Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Ľ. Tuľak: Žiadny živý tvor nemá tendenciu útočiť na človeka

Správy / Ostatné / Ľ. Tuľak: Žiadny živý tvor nemá tendenciu útočiť na človeka

  Ľ. Tuľak: Žiadny živý tvor nemá tendenciu útočiť na človeka

Prítomnosť divej zveri v okolí ľudských obydlí zvyšuje riziko ich kontaktu s človekom a posledný prípad z obce Merník poukazuje na to, že pri podobných stretnutiach nie je k fatálnym následkom ďalekom.

Podľa predsedu Obvodnej poľovníckej komory vo Vranove nad Topľou Ľuboša Tuľaka má diviak v súčasnosti dostatok potravy v lese a keďže aj mláďatá sú odstavené, percento šance útoku na človeka by malo byť za normálnych okolností minimálne. „Žiadny živý tvor, pokiaľ na to nie je vycvičený, nemá tendenciu útočiť na človeka. Skôr naopak, zvieratá sa chcú z našej prítomnosti dostať preč. Ak napr. diviak začuje človeka alebo psa, chce ujsť. Každé jedno zranenie totiž pre neho znamená riziko, že si nezabezpečí potravu a zahynie. Preto úmyselne kontakt nevyhľadáva. K napadnutiu však môže dôjsť vtedy, ak sa ktorékoľvek zviera pri prekročení najmenšej únikovej vzdialenosti cíti ohrozené alebo je poranené,“ vysvetľoval Ľ. Tuľak.

Predseda OPK odporúča nepribližovať sa k diviakom, či líškam na vzdialenosť, ktorá by v nich mohla vyvolať pocit ohrozenia. Rovnako nie je správne ani priame zastrašovanie, skôr pomáha, ak sa človek hlasnejšie rozpráva, aby ho zviera počulo a ušlo. „Pokiaľ už dôjde k stretnutiu s diviakom, dôležité je nestáť mu v ceste. Hoci sa môže zdať, že diviak útočí, pravdepodobnejšia je možnosť, že sa len snaží preraziť si cestu. Preto netreba utekať v jeho smere, ale odskočiť stranou. Treba si uvedomiť, že diviak nie je šelma, ktorá je zvyknutá loviť,“ dodal Ľ. Tuľak.

Prípady, kedy bolo v meste Vranov hlásené potulovanie sa diviakov, či líšok na viacerých sídliskách, pripisuje Ľ. Tuľak ľahkej dostupnosti potravy s tým, že smetisková turistika spĺňa základné kritérium, ktoré hovorí o čo najmenšom výdaji energie pri čo najvyššom príjme kalórii. Tieto situácie nie sú varovaním iba kvôli možnému fyzickému konfliktu, ale nezanedbateľné je aj riziko prenosu chorôb, ako besnota a prašivina, ktorých typickým prenášateľom sú v prvom rade líšky. „Diviak má veľkú rozmnožovaciu schopnosť, preto sa ich stav v poslednom období zvýšil. Z toho dôvodu sme požiadali o navyýšenie odstrelu o desať kusov. Napriek tomu platí, že ak bude mať možnosť dostať sa na našich sídliskách ľahko k potrave, vyhľadá ju bez ohľadu na to, aký plán bude Lesným úradom schválený,“ upozornil Ľ. Tuľak.

Ľ. Tuľak: Žiadny živý tvor nemá tendenciu útočiť na človeka

Správy / Ostatné / Ľ. Tuľak: Žiadny živý tvor nemá tendenciu útočiť na človeka

  Ľ. Tuľak: Žiadny živý tvor nemá tendenciu útočiť na človeka

Prítomnosť divej zveri v okolí ľudských obydlí zvyšuje riziko ich kontaktu s človekom a posledný prípad z obce Merník poukazuje na to, že pri podobných stretnutiach nie je k fatálnym následkom ďalekom.

Podľa predsedu Obvodnej poľovníckej komory vo Vranove nad Topľou Ľuboša Tuľaka má diviak v súčasnosti dostatok potravy v lese a keďže aj mláďatá sú odstavené, percento šance útoku na človeka by malo byť za normálnych okolností minimálne. „Žiadny živý tvor, pokiaľ na to nie je vycvičený, nemá tendenciu útočiť na človeka. Skôr naopak, zvieratá sa chcú z našej prítomnosti dostať preč. Ak napr. diviak začuje človeka alebo psa, chce ujsť. Každé jedno zranenie totiž pre neho znamená riziko, že si nezabezpečí potravu a zahynie. Preto úmyselne kontakt nevyhľadáva. K napadnutiu však môže dôjsť vtedy, ak sa ktorékoľvek zviera pri prekročení najmenšej únikovej vzdialenosti cíti ohrozené alebo je poranené,“ vysvetľoval Ľ. Tuľak.

Predseda OPK odporúča nepribližovať sa k diviakom, či líškam na vzdialenosť, ktorá by v nich mohla vyvolať pocit ohrozenia. Rovnako nie je správne ani priame zastrašovanie, skôr pomáha, ak sa človek hlasnejšie rozpráva, aby ho zviera počulo a ušlo. „Pokiaľ už dôjde k stretnutiu s diviakom, dôležité je nestáť mu v ceste. Hoci sa môže zdať, že diviak útočí, pravdepodobnejšia je možnosť, že sa len snaží preraziť si cestu. Preto netreba utekať v jeho smere, ale odskočiť stranou. Treba si uvedomiť, že diviak nie je šelma, ktorá je zvyknutá loviť,“ dodal Ľ. Tuľak.

Prípady, kedy bolo v meste Vranov hlásené potulovanie sa diviakov, či líšok na viacerých sídliskách, pripisuje Ľ. Tuľak ľahkej dostupnosti potravy s tým, že smetisková turistika spĺňa základné kritérium, ktoré hovorí o čo najmenšom výdaji energie pri čo najvyššom príjme kalórii. Tieto situácie nie sú varovaním iba kvôli možnému fyzickému konfliktu, ale nezanedbateľné je aj riziko prenosu chorôb, ako besnota a prašivina, ktorých typickým prenášateľom sú v prvom rade líšky. „Diviak má veľkú rozmnožovaciu schopnosť, preto sa ich stav v poslednom období zvýšil. Z toho dôvodu sme požiadali o navyýšenie odstrelu o desať kusov. Napriek tomu platí, že ak bude mať možnosť dostať sa na našich sídliskách ľahko k potrave, vyhľadá ju bez ohľadu na to, aký plán bude Lesným úradom schválený,“ upozornil Ľ. Tuľak.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok