Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vyhodnotenie technickej olympiády

Správy / Školstvo / Vyhodnotenie technickej olympiády

Pracovníci Centra voľného času vo Vranove nad Topľou zorganizovali dňa 9.11.2012 obvodové kolo 3. ročníka Technickej olympiády kat. A pre žiakov 8.a 9. ročníka ZŠ a kat. B pre žiakov 5. a 7. ročníka ZŠ na SOŠD vo Vranove nad Topľou. Súťaže sa zúčastnilo 22 súťažiacich z 8 základných škôl nášho okresu.18 súťažiacich kat. A a 6 súťažiacich kat. B. Súťaž pozostávala z dvoch časti: teoretickej a praktickej.
V teoretickej mali 13 otázok kat. A a 15 otázok kat. B.
V praktickej časti pracovali kat. A vo dvojiciach, ich úlohou bolo podľa priloženého nákresu zhotoviť z farebných papierov 8 kusov papierových skladačiek v tváre štvrť valca. Vyrobené priestorové telesa pospájať pomocou lepiacej pásky tak, aby sa z nich dali vytvárať ďalšie priestorové objekty.
kat. B jednotlivci, ich úlohou bolo z papiera zhotoviť model objektu podľa priloženého nákresu. Objekt sa skladal z dvoch geometrických telies a to z kvádra a ihlanu.
V kat. A dvojica súťažiacich z jednej školy mohla získať 160 bodov. Úspešným riešiteľom je dvojica, ktorá získala najmenej 112 bodov. V kat. B súťažiaci mohol získať 110 bodov, úspešným sa stal ak získal 77 bodov.
Umiestnenie súťažiacich:
Kat. A

1. miesto: Senderák Štefan a Majirský František (ZŠ Sídlisko II) - pripr. PaedDr. Hermanovský.
2. miesto Beňo Daniel a Denkovič Michal (ZŠ Hanušovce) - pripr. Mgr. Čerba.
3. miesto Čukat Jozef a Adam Peter (ZŠ Kukučínova) prip. Ing. Kašinský.
Kat. B
1. miesto Verčimáková Nikola (ZŠ Hanušovce) - pripr. Mgr. Čerba
2. miesto Cmár Matúš (ZŠ Holčíkovce) - pripr. Mgr. Žgradová
3. miesto Kopčák Róbert (ZŠ Kukučínova) - pripr. Ing. Kašinský
Víťazom blahoželáme.
Valéria Petrášová prac. CVČ
 

Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Lenka Stieber

Vyhodnotenie technickej olympiády

Správy / Školstvo / Vyhodnotenie technickej olympiády

Pracovníci Centra voľného času vo Vranove nad Topľou zorganizovali dňa 9.11.2012 obvodové kolo 3. ročníka Technickej olympiády kat. A pre žiakov 8.a 9. ročníka ZŠ a kat. B pre žiakov 5. a 7. ročníka ZŠ na SOŠD vo Vranove nad Topľou. Súťaže sa zúčastnilo 22 súťažiacich z 8 základných škôl nášho okresu.18 súťažiacich kat. A a 6 súťažiacich kat. B. Súťaž pozostávala z dvoch časti: teoretickej a praktickej.
V teoretickej mali 13 otázok kat. A a 15 otázok kat. B.
V praktickej časti pracovali kat. A vo dvojiciach, ich úlohou bolo podľa priloženého nákresu zhotoviť z farebných papierov 8 kusov papierových skladačiek v tváre štvrť valca. Vyrobené priestorové telesa pospájať pomocou lepiacej pásky tak, aby sa z nich dali vytvárať ďalšie priestorové objekty.
kat. B jednotlivci, ich úlohou bolo z papiera zhotoviť model objektu podľa priloženého nákresu. Objekt sa skladal z dvoch geometrických telies a to z kvádra a ihlanu.
V kat. A dvojica súťažiacich z jednej školy mohla získať 160 bodov. Úspešným riešiteľom je dvojica, ktorá získala najmenej 112 bodov. V kat. B súťažiaci mohol získať 110 bodov, úspešným sa stal ak získal 77 bodov.
Umiestnenie súťažiacich:
Kat. A

1. miesto: Senderák Štefan a Majirský František (ZŠ Sídlisko II) - pripr. PaedDr. Hermanovský.
2. miesto Beňo Daniel a Denkovič Michal (ZŠ Hanušovce) - pripr. Mgr. Čerba.
3. miesto Čukat Jozef a Adam Peter (ZŠ Kukučínova) prip. Ing. Kašinský.
Kat. B
1. miesto Verčimáková Nikola (ZŠ Hanušovce) - pripr. Mgr. Čerba
2. miesto Cmár Matúš (ZŠ Holčíkovce) - pripr. Mgr. Žgradová
3. miesto Kopčák Róbert (ZŠ Kukučínova) - pripr. Ing. Kašinský
Víťazom blahoželáme.
Valéria Petrášová prac. CVČ
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok