Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Stredná odborná škola drevárska otvára technické lýceum

Správy / Školstvo / Stredná odborná škola drevárska otvára technické lýceum

Stredná odborná škola drevárska vo Vranove nad Topľou pripravila v utorok tradičné podujatie Deň otvorených dverí. Návštevníci školy z radov žiakov základných škôl a verejnosti si mohli prezrieť jej priestory, vrátane odborných učební, kde im pedagogickí pracovníci vysvetlili a študenti predviedli praktické ukážky súvisiace s jednotlivými študijnými odbormi. „Deň otvorených dverí slúži nielen na to, aby sme žiakov ZŠ informovali o našich odboroch, ale tiež chceme, aby vycítili atmosféru na našej škole. Každý sa môže zoznámiť s našim strojovým vybavením, či technickým zázemím, pričom sme pripravení ochotne odpovedať na akúkoľvek otázku, lebo čím viac informácií človek má, tým ľahšie a lepšie sa mu rozhoduje,“ uviedol riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove Igor Šesták.

SOŠD je vnútorne diferencovaná stredná škola moderného typu, ktorá pripravuje žiakov v trojročných a štvorročných vzdelávacích programoch príslušných odborov vzdelávania. Vzdelávacie programy sú zamerané predovšetkým na výkon povolaní a odborných činností v národnom hospodárstve. V rámci študijných odborov (prevádzka a ekonomika dopravy, mechanik strojov a zariadení, mechanik počítačových sietí a operátor drevárskej a nábytkárskej výroby) je novootvoreným odborom technické lýceum. Prioritou tohto štvorročného výberového odboru bude príprava študentov pre štúdium na vysokých školách. „Spoločnosť si žiada absolventov vysokých škôl technického zamerania a práve na technickom lýceu ich na toto štúdium pripravíme. V našom regióne sme jediní, kto sa tak úzko špecializuje na tento typ vzdelávania, čo podporujeme aj posilnenou dotáciou spoločensko-vedných predmetov s tým, že po druhom ročníku si študenti môžu zvoliť predmety v rámci technického zamerania – informatiku, strojníctvo, elektrotechniku alebo drevárstvo,“ vysvetľoval I. Šesták.

Dôraz na vranovskej Strednej odbornej škole drevárskej prikladajú aj rozvíjaniu vzťahov na medzinárodnej úrovni, čo študentom umožňuje rozširovať ich vedomostné portfólio, jazykové znalosti a kultúrny prehľad v širšom kontexte. Pred pár dňami absolvovali mechanici počítačových sietí vďaka programu Leonardo da Vinci trojtýždňovú stáž v talianskom Miláne a v roku 2013 bude škola vystavovať v Kodani. „Budúci rok bude Slovenská republika oslavovať 20. výročie svojho vzniku a pri tejto príležitosti plánuje náš veľvyslanec v Dánskom kráľovstve Radomír Boháč organizovať viacero výstav, medzi ktorým bude aj naša,“ dodal I. Šesták.     
 

Stredná odborná škola drevárska otvára technické lýceum

Správy / Školstvo / Stredná odborná škola drevárska otvára technické lýceum

Stredná odborná škola drevárska vo Vranove nad Topľou pripravila v utorok tradičné podujatie Deň otvorených dverí. Návštevníci školy z radov žiakov základných škôl a verejnosti si mohli prezrieť jej priestory, vrátane odborných učební, kde im pedagogickí pracovníci vysvetlili a študenti predviedli praktické ukážky súvisiace s jednotlivými študijnými odbormi. „Deň otvorených dverí slúži nielen na to, aby sme žiakov ZŠ informovali o našich odboroch, ale tiež chceme, aby vycítili atmosféru na našej škole. Každý sa môže zoznámiť s našim strojovým vybavením, či technickým zázemím, pričom sme pripravení ochotne odpovedať na akúkoľvek otázku, lebo čím viac informácií človek má, tým ľahšie a lepšie sa mu rozhoduje,“ uviedol riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove Igor Šesták.

SOŠD je vnútorne diferencovaná stredná škola moderného typu, ktorá pripravuje žiakov v trojročných a štvorročných vzdelávacích programoch príslušných odborov vzdelávania. Vzdelávacie programy sú zamerané predovšetkým na výkon povolaní a odborných činností v národnom hospodárstve. V rámci študijných odborov (prevádzka a ekonomika dopravy, mechanik strojov a zariadení, mechanik počítačových sietí a operátor drevárskej a nábytkárskej výroby) je novootvoreným odborom technické lýceum. Prioritou tohto štvorročného výberového odboru bude príprava študentov pre štúdium na vysokých školách. „Spoločnosť si žiada absolventov vysokých škôl technického zamerania a práve na technickom lýceu ich na toto štúdium pripravíme. V našom regióne sme jediní, kto sa tak úzko špecializuje na tento typ vzdelávania, čo podporujeme aj posilnenou dotáciou spoločensko-vedných predmetov s tým, že po druhom ročníku si študenti môžu zvoliť predmety v rámci technického zamerania – informatiku, strojníctvo, elektrotechniku alebo drevárstvo,“ vysvetľoval I. Šesták.

Dôraz na vranovskej Strednej odbornej škole drevárskej prikladajú aj rozvíjaniu vzťahov na medzinárodnej úrovni, čo študentom umožňuje rozširovať ich vedomostné portfólio, jazykové znalosti a kultúrny prehľad v širšom kontexte. Pred pár dňami absolvovali mechanici počítačových sietí vďaka programu Leonardo da Vinci trojtýždňovú stáž v talianskom Miláne a v roku 2013 bude škola vystavovať v Kodani. „Budúci rok bude Slovenská republika oslavovať 20. výročie svojho vzniku a pri tejto príležitosti plánuje náš veľvyslanec v Dánskom kráľovstve Radomír Boháč organizovať viacero výstav, medzi ktorým bude aj naša,“ dodal I. Šesták.     
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok