Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Mediálna prestrelka medzi SaS a Grandwoodom zamestnávala novinárov celý týždeň

Správy / Mesto Vranov / Mediálna prestrelka medzi SaS a Grandwoodom zamestnávala novinárov celý týždeň

  Mediálna prestrelka medzi SaS a Grandwoodom zamestnávala novinárov celý týždeň

Podpísanie memoranda o porozumení medzi Vládou SR a spoločnosťou Grandwood Holding, s. r. o. vyvolalo na slovenskej politickej scéne rozruch. Predstavitelia parlamentnej strany Sloboda a Solidarita označili príchod investora zaoberajúceho sa plastifikáciou dreva do Vranova na základe viacerých indícií za „smerácky drevársky tunel“. V tejto súvislosti reagoval Grandwood vydaním troch tlačových správ, ktoré prinášame v plnom znení.


Grandwood nie je nováčikom, patrí do silnej skupiny

Spoločnosť Grandwood Holding s.r.o. je súčasťou skupiny International Partners Energj Yatirim Dansimanlik a.s. a Yesim Textil a.s. v majetkovej účasti rodiny p. Ridvana Serbesa. Skupina v súčasnosti podniká v oblasti energetiky, textilnej výroby a lodiarstva v Európe a zamestnáva viac ako 4000 ľudí. Pre ilustráciu, Yesim Textil a.s. patrí do zoznamu “Fortune 500” v Turecku.
Spoločnosť Grandwood Holding, s.r.o. sa vzhľadom na vyššie uvedené informácie ohradzuje voči informáciám uverejneným v denníku Hospodárske noviny v článku „Štát chce dať nováčikovi top stimul“.
Skupina sa rozhodla realizovať investíciu vo Vranove nad Topľou z niekoľkých dôvodov. Prvým dôvodom je existencia neobsadeného priemyselného parku Ferovo, ktorý bol skolaudovaný v roku 2009, pričom podľa informácií získaných od zástupcov mesta musí byť obsadený do roku 2013. Druhým dôvodom je tradícia drevospracujúceho priemyslu v regióne, ktorý na seba viaže dostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Tretím dôvodom je súčasný nedostatok až neexistencia výrobkov tohto typu výroby a využitie inovatívnej, sofistikovanej technológie.
Nový výrobný závod, vzhľadom na tieto informácie neznamená potenciálnu deformáciu trhu na Slovensku ani v stredoeurópskom meradle, pretože v súčasnosti žiaden z existujúcich podnikateľských subjektov nevyrába výrobky v segmente plastifikovaného dreva a naviac produkcia závodu bude určená hlavne na export pre lodiarsky priemysel.
Chceme tiež reagovať na výšku štátnej pomoci, v rámci ktorej nami požadovaná hotovostná dotácia pre náš investičný zámer predstavuje 12.000 EUR, zostávajúca časť je úľava na dani z príjmu, ktorá je ale viazaná na odvedenie dane z príjmov právnických osôb do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Na záver by sme chceli oceniť aktívny prístup mesta Vranov nad Topľou, ako aj reprezentantov štátnej správy v mnohých rokovaniach, ktoré sa v predchádzajúcom období uskutočnili. Veríme, že naša investícia prispeje k zvýšeniu zamestnanosti a ekonomicko - hospodárskemu rastu regiónu.
Veríme, že informácie zverejnené v denníku Hospodárske noviny vo vzťahu ku Grandwood Holding s.r.o. boli spôsobené len nedostatkom štúdia predmetných materiálov osobami, ktoré sa v článku angažovali.
Tešíme sa na spoluprácu so Slovenskom a mestom Vranov nad Topľou.

Grandwood sa ohradzuje voči nekompetentným útokom z SaS

Spoločnosť Grandwood holding s.r.o. vyjadruje rozčarovanie a pohoršenie nad dnešným vyjadrením Ľubomíra Galka a Richarda Sulíka zo strany SaS. Poslanci vo svojom vyjadrení účelovo zavádzali a očividne nepoznajú legislatívne prostredie Slovenska. Je pre nás zarážajúce, že čelíme ataku strany, za ktorej vlády bol náš projekt schválený.
Stanislav Lakatoš, konateľ: „Celé vystúpenie je o to absurdnejšie a komické, že spoločnosť Grandwood holding s.r.o. podala prvú žiadosť o investičnú pomoc po nástupe vlády Ivety Radičovej, keď bol ministrom hospodárstva Juraj Miškov. Minister Miškov svojim listom zo dňa 8. 2. 2012, žiadosť posunul na schválenie vládou pod vedením aj strany SaS, pričom proti adrese „v košickom paneláku“ ani zloženiu akcionárov nemalo ministerstvo výhrady.” Po páde vlády sa projekt začal riešiť od začiatku.
Je pravda, že naša spoločnosť má základné imanie 5000 EUR a momentálne nevykonáva žiadnu činnosť. V zmysle platných zákonov, ktoré by si mal pán Galko aj Sulík naštudovať, však spoločnosť, ktorá žiada o investičnú pomoc od štátu, nesmie vykonávať pred schválením absolútne žiadnu podnikateľskú činnosť. Ako sme už deklarovali, po podpísaní našej žiadosti vládou SR, spoločnosť presunie svoje sídlo z Košíc do Vranova nad Topľou a zároveň sa navýši základné imanie na milióny Eur. Následne sa transformuje na akciovú spoločnosť. Všetky tieto kroky sú nutné v tomto poradí.
Pokiaľ sa štát rozhodne na základe analýz skutočných znalcov neposkytnúť pomoc, spoločnosť bude zrušená. Žiadny investor po dobu čakania na rozhodnutie do firmy nič viac ako nutný základný kapitál nevloží. Po nástupe súčasnej vlády naša spoločnosť premiestnilo miesto realizácie projektu z Hanisky pri Prešove do Vranova a prejavila tak svoju ústretovosť voči záujmom hospodárskej politiky SR. Ministerstvo hospodárstva a SARIO nadviazalo na už rozpracované stanovisko bývalého vedenia ministerstva hospodárstva a zmenilo miesto realizácie projektu a zároveň nám dalo aktuálnu ponuku investičnej pomoci.
Grandwood sa preto striktne ohradzuje voči vyjadreniam strany SaS, pána poslanca Ľubomíra Galka aj poslanca Richarda Sulíka. Grandwood nie je panelákovou firmou, je len spoločnosťou dodržiavajúcou literu zákona do poslednej bodky.

Poslanec Galko vytĺka politický kapitál z nezmyslov a hodí sa jedine do humoristickej relácie

„Neustále osočovanie našej spoločnosti v médiách chápeme ako snahu predstaviteľov „zbytku SaS“ vytĺcť príležitostný politický kapitál aj úplne z ničoho, pretože odborná úroveň argumentov je natoľko úsmevná, že doporučujeme pánovi Galkovi aj Sulíkovi prihlásiť sa ako respondenti do relácie „Čo dokáže ulica.“
Na druhej strane ako veľká satisfakcia pre nás pôsobí skutočnosť, že bývalý krajský tajomník SaS, ktorého teraz nie je potrebné menovať a ktorý sa angažoval v projekte a napomáhal dobrej veci, je natoľko čestný a seriózny, že telefonicky kontaktoval p. Lakatoša, ospravedlnil sa za nechutnosti, ktoré títo (jeho dnes už bývalí stranícki kolegovia) o nás šíria. A s dovetkom, že p. Lakatoš iste pochopí, prečo sa s nimi museli mnohí členovia SaS rozísť. Nepochybujeme, že tento postup sa nepáči ani ďalším členom SaS, ani samotnému bývalému ministrovi hospodárstva Miškovovi, ktorý tiež zaujal pozitívne stanovisko a mal dobrú vôľu napomôcť rozvoju investícii na východnom Slovensku, keď svojim listom č.j. 361/2012 – 1000 zo dňa 8. 3. 2012, oznámil, že investičný zámer spoločnosti Grandwood holding s.r.o. má všetky predpoklady prijať štátnu pomoc a na záver citujeme „prajem vám veľa úspechov pri implementácii investičného zámeru v Slovenskej republike.“
Spoločnosť Grandwood holding s.r.o. by radšej venovala energiu príprave a začatiu prác na celom projekte ako neustále odpovedala na nekonečné a nezmyselné ataky zo strany SaS a nekompetentných osôb.

Mediálna prestrelka medzi SaS a Grandwoodom zamestnávala novinárov celý týždeň

Správy / Mesto Vranov / Mediálna prestrelka medzi SaS a Grandwoodom zamestnávala novinárov celý týždeň

  Mediálna prestrelka medzi SaS a Grandwoodom zamestnávala novinárov celý týždeň

Podpísanie memoranda o porozumení medzi Vládou SR a spoločnosťou Grandwood Holding, s. r. o. vyvolalo na slovenskej politickej scéne rozruch. Predstavitelia parlamentnej strany Sloboda a Solidarita označili príchod investora zaoberajúceho sa plastifikáciou dreva do Vranova na základe viacerých indícií za „smerácky drevársky tunel“. V tejto súvislosti reagoval Grandwood vydaním troch tlačových správ, ktoré prinášame v plnom znení.


Grandwood nie je nováčikom, patrí do silnej skupiny

Spoločnosť Grandwood Holding s.r.o. je súčasťou skupiny International Partners Energj Yatirim Dansimanlik a.s. a Yesim Textil a.s. v majetkovej účasti rodiny p. Ridvana Serbesa. Skupina v súčasnosti podniká v oblasti energetiky, textilnej výroby a lodiarstva v Európe a zamestnáva viac ako 4000 ľudí. Pre ilustráciu, Yesim Textil a.s. patrí do zoznamu “Fortune 500” v Turecku.
Spoločnosť Grandwood Holding, s.r.o. sa vzhľadom na vyššie uvedené informácie ohradzuje voči informáciám uverejneným v denníku Hospodárske noviny v článku „Štát chce dať nováčikovi top stimul“.
Skupina sa rozhodla realizovať investíciu vo Vranove nad Topľou z niekoľkých dôvodov. Prvým dôvodom je existencia neobsadeného priemyselného parku Ferovo, ktorý bol skolaudovaný v roku 2009, pričom podľa informácií získaných od zástupcov mesta musí byť obsadený do roku 2013. Druhým dôvodom je tradícia drevospracujúceho priemyslu v regióne, ktorý na seba viaže dostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Tretím dôvodom je súčasný nedostatok až neexistencia výrobkov tohto typu výroby a využitie inovatívnej, sofistikovanej technológie.
Nový výrobný závod, vzhľadom na tieto informácie neznamená potenciálnu deformáciu trhu na Slovensku ani v stredoeurópskom meradle, pretože v súčasnosti žiaden z existujúcich podnikateľských subjektov nevyrába výrobky v segmente plastifikovaného dreva a naviac produkcia závodu bude určená hlavne na export pre lodiarsky priemysel.
Chceme tiež reagovať na výšku štátnej pomoci, v rámci ktorej nami požadovaná hotovostná dotácia pre náš investičný zámer predstavuje 12.000 EUR, zostávajúca časť je úľava na dani z príjmu, ktorá je ale viazaná na odvedenie dane z príjmov právnických osôb do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Na záver by sme chceli oceniť aktívny prístup mesta Vranov nad Topľou, ako aj reprezentantov štátnej správy v mnohých rokovaniach, ktoré sa v predchádzajúcom období uskutočnili. Veríme, že naša investícia prispeje k zvýšeniu zamestnanosti a ekonomicko - hospodárskemu rastu regiónu.
Veríme, že informácie zverejnené v denníku Hospodárske noviny vo vzťahu ku Grandwood Holding s.r.o. boli spôsobené len nedostatkom štúdia predmetných materiálov osobami, ktoré sa v článku angažovali.
Tešíme sa na spoluprácu so Slovenskom a mestom Vranov nad Topľou.

Grandwood sa ohradzuje voči nekompetentným útokom z SaS

Spoločnosť Grandwood holding s.r.o. vyjadruje rozčarovanie a pohoršenie nad dnešným vyjadrením Ľubomíra Galka a Richarda Sulíka zo strany SaS. Poslanci vo svojom vyjadrení účelovo zavádzali a očividne nepoznajú legislatívne prostredie Slovenska. Je pre nás zarážajúce, že čelíme ataku strany, za ktorej vlády bol náš projekt schválený.
Stanislav Lakatoš, konateľ: „Celé vystúpenie je o to absurdnejšie a komické, že spoločnosť Grandwood holding s.r.o. podala prvú žiadosť o investičnú pomoc po nástupe vlády Ivety Radičovej, keď bol ministrom hospodárstva Juraj Miškov. Minister Miškov svojim listom zo dňa 8. 2. 2012, žiadosť posunul na schválenie vládou pod vedením aj strany SaS, pričom proti adrese „v košickom paneláku“ ani zloženiu akcionárov nemalo ministerstvo výhrady.” Po páde vlády sa projekt začal riešiť od začiatku.
Je pravda, že naša spoločnosť má základné imanie 5000 EUR a momentálne nevykonáva žiadnu činnosť. V zmysle platných zákonov, ktoré by si mal pán Galko aj Sulík naštudovať, však spoločnosť, ktorá žiada o investičnú pomoc od štátu, nesmie vykonávať pred schválením absolútne žiadnu podnikateľskú činnosť. Ako sme už deklarovali, po podpísaní našej žiadosti vládou SR, spoločnosť presunie svoje sídlo z Košíc do Vranova nad Topľou a zároveň sa navýši základné imanie na milióny Eur. Následne sa transformuje na akciovú spoločnosť. Všetky tieto kroky sú nutné v tomto poradí.
Pokiaľ sa štát rozhodne na základe analýz skutočných znalcov neposkytnúť pomoc, spoločnosť bude zrušená. Žiadny investor po dobu čakania na rozhodnutie do firmy nič viac ako nutný základný kapitál nevloží. Po nástupe súčasnej vlády naša spoločnosť premiestnilo miesto realizácie projektu z Hanisky pri Prešove do Vranova a prejavila tak svoju ústretovosť voči záujmom hospodárskej politiky SR. Ministerstvo hospodárstva a SARIO nadviazalo na už rozpracované stanovisko bývalého vedenia ministerstva hospodárstva a zmenilo miesto realizácie projektu a zároveň nám dalo aktuálnu ponuku investičnej pomoci.
Grandwood sa preto striktne ohradzuje voči vyjadreniam strany SaS, pána poslanca Ľubomíra Galka aj poslanca Richarda Sulíka. Grandwood nie je panelákovou firmou, je len spoločnosťou dodržiavajúcou literu zákona do poslednej bodky.

Poslanec Galko vytĺka politický kapitál z nezmyslov a hodí sa jedine do humoristickej relácie

„Neustále osočovanie našej spoločnosti v médiách chápeme ako snahu predstaviteľov „zbytku SaS“ vytĺcť príležitostný politický kapitál aj úplne z ničoho, pretože odborná úroveň argumentov je natoľko úsmevná, že doporučujeme pánovi Galkovi aj Sulíkovi prihlásiť sa ako respondenti do relácie „Čo dokáže ulica.“
Na druhej strane ako veľká satisfakcia pre nás pôsobí skutočnosť, že bývalý krajský tajomník SaS, ktorého teraz nie je potrebné menovať a ktorý sa angažoval v projekte a napomáhal dobrej veci, je natoľko čestný a seriózny, že telefonicky kontaktoval p. Lakatoša, ospravedlnil sa za nechutnosti, ktoré títo (jeho dnes už bývalí stranícki kolegovia) o nás šíria. A s dovetkom, že p. Lakatoš iste pochopí, prečo sa s nimi museli mnohí členovia SaS rozísť. Nepochybujeme, že tento postup sa nepáči ani ďalším členom SaS, ani samotnému bývalému ministrovi hospodárstva Miškovovi, ktorý tiež zaujal pozitívne stanovisko a mal dobrú vôľu napomôcť rozvoju investícii na východnom Slovensku, keď svojim listom č.j. 361/2012 – 1000 zo dňa 8. 3. 2012, oznámil, že investičný zámer spoločnosti Grandwood holding s.r.o. má všetky predpoklady prijať štátnu pomoc a na záver citujeme „prajem vám veľa úspechov pri implementácii investičného zámeru v Slovenskej republike.“
Spoločnosť Grandwood holding s.r.o. by radšej venovala energiu príprave a začatiu prác na celom projekte ako neustále odpovedala na nekonečné a nezmyselné ataky zo strany SaS a nekompetentných osôb.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok