Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Študenti Strednej odbornej školy drevárskej absolvovali stáž v Miláne

Správy / Školstvo / Študenti Strednej odbornej školy drevárskej absolvovali stáž v Miláne

  Študenti Strednej odbornej školy drevárskej absolvovali stáž v Miláne

Pätnásti študenti odboru „mechanik počítačových sietí“ zo Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou absolvovali stáž vo firme Valtellina. Vďaka programu Leonardo da Vinci strávili v talianskom meste Miláno tri týždne.

Spoločnosť Valtellina patrí medzi popredných európskych výrobcov kabeláži. Okrem toho v Miláne poskytuje internetové a telefónne služby a je správcom diaľkového riadenia a prenosu informácií v rámci talianskeho plynovodu, ktorý distribuuje dodávky plynu z Ruska, Líbye a Alžírska, pričom úlohou firmy je korektne vyhodnocovať údaje z prečerpávacích staníc a diaľkovo ich riadiť. „Z pohľadu študentov bolo dôležité, že mohli vidieť niektoré zariadenia, s ktorými by na Slovensku do kontaktu neprišli. Za pridanú hodnotu považujem aj to, že sa dostali do priestorov, kde je serverová časť a priamo počas konzultácií s pracovníkmi firmy si mohli overiť, ako ich systémy fungujú,“ uviedol majster odborného výcviku Branislav Bugra.

Počas prvej polovice stáže boli študenti rozdelení do skupín, ktoré pôsobili v jednotlivých pobočkách. V druhej polovici pracovali v centrále, kde dostali príležitosť vyskúšať si napr. metódy budovania káblových trás s následným meraním výsledkov. „Študenti mohli pracovať so špecializovanými meracími prístrojmi, či špeciálnym náradím na vytváranie kabelových trás, ktoré im v rámci nášho odborného výcviku poskytnúť nedokážeme. Teší nás však, že zadávané úlohy chlapci zvládali. Z nášho pohľadu bolo veľkým prínosom, že informácie, ktoré získali v škole, mohli zhodnotiť a rozvíjať na pôde poprednej európskej firmy,“ vysvetľoval učiteľ odborných predmetov a majster odborného výcviku Michal Rada.

Okrem odbornej stránky bola pre študentov nezanedbateľnou aj príležitosť zdokonaliť sa v cudzom jazyku. Počas prípravy absolvovali krátky kurz taliančiny, no najväčšiu časť komunikácie absolvovali v angličtine. Popri študijných povinnostiach však využili pobyt v Miláne aj na rozšírenie svojho kultúrneho prehľadu, keď navštívili Technické múzeum Leonarda da Vinciho, Castello Sforzesco, operné divadlo La Scala alebo druhú najväčšiu katedrálu na svete Milánsky dóm. Chýbať nemohla návšteva predajní automobilových značiek Ferrari a Lamborghini a ujsť si nenechali ani futbalové stretnutia miestnych klubov Interu a AC. „Pre všetkých to bola veľká skúsenosť, a to nielen po odbornej stránke, ale mohli sme spoznať novú kultúru, zdokonalili sme sa v cudzom jazyku a celkovo sme mali príležitosť konfrontovať sa so spôsobom práce v špičkovej firme. Osobne som bol v skupine, ktorá pracovala s počítačmi a v mnohých veciach som sa posunul dopredu, čo sa mi určite zíde. Koniec koncov sme mladí a šikovní, preto sa rýchlo prispôsobíme, čo sa potvrdilo aj v Miláne,“ zhrnul svoje dojmy a postrehy Štefan Ferko.

Znalosti, zručnosti a talent vranovských študentov neušli pozornosti ani manažérom spoločnosti, ktorí mladých Slovákov pochválili. „Na konci, keď sa vyhodnocovala stáž, nám zástupca talianskej agentúry tlmočil spokojnosť spoločnosti s našimi študentmi s tým, že ak sa zdokonalia v cudzom jazyku, teda angličtine a postupom času v taliančine, po skončení školy môžu do firmy nastúpiť pracovať,“ dodal M. Rada.

Do programu Leonardo da Vinci sa Stredná odborná škola drevárska vo Vranove zapojila prvýkrát. Ako je známe, v budúcom roku budú jej študenti vystavovať v Kodani, no pripravené sú aj ďalšie aktivity na medzinárodnom fóre. „V budúcom roku sa chceme zapojiť do programu Comenius, kde sme si ako partnerov vybrali školy zo Švédska, Malty a Španielska. Okrem toho máme dohodnutú ďalšiu stáž, počas ktorej naši študenti navštívia centrálu Volkswagenu v nemeckom Braunschweigu,“ predstavil plány na rok 2013 riaditeľ SOŠD vo Vranove Igor Šesták.

Študenti Strednej odbornej školy drevárskej absolvovali stáž v Miláne

Správy / Školstvo / Študenti Strednej odbornej školy drevárskej absolvovali stáž v Miláne

  Študenti Strednej odbornej školy drevárskej absolvovali stáž v Miláne

Pätnásti študenti odboru „mechanik počítačových sietí“ zo Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou absolvovali stáž vo firme Valtellina. Vďaka programu Leonardo da Vinci strávili v talianskom meste Miláno tri týždne.

Spoločnosť Valtellina patrí medzi popredných európskych výrobcov kabeláži. Okrem toho v Miláne poskytuje internetové a telefónne služby a je správcom diaľkového riadenia a prenosu informácií v rámci talianskeho plynovodu, ktorý distribuuje dodávky plynu z Ruska, Líbye a Alžírska, pričom úlohou firmy je korektne vyhodnocovať údaje z prečerpávacích staníc a diaľkovo ich riadiť. „Z pohľadu študentov bolo dôležité, že mohli vidieť niektoré zariadenia, s ktorými by na Slovensku do kontaktu neprišli. Za pridanú hodnotu považujem aj to, že sa dostali do priestorov, kde je serverová časť a priamo počas konzultácií s pracovníkmi firmy si mohli overiť, ako ich systémy fungujú,“ uviedol majster odborného výcviku Branislav Bugra.

Počas prvej polovice stáže boli študenti rozdelení do skupín, ktoré pôsobili v jednotlivých pobočkách. V druhej polovici pracovali v centrále, kde dostali príležitosť vyskúšať si napr. metódy budovania káblových trás s následným meraním výsledkov. „Študenti mohli pracovať so špecializovanými meracími prístrojmi, či špeciálnym náradím na vytváranie kabelových trás, ktoré im v rámci nášho odborného výcviku poskytnúť nedokážeme. Teší nás však, že zadávané úlohy chlapci zvládali. Z nášho pohľadu bolo veľkým prínosom, že informácie, ktoré získali v škole, mohli zhodnotiť a rozvíjať na pôde poprednej európskej firmy,“ vysvetľoval učiteľ odborných predmetov a majster odborného výcviku Michal Rada.

Okrem odbornej stránky bola pre študentov nezanedbateľnou aj príležitosť zdokonaliť sa v cudzom jazyku. Počas prípravy absolvovali krátky kurz taliančiny, no najväčšiu časť komunikácie absolvovali v angličtine. Popri študijných povinnostiach však využili pobyt v Miláne aj na rozšírenie svojho kultúrneho prehľadu, keď navštívili Technické múzeum Leonarda da Vinciho, Castello Sforzesco, operné divadlo La Scala alebo druhú najväčšiu katedrálu na svete Milánsky dóm. Chýbať nemohla návšteva predajní automobilových značiek Ferrari a Lamborghini a ujsť si nenechali ani futbalové stretnutia miestnych klubov Interu a AC. „Pre všetkých to bola veľká skúsenosť, a to nielen po odbornej stránke, ale mohli sme spoznať novú kultúru, zdokonalili sme sa v cudzom jazyku a celkovo sme mali príležitosť konfrontovať sa so spôsobom práce v špičkovej firme. Osobne som bol v skupine, ktorá pracovala s počítačmi a v mnohých veciach som sa posunul dopredu, čo sa mi určite zíde. Koniec koncov sme mladí a šikovní, preto sa rýchlo prispôsobíme, čo sa potvrdilo aj v Miláne,“ zhrnul svoje dojmy a postrehy Štefan Ferko.

Znalosti, zručnosti a talent vranovských študentov neušli pozornosti ani manažérom spoločnosti, ktorí mladých Slovákov pochválili. „Na konci, keď sa vyhodnocovala stáž, nám zástupca talianskej agentúry tlmočil spokojnosť spoločnosti s našimi študentmi s tým, že ak sa zdokonalia v cudzom jazyku, teda angličtine a postupom času v taliančine, po skončení školy môžu do firmy nastúpiť pracovať,“ dodal M. Rada.

Do programu Leonardo da Vinci sa Stredná odborná škola drevárska vo Vranove zapojila prvýkrát. Ako je známe, v budúcom roku budú jej študenti vystavovať v Kodani, no pripravené sú aj ďalšie aktivity na medzinárodnom fóre. „V budúcom roku sa chceme zapojiť do programu Comenius, kde sme si ako partnerov vybrali školy zo Švédska, Malty a Španielska. Okrem toho máme dohodnutú ďalšiu stáž, počas ktorej naši študenti navštívia centrálu Volkswagenu v nemeckom Braunschweigu,“ predstavil plány na rok 2013 riaditeľ SOŠD vo Vranove Igor Šesták.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok