Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Starostovia sa zúčastnili prednášky o počasí

Správy / Ostatné / Starostovia sa zúčastnili prednášky o počasí

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu vo Vranove zorganizoval pre starostov obcí vranovského okresu prednášku v rámci odbornej prípravy, ktorej hlavnou témou bol „proces predpovede nebezpečných javov, ako aj samostatné možnosti predpovedať tieto javy a následne ako chápať vydané výstrahy“. Ako uviedol vedúci OCOaKR Pavol Molčan, zmyslom prezentácie pracovníkov Slovenského hydrometeorologického ústavu bolo vysvetliť starostom súvislosti a okolnosti, na základe ktorých môžu efektívnejšie vyhodnocovať vývoj počasia. „Pri I. stupni výstrahy platí, že verejnosť by mala počasiu venovať zvýšenú pozornosť. S II. stupňom musia byť starostovia pripravení konať a po vyhlásení III. stupňa sú povinní varovať obyvateľov prostredníctvom sirén alebo miestneho rozhlasu,“ pripomenul P. Molčan.

Pracovníci SHMÚ navštevujú regióny s tematikou interpretácie jednotlivých stupňov výstrah, či ich popisom z hľadiska predpovedania nebezpečných javov, prvýkrát. Súčasťou prednášok je aj to, kde zástupcovia samosprávy nájdu na internete všetky potrebné informácie. „Uvediem príklad. Ak vyhlásime I. stupeň a v obci sa koná jarmok, alebo festival, treba zvážiť, či akciu kvôli postupujúcej búrke neprerušiť. Pri II. a III. stupni však už hrozia podstatne väčšie riziká, preto by nemali byť podceňované. V takýchto prípadoch už starostovia musia koordinovať svoje aktivity tak, aby sa zabránilo škodám na majetku, či stratám na životoch,“ vysvetľoval riaditeľ Centra predpovedí a výstrah na SHMÚ Jozef Čaplár.

Na základe klimatických zmien a turbulentných stavov počasia J. Čaplár zdôraznil, že prístup k informáciám SHMÚ by samosprávy a verejnosť nemali podceňovať. Objektívne vyhodnotenie zverejneného stupňa výstrahy môže byť, na základe jeho skúseností, mimoriadne užitočné. „Na takomto fóre sa so starostami stretávame prvýkrát, preto prínos týchto prednášok preukáže až čas,“ dodal J. Čaplár.

Starostovia sa zúčastnili prednášky o počasí

Správy / Ostatné / Starostovia sa zúčastnili prednášky o počasí

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu vo Vranove zorganizoval pre starostov obcí vranovského okresu prednášku v rámci odbornej prípravy, ktorej hlavnou témou bol „proces predpovede nebezpečných javov, ako aj samostatné možnosti predpovedať tieto javy a následne ako chápať vydané výstrahy“. Ako uviedol vedúci OCOaKR Pavol Molčan, zmyslom prezentácie pracovníkov Slovenského hydrometeorologického ústavu bolo vysvetliť starostom súvislosti a okolnosti, na základe ktorých môžu efektívnejšie vyhodnocovať vývoj počasia. „Pri I. stupni výstrahy platí, že verejnosť by mala počasiu venovať zvýšenú pozornosť. S II. stupňom musia byť starostovia pripravení konať a po vyhlásení III. stupňa sú povinní varovať obyvateľov prostredníctvom sirén alebo miestneho rozhlasu,“ pripomenul P. Molčan.

Pracovníci SHMÚ navštevujú regióny s tematikou interpretácie jednotlivých stupňov výstrah, či ich popisom z hľadiska predpovedania nebezpečných javov, prvýkrát. Súčasťou prednášok je aj to, kde zástupcovia samosprávy nájdu na internete všetky potrebné informácie. „Uvediem príklad. Ak vyhlásime I. stupeň a v obci sa koná jarmok, alebo festival, treba zvážiť, či akciu kvôli postupujúcej búrke neprerušiť. Pri II. a III. stupni však už hrozia podstatne väčšie riziká, preto by nemali byť podceňované. V takýchto prípadoch už starostovia musia koordinovať svoje aktivity tak, aby sa zabránilo škodám na majetku, či stratám na životoch,“ vysvetľoval riaditeľ Centra predpovedí a výstrah na SHMÚ Jozef Čaplár.

Na základe klimatických zmien a turbulentných stavov počasia J. Čaplár zdôraznil, že prístup k informáciám SHMÚ by samosprávy a verejnosť nemali podceňovať. Objektívne vyhodnotenie zverejneného stupňa výstrahy môže byť, na základe jeho skúseností, mimoriadne užitočné. „Na takomto fóre sa so starostami stretávame prvýkrát, preto prínos týchto prednášok preukáže až čas,“ dodal J. Čaplár.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok