Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 25

Šport / Futbal / ÚRADNÁ SPRÁVA č. 25

Obsadenie rozhodcov a delegátov 20. - 21.04.
Muži - 13. kolo - 21.04.2013 o 16:00 hod.:

Hlinné - Komárany (Sukeľ , Varga – Barna), Banské - Čaklov (Nemčík, Paľko – Žolna), Niž. Hrabovec – Sačurov ( VsFZ, Fečo – Katriňák), Lomnica - Hencovce (Palenčík, Kmec – Horňák), Kam. Poruba - R. N. Hrabovec (Gajdoš, Šteger – Jenčo), Merník - Zámutov B (Jevín, Šesták – Hreňo).
Sólo dorast - 13. kolo - 21.04.2013 o 14:30 hod.:
Banské - Čierne n/T. (Paľko).
Sólo žiaci - 12. kolo - 20.04.2013 o 15:00 hod.:
Čaklov - Niž. Hrabovec (Jevín), Čierne n/T. – Továrne (Šesták).
Dvojičky - 17. kolo - 20.04.2013 o 13:00 a 15:00 hod.:
Hanušovce - Vechec (Kmec, Fečo), Dlhé Klčovo - Hencovce (Sukeľ, Paľko), Vyšný Žipov - Sačurov (Varga, Molitoris), Seč. Polianka – Bystré (Čandik, Bančanský), Zámutov - Soľ (Šteger, Gajdoš), Sedliská - Nižný Hrušov (Ulian, Nemčík).

Komisia rozhodcov

- Žiada rozhodcov: Michal BAŠISTU, Juraja KOVÁČA, Vasiľa KIČA, Vladislava SABOLA, Jakuba VOJTEKA, Dávida CAPIKA, Ing. Jána JEVÍNA, Evu LENKOVU, Mareka TOMÁŠA , delegátov: Jozefa Ferčáka, Jaroslava Horňáka, Michala Vasiľa, Františka Izraela a Jozefa Hudáka, dostaviť sa do štvrtku 18.04.2013 na sekretariát ObFZ za účelom podpisu „Zmluvy o výkone funkcie rozhodcu resp. delegáta stretnutia v MO ObFZ“
- Upozorňuje R a DZ, že bez absolvovania seminára nebudú delegovaní na stretnutia.
- KR berie na vedomie list R Nemčíka, Palenčíka, Kováča, Gajdoša.

Športovo-technická komisia

- Žiada FK obratom, najneskôr do štvrtku 18.04.2013 doplniť súpisky o nových hráčov. Možno zaslať aj na mail ObFZ (obfzvranov@mail.t-com.sk). Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. Rozhodca je povinný túto skutočnosť, aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí. V prípade následného zistenia ŠTK, že zo strany FK ide o nepravdivé tvrdenie , stretnutie sa bude kontumovať a nasledovať zo strany DK aj peňažný postih.
- V dôsledku neregulárnej hracej plochy, r u š í stretnutie 12. kola mužov plánované na nedeľu 14.04.2013 Komárany – Zámutov B a jeho odohratie prekladá na stredu 01.05.2013 o 16:30 hod.
- Upozorňuje FK Čierneho, Továrneho, Nižného Hrabovca a Čaklova, že ŠTK za účelom skvalitniť a zefektívniť súťaž sólo žiakov, túto súťaž od jarnej časti súťažného ročníka 1012/2013 prežreboval. Poradie po jesennej časti zostáva v platnosti.
 

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 25

Šport / Futbal / ÚRADNÁ SPRÁVA č. 25

Obsadenie rozhodcov a delegátov 20. - 21.04.
Muži - 13. kolo - 21.04.2013 o 16:00 hod.:

Hlinné - Komárany (Sukeľ , Varga – Barna), Banské - Čaklov (Nemčík, Paľko – Žolna), Niž. Hrabovec – Sačurov ( VsFZ, Fečo – Katriňák), Lomnica - Hencovce (Palenčík, Kmec – Horňák), Kam. Poruba - R. N. Hrabovec (Gajdoš, Šteger – Jenčo), Merník - Zámutov B (Jevín, Šesták – Hreňo).
Sólo dorast - 13. kolo - 21.04.2013 o 14:30 hod.:
Banské - Čierne n/T. (Paľko).
Sólo žiaci - 12. kolo - 20.04.2013 o 15:00 hod.:
Čaklov - Niž. Hrabovec (Jevín), Čierne n/T. – Továrne (Šesták).
Dvojičky - 17. kolo - 20.04.2013 o 13:00 a 15:00 hod.:
Hanušovce - Vechec (Kmec, Fečo), Dlhé Klčovo - Hencovce (Sukeľ, Paľko), Vyšný Žipov - Sačurov (Varga, Molitoris), Seč. Polianka – Bystré (Čandik, Bančanský), Zámutov - Soľ (Šteger, Gajdoš), Sedliská - Nižný Hrušov (Ulian, Nemčík).

Komisia rozhodcov

- Žiada rozhodcov: Michal BAŠISTU, Juraja KOVÁČA, Vasiľa KIČA, Vladislava SABOLA, Jakuba VOJTEKA, Dávida CAPIKA, Ing. Jána JEVÍNA, Evu LENKOVU, Mareka TOMÁŠA , delegátov: Jozefa Ferčáka, Jaroslava Horňáka, Michala Vasiľa, Františka Izraela a Jozefa Hudáka, dostaviť sa do štvrtku 18.04.2013 na sekretariát ObFZ za účelom podpisu „Zmluvy o výkone funkcie rozhodcu resp. delegáta stretnutia v MO ObFZ“
- Upozorňuje R a DZ, že bez absolvovania seminára nebudú delegovaní na stretnutia.
- KR berie na vedomie list R Nemčíka, Palenčíka, Kováča, Gajdoša.

Športovo-technická komisia

- Žiada FK obratom, najneskôr do štvrtku 18.04.2013 doplniť súpisky o nových hráčov. Možno zaslať aj na mail ObFZ (obfzvranov@mail.t-com.sk). Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. Rozhodca je povinný túto skutočnosť, aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí. V prípade následného zistenia ŠTK, že zo strany FK ide o nepravdivé tvrdenie , stretnutie sa bude kontumovať a nasledovať zo strany DK aj peňažný postih.
- V dôsledku neregulárnej hracej plochy, r u š í stretnutie 12. kola mužov plánované na nedeľu 14.04.2013 Komárany – Zámutov B a jeho odohratie prekladá na stredu 01.05.2013 o 16:30 hod.
- Upozorňuje FK Čierneho, Továrneho, Nižného Hrabovca a Čaklova, že ŠTK za účelom skvalitniť a zefektívniť súťaž sólo žiakov, túto súťaž od jarnej časti súťažného ročníka 1012/2013 prežreboval. Poradie po jesennej časti zostáva v platnosti.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok