu voči neplatičovi. Odôvodnila to tým, že na to nemá v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky.

- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru začalo 4 trestné stíhania - 3 pre neodvedenie poistného a 1 pre nezaplatenie miezd. Činnosť polície je z nášho pohľadu viac ako otázna. Polícia v niektorých prípadoch nedodržala 30-dňovú zákonnú lehotu na rozhodnutie, či začne trestné stíhanie. O začatí trestného stíhania začala rozhodovať s niekoľkomesačným prekročením zákonnej lehoty a z jej činnosti doteraz nemáme žiaden výsledok.

Podľa verejnej ochrankyne práv je „závažným zistením skutočnosť, že vyššie uvedené orgány zväčša nedisponujú dostatočnými kompetenciami na to, aby mohli skutočne efektívne zasiahnuť proti subjektu, ktorý sa stal veľkým dlžníkom štátu. A zároveň, ak už niektorý orgán takéto kompetencie má, tak ich nevyužije efektívne a včas.“

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok