Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Strednú odbornú školu drevársku ovládlo dvadsaťštyri remeselníkov

Správy / Školstvo / Strednú odbornú školu drevársku ovládlo dvadsaťštyri remeselníkov

Strednú odbornú školu drevársku ovládlo dvadsaťštyri remeselníkov

Stredná odborná škola drevárska vo Vranove nad Topľou pripravila v piatok nultý ročník Dňa remesiel. Ako vysvetlil riaditeľ Igor Šesták, popri Dni otvorených dverí plánovali zorganizovať ďalšiu akciu, ktorou by pritiahli záujem mladých ľudí o tradície a remeslá. Inšpiráciu našli u priateľov vo Zvolene, kde sa podobné podujatie koná už sedemnásť rokov.

Stredná odborná škola drevárska vo Zvolene je jedinou školou na Slovensku, ktorá vyrába hudobné nástroje s dôrazom na sláčikové. Po zaradení tohto odboru do siete školy rozmýšľalo jej vedenie, ako by ho mohlo vhodne spropagovať a vtedy sa zrodila myšlienka folklórneho podujatia s predstavením remesiel a tradícií typických pre región Zvolena. Akcia dostala názov Javor, pretože práve javorové drevo je základnou doskou pri výstavbe huslí. „Všímame si, že každým rokom sa objavujú mladí remeselníci, a to nás teší, lebo naša pôvodná iniciatíva padla na úrodnú pôdu. Cieľom vzdelávania je šťastie mladých ľudí, ktoré sa dá dosiahnuť nielen štúdiom teoretických predmetov. Jednou z ciest je tiež rozvoj manuálnych zručností, kde vidíme veľký priestor, ktorý môže človeku neskôr priniesť radosť a uspokojenie z vlastnej sebarealizácie,“ konštatoval riaditeľ SOŠD vo Zvolene Jozef Hazlinger.

V priestoroch vranovskej SOŠD sa stretlo 24 remeselníkov, ktorí predvádzali kováčstvo, rezbárstvo, maľovanie vajíčok, prútikárstvo, výrobu krojov, krojovaných bábik, maľovanie na hodváb, hrnčiarstvo a ďalšie. „Pôvodne sme oslovili štrnástich remeselníkov, ktorí si však pozvali ďalších priateľov, čo nás iba teší, lebo sme mohli ponúknuť pestrú a širokú paletu remesiel. Musím priznať, že viaceré z nich nepozná ani naša generácia, preto sme sa s nimi veľmi radi zoznámili,“ uviedol riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove Igor Šesták.

Remeselné kvality sú na trhu práce žiadanou a cennou devízou. Tento trend je motiváciou aj pre SOŠD vo Vranove, kde vytvárajú optimálne podmienky pre získavanie zručností v jednotlivých študijných odboroch. „Vo všeobecnosti volajú firmy po odborníkoch. Remeslá a odbornosť musia teda napredovať, preto ak to neurobí prostredníctvom legislatívy štát, pokúsime sa takouto populárnou živou formou o to my, aby záujem od detí prichádzal,“ doplnil s úsmevom I. Šesták.

Strednú odbornú školu drevársku ovládlo dvadsaťštyri remeselníkov

Správy / Školstvo / Strednú odbornú školu drevársku ovládlo dvadsaťštyri remeselníkov

Strednú odbornú školu drevársku ovládlo dvadsaťštyri remeselníkov

Stredná odborná škola drevárska vo Vranove nad Topľou pripravila v piatok nultý ročník Dňa remesiel. Ako vysvetlil riaditeľ Igor Šesták, popri Dni otvorených dverí plánovali zorganizovať ďalšiu akciu, ktorou by pritiahli záujem mladých ľudí o tradície a remeslá. Inšpiráciu našli u priateľov vo Zvolene, kde sa podobné podujatie koná už sedemnásť rokov.

Stredná odborná škola drevárska vo Zvolene je jedinou školou na Slovensku, ktorá vyrába hudobné nástroje s dôrazom na sláčikové. Po zaradení tohto odboru do siete školy rozmýšľalo jej vedenie, ako by ho mohlo vhodne spropagovať a vtedy sa zrodila myšlienka folklórneho podujatia s predstavením remesiel a tradícií typických pre región Zvolena. Akcia dostala názov Javor, pretože práve javorové drevo je základnou doskou pri výstavbe huslí. „Všímame si, že každým rokom sa objavujú mladí remeselníci, a to nás teší, lebo naša pôvodná iniciatíva padla na úrodnú pôdu. Cieľom vzdelávania je šťastie mladých ľudí, ktoré sa dá dosiahnuť nielen štúdiom teoretických predmetov. Jednou z ciest je tiež rozvoj manuálnych zručností, kde vidíme veľký priestor, ktorý môže človeku neskôr priniesť radosť a uspokojenie z vlastnej sebarealizácie,“ konštatoval riaditeľ SOŠD vo Zvolene Jozef Hazlinger.

V priestoroch vranovskej SOŠD sa stretlo 24 remeselníkov, ktorí predvádzali kováčstvo, rezbárstvo, maľovanie vajíčok, prútikárstvo, výrobu krojov, krojovaných bábik, maľovanie na hodváb, hrnčiarstvo a ďalšie. „Pôvodne sme oslovili štrnástich remeselníkov, ktorí si však pozvali ďalších priateľov, čo nás iba teší, lebo sme mohli ponúknuť pestrú a širokú paletu remesiel. Musím priznať, že viaceré z nich nepozná ani naša generácia, preto sme sa s nimi veľmi radi zoznámili,“ uviedol riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove Igor Šesták.

Remeselné kvality sú na trhu práce žiadanou a cennou devízou. Tento trend je motiváciou aj pre SOŠD vo Vranove, kde vytvárajú optimálne podmienky pre získavanie zručností v jednotlivých študijných odboroch. „Vo všeobecnosti volajú firmy po odborníkoch. Remeslá a odbornosť musia teda napredovať, preto ak to neurobí prostredníctvom legislatívy štát, pokúsime sa takouto populárnou živou formou o to my, aby záujem od detí prichádzal,“ doplnil s úsmevom I. Šesták.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok