Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

S. Bruss: Knihy sú pilierom poznania našej minulosti

Kultúra / Vlastivedné múzeum / S. Bruss: Knihy sú pilierom poznania našej minulosti

 S. Bruss: Knihy sú pilierom poznania našej minulosti

Čo nezmazal čas je názov výstavy vo Vlastivednom múzeu v Hanušovciach nad Topľou, v rámci ktorej môžu návštevníci vo veľkom kaštieli obdivovať historické tlače a knihy zo zbierky múzea a zberateľa Samuela Brussa.

Autor výstavy S. Bruss sa inšpiroval zberateľstvom už v detstve, kedy si začal uvedomovať hodnoty, pri ktorých pochopil, že históriu treba chrániť pre ostatné generácie. Medzi ne zaradil aj písmo, lebo práve vďaka nemu sa uchováva múdrosť a šíri vzdelanie. Prostredníctvom kladného vzťahu k histórii sa postupe začal zaujímať o historické tlače. Prvými z tejto kategórie boli knihy dennej potreby, spevníky a modlitebné knižky, jeho starých rodičov. „Ako prvé som začal obdivovať viazania kníh. Hovorí sa síce, že knihy sa neposudzujú podľa obalu, ale pri historických tlačiach platí, že sú nádherne zdobené. Kniha mala honor cenného majetku a vyjadrovala spoločenské postavenie, preto aj dnes môžeme v rôznych pracovniach úspešných osobností vidieť historické tlače, čím dopĺňajú svoje status quo,“ vysvetľoval na úvod Samuel Bruss.

Historické knihy získava rôznymi spôsobmi. Od kúpy cez dary až po vlastné objavy v rôznych častiach starých stavieb. Dnes nie je výnimkou, ak ho oslovia pri búraní nejakej budovy, kde na povalách alebo v podlahách nachádza skryté literárny poklady. Pri ukrývaní kníh, ktoré chceli ich majitelia zachrániť, nepozná fantázia medze, preto jednu z nich našiel napr. v komíne. „Pri búraní starého domu v Čemernom ma zavolali, aby som prišiel, pretože našli starú tlač Vitae Sanctorum o svätých mučeníkoch vydanú za čias Karola IV. v Prahe. Kniha bola uložená v najnižšej časti komína a ukrývalo ju 70 centimetrov popola a sadzí, ktoré ju zároveň zakonzervovali. Komín bol vždy dobrou skrýšou, čo zrejme motivovalo aj majiteľa tejto knihy. Hoci vonia za dymom, každá strana je zachovaná a som rád, že som toto nádherné dielo mohol zachrániť,“ uviedol S. Bruss.

Súčasťou jeho starostlivosti o tlače je aj ich konzervácia. Okrem toho, že k nim musí pristupovať opatrne, podceniť nesmie ani vlastnú bezpečnosť. „Historické tlače sa nelistujú v bielych rukaviciach iba pre to, aby sa nepoškodili, ale v minulosti boli knihy napúšťané jedmi alebo sa medzi stranami mohli uchovať baktérie. Knihu, ktorá sa mi dostane do rúk, minimálne mechanicky očistím od prachu, prezriem každú stranu a kožu napustím napúšťadlami. Do titulov však nikdy nevstupujem do tej miery, aby hrozilo, že by som ich mohol nenávratne poškodiť. Vo všeobecnosti platí, že historické tlače boli vyrábané mechanicky, čo znamená, že chemicky nedegradujú, preto potrebujú iba pokoj a sucho,“ konštatoval S. Bruss.

Najstaršou knihou v jeho súkromnej zbierke je titul z 15. stor., ktorý však nepochádza zo Slovenska. Za najvzácnejšie tlače považuje židovské talmudy v hebrejčine z vranovského okresu. „V minulosti sa podstatne viac vydávali tituly s náboženskou tematikou, ktoré sa logicky zachovali vo väčšom počte. Z tohto pohľadu sú cenné predovšetkým odborné knihy, ako napr. chirurgia z 18. stor. Okrem toho, v slovenčine sa veľa nepublikovalo, preto je veľa kníh v inom jazyku, no vždy si nechám preložiť aspoň úvodnú stranu, aby som vedel, o čom kniha je. Hodnotu tlače však nemeriam iba tým, kedy bola vydaná. Na výstave som jednu časť venoval aj literatúre z čias bývalého režimu, lebo je súčasťou našej histórie a môžem povedať, že Leninove spisy v koži sú dnes zberateľsky veľmi žiadané. Ak mám byť osobný, rovnakú radosť ako pri starých tituloch som mal aj vtedy, keď som na povale nášho domu našiel prvé mamine školské zošity,“ priznal S. Bruss.

Korunu historickej vyspelosti nedáva regiónom iba zoznam pamätihodností, ale veľa prezrádzajú aj knihy, ktoré pomáhajú vytvárať objektívny obraz o intelektuálnej úrovni minulých generácií. „Súčasťou výstavou je tiež vydanie Shakespeara v nemčine z roku 1776. Ak to porovnám s inými krajinami vo svete, tak kým v USA v tom čase prebiehal proces kolonizácie, vo Vranove už čítali jedného z najslávnejších svetových dramatikov. Tento príklad je pre mňa jeden z dôvodov, prečo zbieram a zachraňujem historické tlače. Poslaním človeka je získať vedomosť a kto chce nájsť pravdu, musí ju hľadať. Knihy sú pre mňa základným pilierom poznania našej vlastnej minulosti, na ktorú by sme nemali zabúdať, práve naopak mali by sme si z nej brať ponaučenie,“ dodal S. Bruss.

Výstava Čo nezmazal čas potrvá vo Vlastivednom múzeu v Hanušovciach do 15. februára 2013.

S. Bruss: Knihy sú pilierom poznania našej minulosti

Kultúra / Vlastivedné múzeum / S. Bruss: Knihy sú pilierom poznania našej minulosti

 S. Bruss: Knihy sú pilierom poznania našej minulosti

Čo nezmazal čas je názov výstavy vo Vlastivednom múzeu v Hanušovciach nad Topľou, v rámci ktorej môžu návštevníci vo veľkom kaštieli obdivovať historické tlače a knihy zo zbierky múzea a zberateľa Samuela Brussa.

Autor výstavy S. Bruss sa inšpiroval zberateľstvom už v detstve, kedy si začal uvedomovať hodnoty, pri ktorých pochopil, že históriu treba chrániť pre ostatné generácie. Medzi ne zaradil aj písmo, lebo práve vďaka nemu sa uchováva múdrosť a šíri vzdelanie. Prostredníctvom kladného vzťahu k histórii sa postupe začal zaujímať o historické tlače. Prvými z tejto kategórie boli knihy dennej potreby, spevníky a modlitebné knižky, jeho starých rodičov. „Ako prvé som začal obdivovať viazania kníh. Hovorí sa síce, že knihy sa neposudzujú podľa obalu, ale pri historických tlačiach platí, že sú nádherne zdobené. Kniha mala honor cenného majetku a vyjadrovala spoločenské postavenie, preto aj dnes môžeme v rôznych pracovniach úspešných osobností vidieť historické tlače, čím dopĺňajú svoje status quo,“ vysvetľoval na úvod Samuel Bruss.

Historické knihy získava rôznymi spôsobmi. Od kúpy cez dary až po vlastné objavy v rôznych častiach starých stavieb. Dnes nie je výnimkou, ak ho oslovia pri búraní nejakej budovy, kde na povalách alebo v podlahách nachádza skryté literárny poklady. Pri ukrývaní kníh, ktoré chceli ich majitelia zachrániť, nepozná fantázia medze, preto jednu z nich našiel napr. v komíne. „Pri búraní starého domu v Čemernom ma zavolali, aby som prišiel, pretože našli starú tlač Vitae Sanctorum o svätých mučeníkoch vydanú za čias Karola IV. v Prahe. Kniha bola uložená v najnižšej časti komína a ukrývalo ju 70 centimetrov popola a sadzí, ktoré ju zároveň zakonzervovali. Komín bol vždy dobrou skrýšou, čo zrejme motivovalo aj majiteľa tejto knihy. Hoci vonia za dymom, každá strana je zachovaná a som rád, že som toto nádherné dielo mohol zachrániť,“ uviedol S. Bruss.

Súčasťou jeho starostlivosti o tlače je aj ich konzervácia. Okrem toho, že k nim musí pristupovať opatrne, podceniť nesmie ani vlastnú bezpečnosť. „Historické tlače sa nelistujú v bielych rukaviciach iba pre to, aby sa nepoškodili, ale v minulosti boli knihy napúšťané jedmi alebo sa medzi stranami mohli uchovať baktérie. Knihu, ktorá sa mi dostane do rúk, minimálne mechanicky očistím od prachu, prezriem každú stranu a kožu napustím napúšťadlami. Do titulov však nikdy nevstupujem do tej miery, aby hrozilo, že by som ich mohol nenávratne poškodiť. Vo všeobecnosti platí, že historické tlače boli vyrábané mechanicky, čo znamená, že chemicky nedegradujú, preto potrebujú iba pokoj a sucho,“ konštatoval S. Bruss.

Najstaršou knihou v jeho súkromnej zbierke je titul z 15. stor., ktorý však nepochádza zo Slovenska. Za najvzácnejšie tlače považuje židovské talmudy v hebrejčine z vranovského okresu. „V minulosti sa podstatne viac vydávali tituly s náboženskou tematikou, ktoré sa logicky zachovali vo väčšom počte. Z tohto pohľadu sú cenné predovšetkým odborné knihy, ako napr. chirurgia z 18. stor. Okrem toho, v slovenčine sa veľa nepublikovalo, preto je veľa kníh v inom jazyku, no vždy si nechám preložiť aspoň úvodnú stranu, aby som vedel, o čom kniha je. Hodnotu tlače však nemeriam iba tým, kedy bola vydaná. Na výstave som jednu časť venoval aj literatúre z čias bývalého režimu, lebo je súčasťou našej histórie a môžem povedať, že Leninove spisy v koži sú dnes zberateľsky veľmi žiadané. Ak mám byť osobný, rovnakú radosť ako pri starých tituloch som mal aj vtedy, keď som na povale nášho domu našiel prvé mamine školské zošity,“ priznal S. Bruss.

Korunu historickej vyspelosti nedáva regiónom iba zoznam pamätihodností, ale veľa prezrádzajú aj knihy, ktoré pomáhajú vytvárať objektívny obraz o intelektuálnej úrovni minulých generácií. „Súčasťou výstavou je tiež vydanie Shakespeara v nemčine z roku 1776. Ak to porovnám s inými krajinami vo svete, tak kým v USA v tom čase prebiehal proces kolonizácie, vo Vranove už čítali jedného z najslávnejších svetových dramatikov. Tento príklad je pre mňa jeden z dôvodov, prečo zbieram a zachraňujem historické tlače. Poslaním človeka je získať vedomosť a kto chce nájsť pravdu, musí ju hľadať. Knihy sú pre mňa základným pilierom poznania našej vlastnej minulosti, na ktorú by sme nemali zabúdať, práve naopak mali by sme si z nej brať ponaučenie,“ dodal S. Bruss.

Výstava Čo nezmazal čas potrvá vo Vlastivednom múzeu v Hanušovciach do 15. februára 2013.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok