Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Ozvena na festivale v Bulharsku

Kultúra / Ostatné / Ozvena na festivale v Bulharsku

Mládežnícky spevácky zbor Ozvena Vranov n.T. sa v dňoch 3. - 7. apríla 2013 zúčastnil na pozvanie organizátorov XXII. medzinárodného zborového festivalu v Shumene, Bulharsko v rámci ktorého oslavoval svoje 50. výročie i náš družobný spevácky zbor „Bodra pessen“ zo Shumenu. Mladí speváci Ozveny sa predstavili na troch festivalových koncertoch v Shumene a Novom Pazare. Program pobytu bol bohatý a pestrý. Vedenie zboru bolo prijaté primátorom mesta Shumen a pani Vilma Krauspeová, umelecká vedúca a dirigentka Ozveny sa zúčastnila stretnutia zbormajstrov, odborníkov v oblasti zborového umenia z Bulharska i zahraničia, kde informovala prítomných o zborovom živote na Slovensku, zborovom festivale vo Vranove n.T. a zborovom združení Ozvena a jeho spolupráci so Súkromnou ZUŠ vo Vranove n.T.

Mládežnícka Ozvena so svojou dirigentkou Vilma Krauspeovou a mladou korepetítorkou zboru Renátou Goffovou, ktorá doprevádzala Ozvenu na klavíri v zahraničí po prvýkrát, nesklamala tamojšie publikum. Najmä koncert v Novom Pazare sa veľmi vydaril, páčili sa najmä slovenské zborové skladby a úpravy slovenských ľudových piesní.

Ozvena bola v Shumene ocenená diplomom mesta Shumen za výbornú prezentáciu a prínos k rozboju európskej zborovej tvorby, čestným uznaním Národného paláca detí a mládeže v Sofii, diplomom Fóra balkánskym zborom za účasť na XII. medzinárodnom zborovom festivale v Shumene a diplomom Balkánskej zborovej únie za úspešnú prezentáciu zborového spevu.

Veľkolepé bolo vystúpenie spoločné všetkých zúčastnených na javisku divadla Vassila Drumeva v Shumene s dvomi národnými bulharskými piesňami v závere festivalových koncertov.

V rámci svojho pobytu si Ozvena prezrela majestátne Madarské skaly, navštívila tradičný bulharský statok, kde nás privítali chlebom a soľou, bulharskou ľudovou hudbou a tancom a chutným tradičným jedlom.

Ozvena nadviazala užitočné kontakty so zúčastnenými vynikajúcimi speváckymi zbormi z Grécka, Nórska, Bulharska - Plovdivu a Ruse. Náš zbor bol pozvaný na festivaly do Grécka, Belgicka a Bulharska. Zájazd Ozveny na zborový festival v Shumene bol veľkým prínosom pre rozvoj a skvalitnenie zborového spevu v našom zbore.

A čo pripravujú spevácke zbory zborového združenia v najbližšej budúcností?

Dievčenská komorná Ozvena sa pripravuje na krajskú súťaž speváckych zborov v apríli, 5.júna sa mládežnícke zbory zúčastnia verejného absolventského koncertu Súkromnej ZUŠ Vranov n.T., 15.júna 20143 budú účinkovať na galakoncerte XXVI. Vranovských zborových slávností a 20.-23.júna odchádzajú na Medzinárodný zborový festival do Českej Lípy. Ozvena má v budúcnosti veľa podujatí a nedostatok financií na ich realizáciu, preto prosí čitateľov o pomoc vo forme 2 % dane.

Údaje o prijímateľovi
Záujmové združenie speváckych zborov OZVENA
M.R.Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topľou
Právna norma: Občianske združenie
IČO: 31955983

Srdečne ďakujeme.

Taktiež pozývame mladšie deti, ktoré majú záujem o zborový spev alebo o hru na hudobných nástrojoch na prijímacie pohovory našej školy 14.mája 2013 od 15.30 hod. do Súkromnej ZUŠ na Dobrianskeho 1651 vo Vranove nad Topľou, staršie deti a mládež môžu prísť rovno do združenia Ozvena. Telefón 0905 271 374,4422849, e-mail: vilma@krauspe.sk, www.ozvena.sk
Vilma Krauspeová
 

Ozvena na festivale v Bulharsku

Kultúra / Ostatné / Ozvena na festivale v Bulharsku

Mládežnícky spevácky zbor Ozvena Vranov n.T. sa v dňoch 3. - 7. apríla 2013 zúčastnil na pozvanie organizátorov XXII. medzinárodného zborového festivalu v Shumene, Bulharsko v rámci ktorého oslavoval svoje 50. výročie i náš družobný spevácky zbor „Bodra pessen“ zo Shumenu. Mladí speváci Ozveny sa predstavili na troch festivalových koncertoch v Shumene a Novom Pazare. Program pobytu bol bohatý a pestrý. Vedenie zboru bolo prijaté primátorom mesta Shumen a pani Vilma Krauspeová, umelecká vedúca a dirigentka Ozveny sa zúčastnila stretnutia zbormajstrov, odborníkov v oblasti zborového umenia z Bulharska i zahraničia, kde informovala prítomných o zborovom živote na Slovensku, zborovom festivale vo Vranove n.T. a zborovom združení Ozvena a jeho spolupráci so Súkromnou ZUŠ vo Vranove n.T.

Mládežnícka Ozvena so svojou dirigentkou Vilma Krauspeovou a mladou korepetítorkou zboru Renátou Goffovou, ktorá doprevádzala Ozvenu na klavíri v zahraničí po prvýkrát, nesklamala tamojšie publikum. Najmä koncert v Novom Pazare sa veľmi vydaril, páčili sa najmä slovenské zborové skladby a úpravy slovenských ľudových piesní.

Ozvena bola v Shumene ocenená diplomom mesta Shumen za výbornú prezentáciu a prínos k rozboju európskej zborovej tvorby, čestným uznaním Národného paláca detí a mládeže v Sofii, diplomom Fóra balkánskym zborom za účasť na XII. medzinárodnom zborovom festivale v Shumene a diplomom Balkánskej zborovej únie za úspešnú prezentáciu zborového spevu.

Veľkolepé bolo vystúpenie spoločné všetkých zúčastnených na javisku divadla Vassila Drumeva v Shumene s dvomi národnými bulharskými piesňami v závere festivalových koncertov.

V rámci svojho pobytu si Ozvena prezrela majestátne Madarské skaly, navštívila tradičný bulharský statok, kde nás privítali chlebom a soľou, bulharskou ľudovou hudbou a tancom a chutným tradičným jedlom.

Ozvena nadviazala užitočné kontakty so zúčastnenými vynikajúcimi speváckymi zbormi z Grécka, Nórska, Bulharska - Plovdivu a Ruse. Náš zbor bol pozvaný na festivaly do Grécka, Belgicka a Bulharska. Zájazd Ozveny na zborový festival v Shumene bol veľkým prínosom pre rozvoj a skvalitnenie zborového spevu v našom zbore.

A čo pripravujú spevácke zbory zborového združenia v najbližšej budúcností?

Dievčenská komorná Ozvena sa pripravuje na krajskú súťaž speváckych zborov v apríli, 5.júna sa mládežnícke zbory zúčastnia verejného absolventského koncertu Súkromnej ZUŠ Vranov n.T., 15.júna 20143 budú účinkovať na galakoncerte XXVI. Vranovských zborových slávností a 20.-23.júna odchádzajú na Medzinárodný zborový festival do Českej Lípy. Ozvena má v budúcnosti veľa podujatí a nedostatok financií na ich realizáciu, preto prosí čitateľov o pomoc vo forme 2 % dane.

Údaje o prijímateľovi
Záujmové združenie speváckych zborov OZVENA
M.R.Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topľou
Právna norma: Občianske združenie
IČO: 31955983

Srdečne ďakujeme.

Taktiež pozývame mladšie deti, ktoré majú záujem o zborový spev alebo o hru na hudobných nástrojoch na prijímacie pohovory našej školy 14.mája 2013 od 15.30 hod. do Súkromnej ZUŠ na Dobrianskeho 1651 vo Vranove nad Topľou, staršie deti a mládež môžu prísť rovno do združenia Ozvena. Telefón 0905 271 374,4422849, e-mail: vilma@krauspe.sk, www.ozvena.sk
Vilma Krauspeová
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok