Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Stavebné povolenie pre výstavbu horúcovodu bolo predĺžené do konca roka 2017

Správy / Mesto Vranov / Stavebné povolenie pre výstavbu horúcovodu bolo predĺžené do konca roka 2017

Témou horúcovodu sa poslanci Mestského zastupiteľstva vo Vranove zaoberali naposledy v októbri 2011, kedy boli schvaľované nové parametre nájomného vzťahu súvisiaceho s prenájmom a správou tepelného hospodárstva. Na základe návrhu poslanca I. Šestáka ustanovil primátor Ján Ragan komisiu za účelom koordinácie činnosti k získaniu stavebného povolenia za účelom výstavby horúcovodu.

Desaťčlenná komisia zložená so zástupcov spoločnosti Bukóza Energo a.s., zamestnancov mestského úradu a poslancov MsZ zasadala v tomto kalendárnom roku trikrát. Hoci v hre bolo viacero alternatív trasovania horúcovodu, nakoniec sa do finále dostala pôvodná trasa. „Uvažuje sa o pôvodnej trase, pretože je najvhodnejšia, odsúhlasená projektovou kanceláriou a akceptovaná komisiou, ktorá ma na starosti koordináciu činnosti s cieľom získania stavebného povolenia na výstavbu horúcovodu. Jej výhodou je vydané pôvodné platné stavebné povolenie č. 2220/87 z roku 1987, ktoré bolo predĺžené do termínu ukončenia stavby, čiže do 31. 12. 2017,“ informovala hovorkyňa mesta Vranov Eva Mitaľová.

Na základe platnej zmluvy je povinnosťou Mesta Vranov pripraviť projektovú dokumentáciu, zabezpečiť vydanie stavebného povolenia, rokovať s vlastníkmi pozemkov, vykúpiť ich a podať žiadosť o prostriedky z fondov Európskej únie. „Projektová dokumentácia je v štádiu rozpracovania, bol spracovaný geometrický plán skutkového stavu podporných pätiek a trasy vedenia. Potrebné je majetko-právne vysporiadanie,“ zhodnotila aktuálny stav E. Mitaľová.

Navrhovaným koncepčným riešením situácie v tepelnom hospodárstve vo Vranove je vykurovanie domácností a ďalších objektov odpadovým teplom produkovaným skupinou spoločností Bukóza Holding, a. s. Táto idea však zatiaľ naráža na neexistujúcu distribučnú sieť, preto naplnenie tohto zámeru stojí a padá na jej vybudovaní z centrály v Hencovciach.

Stavebné povolenie pre výstavbu horúcovodu bolo predĺžené do konca roka 2017

Správy / Mesto Vranov / Stavebné povolenie pre výstavbu horúcovodu bolo predĺžené do konca roka 2017

Témou horúcovodu sa poslanci Mestského zastupiteľstva vo Vranove zaoberali naposledy v októbri 2011, kedy boli schvaľované nové parametre nájomného vzťahu súvisiaceho s prenájmom a správou tepelného hospodárstva. Na základe návrhu poslanca I. Šestáka ustanovil primátor Ján Ragan komisiu za účelom koordinácie činnosti k získaniu stavebného povolenia za účelom výstavby horúcovodu.

Desaťčlenná komisia zložená so zástupcov spoločnosti Bukóza Energo a.s., zamestnancov mestského úradu a poslancov MsZ zasadala v tomto kalendárnom roku trikrát. Hoci v hre bolo viacero alternatív trasovania horúcovodu, nakoniec sa do finále dostala pôvodná trasa. „Uvažuje sa o pôvodnej trase, pretože je najvhodnejšia, odsúhlasená projektovou kanceláriou a akceptovaná komisiou, ktorá ma na starosti koordináciu činnosti s cieľom získania stavebného povolenia na výstavbu horúcovodu. Jej výhodou je vydané pôvodné platné stavebné povolenie č. 2220/87 z roku 1987, ktoré bolo predĺžené do termínu ukončenia stavby, čiže do 31. 12. 2017,“ informovala hovorkyňa mesta Vranov Eva Mitaľová.

Na základe platnej zmluvy je povinnosťou Mesta Vranov pripraviť projektovú dokumentáciu, zabezpečiť vydanie stavebného povolenia, rokovať s vlastníkmi pozemkov, vykúpiť ich a podať žiadosť o prostriedky z fondov Európskej únie. „Projektová dokumentácia je v štádiu rozpracovania, bol spracovaný geometrický plán skutkového stavu podporných pätiek a trasy vedenia. Potrebné je majetko-právne vysporiadanie,“ zhodnotila aktuálny stav E. Mitaľová.

Navrhovaným koncepčným riešením situácie v tepelnom hospodárstve vo Vranove je vykurovanie domácností a ďalších objektov odpadovým teplom produkovaným skupinou spoločností Bukóza Holding, a. s. Táto idea však zatiaľ naráža na neexistujúcu distribučnú sieť, preto naplnenie tohto zámeru stojí a padá na jej vybudovaní z centrály v Hencovciach.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok