Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Fajčenie – najrozšírenejšia toxikománia na svete

Správy / Ostatné / Fajčenie – najrozšírenejšia toxikománia na svete

Je väčšou kliatbou ako pitie, pretože obeť nepozná včas svoje nebezpečie.
Naozaj to nebezpečie nepoznáme? Či pre nás zdravie prestalo už byť prioritou?
Posledné storočie prinieslo so sebou obrovské zmeny v životnom štýle obyvateľov priemyselných krajín. Technický pokrok zvýšil nároky na psychiku človeka natoľko, že si to ani neuvedomuje.
V našej populácii je v súčasnosti takmer 40 % dospelých fajčiarov. Zatiaľ sú v prevahe muži, ale z roka na rok stúpa aj počet fajčiacich žien. Smutné prvenstvo v Európe dosahujeme vo fajčení našich detí. Kam to vlastne spejeme? Vplyv tabaku na zdravie je bohato preskúmaný, a aj zdokumentovaný. Fajčenie poškodzuje prakticky každý orgán.
Veľkou mierou sa podieľa na vzniku aterosklerózy, tromboembolických chorôb, poškodzuje stenu ciev. Asi 90 % chorých s vredovou chorobou žalúdka sú fajčiari. U fajčiarov sa zistil aj zvýšený výskyt ochorení štítnej žľazy, diabetu i rôznych neurologických chorôb (napríklad Parkinsonovej choroby). Uvedomujeme si vôbec, že fajčenie zapríčiňuje aj onkologické a kardiovaskulárne ochorenia? V cigaretovom dechte sa nachádzajú látky, ktoré sú reálnou hrozbou pre normálny vývoj potomstva. Na tieto fakty sme si už takpovediac zvykli a snáď ich už ani neberieme vážne. Veď „zdravotný účet“ sa platí dosť neskoro, až po niekoľkých rokoch. Aj keď pred skutočnosťou sa nedá ujsť, nechceme Vás týmto problémom priveľmi nudiť.
Je tu ale deň „D“ – Medzinárodný deň bez fajčenia (22. november). Jedinečná príležitosť pre našu Poradňu zdravia, ako odovzdať krátke zdravotné posolstvo všetkým fajčiarom.
Chceme Vás osloviť v znamení výzvy, aby ste sa pokúsili aspoň v tento deň nefajčiť a využili tieto skúsenosti na ďalšie svoje rozhodnutie o tom, či skončiť, alebo pokračovať v tomto škodlivom návyku. Najlepšou odmenou Vám bude Vaše zdravie. Nevzdávajte sa nádeje na úspech. Najlepšou prevenciou je však - nikdy nezačať fajčiť!
A nezabúdajte ani na tých vo Vašej blízkosti, ktorí by chceli dýchať čerstvý vzduch. Majú na to plné právo.
MUDr. Kvetoslava Pižemová
RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou

Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Zelená Lagúna Lenka Stieber

Fajčenie – najrozšírenejšia toxikománia na svete

Správy / Ostatné / Fajčenie – najrozšírenejšia toxikománia na svete

Je väčšou kliatbou ako pitie, pretože obeť nepozná včas svoje nebezpečie.
Naozaj to nebezpečie nepoznáme? Či pre nás zdravie prestalo už byť prioritou?
Posledné storočie prinieslo so sebou obrovské zmeny v životnom štýle obyvateľov priemyselných krajín. Technický pokrok zvýšil nároky na psychiku človeka natoľko, že si to ani neuvedomuje.
V našej populácii je v súčasnosti takmer 40 % dospelých fajčiarov. Zatiaľ sú v prevahe muži, ale z roka na rok stúpa aj počet fajčiacich žien. Smutné prvenstvo v Európe dosahujeme vo fajčení našich detí. Kam to vlastne spejeme? Vplyv tabaku na zdravie je bohato preskúmaný, a aj zdokumentovaný. Fajčenie poškodzuje prakticky každý orgán.
Veľkou mierou sa podieľa na vzniku aterosklerózy, tromboembolických chorôb, poškodzuje stenu ciev. Asi 90 % chorých s vredovou chorobou žalúdka sú fajčiari. U fajčiarov sa zistil aj zvýšený výskyt ochorení štítnej žľazy, diabetu i rôznych neurologických chorôb (napríklad Parkinsonovej choroby). Uvedomujeme si vôbec, že fajčenie zapríčiňuje aj onkologické a kardiovaskulárne ochorenia? V cigaretovom dechte sa nachádzajú látky, ktoré sú reálnou hrozbou pre normálny vývoj potomstva. Na tieto fakty sme si už takpovediac zvykli a snáď ich už ani neberieme vážne. Veď „zdravotný účet“ sa platí dosť neskoro, až po niekoľkých rokoch. Aj keď pred skutočnosťou sa nedá ujsť, nechceme Vás týmto problémom priveľmi nudiť.
Je tu ale deň „D“ – Medzinárodný deň bez fajčenia (22. november). Jedinečná príležitosť pre našu Poradňu zdravia, ako odovzdať krátke zdravotné posolstvo všetkým fajčiarom.
Chceme Vás osloviť v znamení výzvy, aby ste sa pokúsili aspoň v tento deň nefajčiť a využili tieto skúsenosti na ďalšie svoje rozhodnutie o tom, či skončiť, alebo pokračovať v tomto škodlivom návyku. Najlepšou odmenou Vám bude Vaše zdravie. Nevzdávajte sa nádeje na úspech. Najlepšou prevenciou je však - nikdy nezačať fajčiť!
A nezabúdajte ani na tých vo Vašej blízkosti, ktorí by chceli dýchať čerstvý vzduch. Majú na to plné právo.
MUDr. Kvetoslava Pižemová
RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok