Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Po schválení pomoci Vládou SR dostane Grandwood zelenú

Správy / Mesto Vranov / Po schválení pomoci Vládou SR dostane Grandwood zelenú

Po schválení pomoci Vládou SR dostane Grandwood zelenú

Predseda Vlády SR Robert Fico, minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský a konateľ spoločnosti Grandwood, s. r. o Stanislav Lakatoš podpísali v utorok v priemyselnom parku Ferovo memorandum o porozumení. Po odsúhlasení štátnej podpory vládou vznikne vo Vranove 390 nových pracovných miest.

R. Fico v tejto súvislosti uviedol, že jeho vláda sa snaží reagovať na tlak ekonomickej krízy všetkými silami a pokiaľ existuje priestor na podporu zaujímavých investorov, hľadá možnosti, ako ich podporiť. Zároveň pripomenul, že keď sa zaujímal o situáciu v Prešovskom samosprávnom kraji, jeho predseda P. Chudík ho viackrát upozorňoval, že Vranov je región, ktorý potrebuje okamžitú pomoc. „Priemyselný park vo Vranove sme realizovali za našej prvej vlády a na jeho výstavbu boli použité prostriedky z eurofondov s podmienkou, že sa tu vytvorí 560 pracovných miest. Ak by sa tak nestalo, pôvodne nenávratný finančný príspevok by samospráva musela vrátiť. Preto podpis memoranda so spoločnosťou Grandwood vítam z dvoch uhlov pohľadu. Vytvorí sa 390 miest a zároveň pomáhame mestu, aby sa nedostalo do ťažko riešiteľnej situácie,“ vysvetľoval premiér Robert Fico, podľa ktorého je odsúhlasenie investičných stimulov pre Grandwood s. r. o. formálnou záležitosťou, pričom ďalej konštatoval, že vláda je pred uzavretím dohody aj s firmou Medline zaoberajúcou sa výrobou a montážou zdravotníckych pomôcok. „Kým niekto zvoláva úplne zbytočné schôdze NR SR a politikárči, my vyvíjame maximálne úsilie, aby sme tam, kde sa to dá, pomohli. Každé jedno pracovné miesto je v celej Európe tak cenné, že sa musí angažovať nielen primátor, župan, príslušný minister, ale aj predseda vlády,“ pripomenul R. Fico.

Grandwood holding s.r.o. plánuje v priemyselnom parku Ferovo postaviť závod na spracovanie dreva, ktorého hlavnými parametrami sú investícia vo výške viac ako 42 mil. Eur a vytvorenie 390 pracovných miest. Realizácia investičného zámeru predpokladá štátnu pomoc vo výške 1 milión Eur na obstaranie hál, strojov a zariadení, 3,9 mil. Eur na vytvorenie pracovných miest a 16,4 mil. Eur vo forme daňových úľav čerpaných postupne až do roku 2023. „Hoci sme sa zaviazali udržať pracovné miesta päť rokov, táto investícia bude vo Vranove dlhodobá. Naše zariadenia sú totiž takého typu, že ak ich raz namontujeme, už ich nedovezieme. To nie je počítač, ktorý zbalíme a zajtra odídeme do Rumunska. Okrem toho dáme príležitosť zapojiť sa do výstavby slovenským regionálnym firmám, čo znamená ďalšiu prácu,“ uviedol konateľ spoločnosti Grandwood Stanislav Lakatoš a v prípade regiónu Vranova ocenil jeho históriu v drevospracujúcom priemysle, či prítomnosť Strednej odbornej školy drevárskej, ktorej študentom a absolventom chcú ponúknuť priestor na ďalší profesionálny rast.

Hovorca spoločnosti Tomáš Hudák informoval, že snahou spoločnosti je okamžité začatie prác na výstavbe závodu v priemyselnom parku Ferovo. Vychádzajúc z existujúcej dokumentácie očakáva výstavbu energetického centra do konca roka 2013. To bude postavené v prvej etape investičného zámeru a zabezpečí elektrickú energiu a teplo pre celý komplex Grandwood. Do budúcna sa počíta s využitím jeho energetických kapacít aj pre ostatných investorov v parku. „Zároveň to znamená aj dobrú správu pre miestnu samosprávu a obyvateľov, keďže prvý nábor pracovníkov plánujeme uskutočniť do konca tohto kalendárneho roka,“ poznamenal T. Hudák.

Keďže priemyselný park je vzdialený iba niekoľko stoviek metrov od obývanej zóny, verejnosť má obavy akú záťaž bude výroba predstavovať pre životné prostredie. „Pracujeme s technológiou, ktorá podľa zákona o ochrane životného prostredia ani nevyžaduje schválenie „veľkej“ EIA. Píla je bežná prevádzka a zaťaž pre životné prostredie neznamená. Prach a piliny budeme zachytávať, lebo ich dokážeme sekundárne spracovať. Každý únik by teda predstavoval ekonomickú stratu, a to si dovoliť nemôžeme. Štandardnou technológiou je aj kogeneračná jednotka a pre spracovanie dreva platí ochranná zóna 15 metrov,“ reagoval S. Lakatoš.
 

Po schválení pomoci Vládou SR dostane Grandwood zelenú

Správy / Mesto Vranov / Po schválení pomoci Vládou SR dostane Grandwood zelenú

Po schválení pomoci Vládou SR dostane Grandwood zelenú

Predseda Vlády SR Robert Fico, minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský a konateľ spoločnosti Grandwood, s. r. o Stanislav Lakatoš podpísali v utorok v priemyselnom parku Ferovo memorandum o porozumení. Po odsúhlasení štátnej podpory vládou vznikne vo Vranove 390 nových pracovných miest.

R. Fico v tejto súvislosti uviedol, že jeho vláda sa snaží reagovať na tlak ekonomickej krízy všetkými silami a pokiaľ existuje priestor na podporu zaujímavých investorov, hľadá možnosti, ako ich podporiť. Zároveň pripomenul, že keď sa zaujímal o situáciu v Prešovskom samosprávnom kraji, jeho predseda P. Chudík ho viackrát upozorňoval, že Vranov je región, ktorý potrebuje okamžitú pomoc. „Priemyselný park vo Vranove sme realizovali za našej prvej vlády a na jeho výstavbu boli použité prostriedky z eurofondov s podmienkou, že sa tu vytvorí 560 pracovných miest. Ak by sa tak nestalo, pôvodne nenávratný finančný príspevok by samospráva musela vrátiť. Preto podpis memoranda so spoločnosťou Grandwood vítam z dvoch uhlov pohľadu. Vytvorí sa 390 miest a zároveň pomáhame mestu, aby sa nedostalo do ťažko riešiteľnej situácie,“ vysvetľoval premiér Robert Fico, podľa ktorého je odsúhlasenie investičných stimulov pre Grandwood s. r. o. formálnou záležitosťou, pričom ďalej konštatoval, že vláda je pred uzavretím dohody aj s firmou Medline zaoberajúcou sa výrobou a montážou zdravotníckych pomôcok. „Kým niekto zvoláva úplne zbytočné schôdze NR SR a politikárči, my vyvíjame maximálne úsilie, aby sme tam, kde sa to dá, pomohli. Každé jedno pracovné miesto je v celej Európe tak cenné, že sa musí angažovať nielen primátor, župan, príslušný minister, ale aj predseda vlády,“ pripomenul R. Fico.

Grandwood holding s.r.o. plánuje v priemyselnom parku Ferovo postaviť závod na spracovanie dreva, ktorého hlavnými parametrami sú investícia vo výške viac ako 42 mil. Eur a vytvorenie 390 pracovných miest. Realizácia investičného zámeru predpokladá štátnu pomoc vo výške 1 milión Eur na obstaranie hál, strojov a zariadení, 3,9 mil. Eur na vytvorenie pracovných miest a 16,4 mil. Eur vo forme daňových úľav čerpaných postupne až do roku 2023. „Hoci sme sa zaviazali udržať pracovné miesta päť rokov, táto investícia bude vo Vranove dlhodobá. Naše zariadenia sú totiž takého typu, že ak ich raz namontujeme, už ich nedovezieme. To nie je počítač, ktorý zbalíme a zajtra odídeme do Rumunska. Okrem toho dáme príležitosť zapojiť sa do výstavby slovenským regionálnym firmám, čo znamená ďalšiu prácu,“ uviedol konateľ spoločnosti Grandwood Stanislav Lakatoš a v prípade regiónu Vranova ocenil jeho históriu v drevospracujúcom priemysle, či prítomnosť Strednej odbornej školy drevárskej, ktorej študentom a absolventom chcú ponúknuť priestor na ďalší profesionálny rast.

Hovorca spoločnosti Tomáš Hudák informoval, že snahou spoločnosti je okamžité začatie prác na výstavbe závodu v priemyselnom parku Ferovo. Vychádzajúc z existujúcej dokumentácie očakáva výstavbu energetického centra do konca roka 2013. To bude postavené v prvej etape investičného zámeru a zabezpečí elektrickú energiu a teplo pre celý komplex Grandwood. Do budúcna sa počíta s využitím jeho energetických kapacít aj pre ostatných investorov v parku. „Zároveň to znamená aj dobrú správu pre miestnu samosprávu a obyvateľov, keďže prvý nábor pracovníkov plánujeme uskutočniť do konca tohto kalendárneho roka,“ poznamenal T. Hudák.

Keďže priemyselný park je vzdialený iba niekoľko stoviek metrov od obývanej zóny, verejnosť má obavy akú záťaž bude výroba predstavovať pre životné prostredie. „Pracujeme s technológiou, ktorá podľa zákona o ochrane životného prostredia ani nevyžaduje schválenie „veľkej“ EIA. Píla je bežná prevádzka a zaťaž pre životné prostredie neznamená. Prach a piliny budeme zachytávať, lebo ich dokážeme sekundárne spracovať. Každý únik by teda predstavoval ekonomickú stratu, a to si dovoliť nemôžeme. Štandardnou technológiou je aj kogeneračná jednotka a pre spracovanie dreva platí ochranná zóna 15 metrov,“ reagoval S. Lakatoš.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok