Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vranovskí gymnazisti navštívili deti na onkológii

Správy / Školstvo / Vranovskí gymnazisti navštívili deti na onkológii

Vranovskí gymnazisti navštívili deti na onkológii

Dňa 14.12.2012 sa skupina študentov vranovského gymnázia vybrala do Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach na oddelenie detskej onkológie a hematológie. Ich cieľom bolo potešiť deti v toto predvianočné obdobie a vytrhnúť ich z každodenného, často nie veľmi príjemného nemocničného života, čo sa študentom úspešne podarilo.

Celú akciu usporiadal Klub mladých dobrovoľníkov pre UNICEF, kde vznikla aj prvotná myšlienka návštevy onkologicky chorých detí. Tento klub funguje na vranovskom gymnáziu v rámci mimoškolskej činnosti. V súčasnosti má okolo 30 členov, ktorí sa pravidelne stretávajú a usporadúvajú rôzne charitatívne akcie, školské podujatia či zbierky spojené s organizáciou UNICEF. Vedúce klubu sú taktiež v aktívnom kontakte so Slovenským výborom pre UNICEF, ktorý má sídlo v Bratislave.

Členovia klubu sa na návštevu detí dôkladne pripravili. Pred odchodom sa vyzbrojili dobrou náladou s cieľom „nakaziť“ ňou nielen deti, ale aj rodičov či personál oddelenia. Deťom darovali balíčky, ktorých obsahom boli vlastnoručne napečené perníky a hračky darované od sponzorov. Nacvičili si taktiež zábavný program a vyčarili tak úsmev na často smutných detských tvárach.

Študenti odviedli skutočne skvelú prácu a odchádzali z nemocnice spokojní veriac, že aj budúci rok sa im podarí takto spríjemniť chorým deťom predvianočné obdobie.

Zuzana Džurdženíková III.D , Gymnázium Vranov nad Topľou

Vranovskí gymnazisti navštívili deti na onkológii

Správy / Školstvo / Vranovskí gymnazisti navštívili deti na onkológii

Vranovskí gymnazisti navštívili deti na onkológii

Dňa 14.12.2012 sa skupina študentov vranovského gymnázia vybrala do Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach na oddelenie detskej onkológie a hematológie. Ich cieľom bolo potešiť deti v toto predvianočné obdobie a vytrhnúť ich z každodenného, často nie veľmi príjemného nemocničného života, čo sa študentom úspešne podarilo.

Celú akciu usporiadal Klub mladých dobrovoľníkov pre UNICEF, kde vznikla aj prvotná myšlienka návštevy onkologicky chorých detí. Tento klub funguje na vranovskom gymnáziu v rámci mimoškolskej činnosti. V súčasnosti má okolo 30 členov, ktorí sa pravidelne stretávajú a usporadúvajú rôzne charitatívne akcie, školské podujatia či zbierky spojené s organizáciou UNICEF. Vedúce klubu sú taktiež v aktívnom kontakte so Slovenským výborom pre UNICEF, ktorý má sídlo v Bratislave.

Členovia klubu sa na návštevu detí dôkladne pripravili. Pred odchodom sa vyzbrojili dobrou náladou s cieľom „nakaziť“ ňou nielen deti, ale aj rodičov či personál oddelenia. Deťom darovali balíčky, ktorých obsahom boli vlastnoručne napečené perníky a hračky darované od sponzorov. Nacvičili si taktiež zábavný program a vyčarili tak úsmev na často smutných detských tvárach.

Študenti odviedli skutočne skvelú prácu a odchádzali z nemocnice spokojní veriac, že aj budúci rok sa im podarí takto spríjemniť chorým deťom predvianočné obdobie.

Zuzana Džurdženíková III.D , Gymnázium Vranov nad Topľou

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok