Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

J. Figeľ: Ako sme dedičstvo dostali, mali by sme po sebe i niečo zanechať

Správy / Ostatné / J. Figeľ: Ako sme dedičstvo dostali, mali by sme po sebe i niečo zanechať

 J. Figeľ: Ako sme dedičstvo dostali, mali by sme po sebe i niečo zanechať

Fašiangové stretnutie vo Vranove nad Topľou, ktoré hostil predseda KDH a podpredseda Národnej rady SR Ján Figeľ, sa nieslo v duchu odkazu viacerých významných jubileí pripadajúcich na tento rok. Slávnostnú atmosféru v Estrádnej sále Mestského domu kultúry navodila úvodným hudobno-poetickým recitálom Mária Kotorová-Jenčová, čím pripomenula, že tento rok oslavujeme 1 150. výročie príchodu solúnskych bratov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Významným medzníkom v histórii Slovákov je tiež založenie Matice slovenskej pred 150 rokmi. „Verím, že tento rok bude zázračný a zázračný bude vtedy, ak naplníme očakávania svätého otca Jána Pavola II., ktorý povedal, že od Slovákov očakáva, že v treťom tisícročí budeme pre Európu vzorom. Pri tejto príležitosti by som si pomohol stanovami Matice slovenskej, kde sa uvádza, že Matica je jednota milovníkov národa a života slovenského. Svätý otec zrejme chcel, aby sme Európe ponúkli život slovenský, a to sú vlastnosti, s ktorými sa stretávame najmä po dedinách, lebo z miest sa strácajú. Nezabúdajme si teda ctiť hodnoty, s akými sme sa narodili,“ uviedol predseda Matice slovenskej Marián Tkáč.

Dôraz na bohaté pramene kultúry Slovákov a Ukrajincov položila generálna konzulka Ukrajiny Oľga Benč a zároveň vyzdvihla vzájomné pevné väzby medzi obidvoma národmi. „Základom je duchovno človeka a záchrana pamäti našich predkov. Máme toho veľa spoločného, preto by sme mali spolu chrániť to, čo nám zanechali naši otcovia, teda zvyky, kultúru a tradície,“ uviedla O. Benč.

Hostiteľ večera Ján Figeľ zvýraznil jedinečnosť a výnimočnosť okamihov, ktoré zažívame každý deň, preto vyzval k tomu, aby spoločnosť svoju zodpovednosť neodkladala, lebo nikdy nevieme s určitosťou predpovedať, čo nás čaká v priebehu najbližších hodín, dní, týždňov... „Ako sme dedičstvo dostali, mali by sme po sebe i niečo zanechať,“ poznamenal J. Figeľ.

Predseda KDH meria bohatstvo človeka jeho vzťahom k múdrosti, spravodlivosti, morálke a rešpektovaniu dôstojnosti. Krízu nepovažuje za výsledok ekonomických rozhodnutí, ale za absenciu morálky, pričom, podľa neho, by sme mali pamätať viac na to, čo príde, než na seba samých, a tak dôveru vkladá do zdravého rozumu a svedomia. „Jedno príslovie hovorí: „Ak chceš ísť rýchlo, choď sám. Ak však chceš zájsť ďaleko, choď spolu.“ Teším sa teda, že sa stretávame každý rok a spolu dokážeme riešiť akékoľvek otázky. Nám všetkým prajem, aby sme boli otvorenými, kultivovanými a zodpovednými, lebo potom sa budeme mať lepšie všetci,“ zaprial J. Figeľ.
 

J. Figeľ: Ako sme dedičstvo dostali, mali by sme po sebe i niečo zanechať

Správy / Ostatné / J. Figeľ: Ako sme dedičstvo dostali, mali by sme po sebe i niečo zanechať

 J. Figeľ: Ako sme dedičstvo dostali, mali by sme po sebe i niečo zanechať

Fašiangové stretnutie vo Vranove nad Topľou, ktoré hostil predseda KDH a podpredseda Národnej rady SR Ján Figeľ, sa nieslo v duchu odkazu viacerých významných jubileí pripadajúcich na tento rok. Slávnostnú atmosféru v Estrádnej sále Mestského domu kultúry navodila úvodným hudobno-poetickým recitálom Mária Kotorová-Jenčová, čím pripomenula, že tento rok oslavujeme 1 150. výročie príchodu solúnskych bratov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Významným medzníkom v histórii Slovákov je tiež založenie Matice slovenskej pred 150 rokmi. „Verím, že tento rok bude zázračný a zázračný bude vtedy, ak naplníme očakávania svätého otca Jána Pavola II., ktorý povedal, že od Slovákov očakáva, že v treťom tisícročí budeme pre Európu vzorom. Pri tejto príležitosti by som si pomohol stanovami Matice slovenskej, kde sa uvádza, že Matica je jednota milovníkov národa a života slovenského. Svätý otec zrejme chcel, aby sme Európe ponúkli život slovenský, a to sú vlastnosti, s ktorými sa stretávame najmä po dedinách, lebo z miest sa strácajú. Nezabúdajme si teda ctiť hodnoty, s akými sme sa narodili,“ uviedol predseda Matice slovenskej Marián Tkáč.

Dôraz na bohaté pramene kultúry Slovákov a Ukrajincov položila generálna konzulka Ukrajiny Oľga Benč a zároveň vyzdvihla vzájomné pevné väzby medzi obidvoma národmi. „Základom je duchovno človeka a záchrana pamäti našich predkov. Máme toho veľa spoločného, preto by sme mali spolu chrániť to, čo nám zanechali naši otcovia, teda zvyky, kultúru a tradície,“ uviedla O. Benč.

Hostiteľ večera Ján Figeľ zvýraznil jedinečnosť a výnimočnosť okamihov, ktoré zažívame každý deň, preto vyzval k tomu, aby spoločnosť svoju zodpovednosť neodkladala, lebo nikdy nevieme s určitosťou predpovedať, čo nás čaká v priebehu najbližších hodín, dní, týždňov... „Ako sme dedičstvo dostali, mali by sme po sebe i niečo zanechať,“ poznamenal J. Figeľ.

Predseda KDH meria bohatstvo človeka jeho vzťahom k múdrosti, spravodlivosti, morálke a rešpektovaniu dôstojnosti. Krízu nepovažuje za výsledok ekonomických rozhodnutí, ale za absenciu morálky, pričom, podľa neho, by sme mali pamätať viac na to, čo príde, než na seba samých, a tak dôveru vkladá do zdravého rozumu a svedomia. „Jedno príslovie hovorí: „Ak chceš ísť rýchlo, choď sám. Ak však chceš zájsť ďaleko, choď spolu.“ Teším sa teda, že sa stretávame každý rok a spolu dokážeme riešiť akékoľvek otázky. Nám všetkým prajem, aby sme boli otvorenými, kultivovanými a zodpovednými, lebo potom sa budeme mať lepšie všetci,“ zaprial J. Figeľ.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok