Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 28

Šport / Futbal / ÚRADNÁ SPRÁVA č. 28

Obsadenie na 01.05.2013 – dohrávky - Muži o 17:00 hod.:
Komárany - Zámutov B (Gajdoš, Bašista - Katriňák), Roma N. Hrabovec - Merník (Sukeľ, Čandík - Horňák).
Dvojičky - 19. kolo - 01.05.2013 o 15 a 17:00 hod.:
Hlinné - Hencovce (Kováč, Jevín), Hanušovce - Sačurov (o 10:00 a 12:00 hod., Fečo, Kmec), Dlhé Klčovo - Bystré (Varga, Šesták), Vyšný Žipov - Soľ (o 10:00 a 12:00 hod., Čandik, Bančanský), Seč. Polianka - Nižný Hrušov (Paľko, Molitoris), Zámutov - Sedliská (o 10:00 a 12:00 hod., Šteger, Palenčík).
Muži - 15. kolo - 05.05 2013 o 16:30 hod.:
Čaklov - Komárany (Bašista, Sukeľ – Mikita), Hlinné - Sačurov (Fečo, Kmec – Katriňák), Banské – Hencovce (Palenčík, Varga - VsFZ), Niž. Hrabovec - R. N. Hrabovec (VsFZ, Nemčík, Šesták – Horňák), Lomnica - Zámutov B (Kováč, Paľko – Barna), Kam. Poruba - Merník (Gajdoš, Šteger – Žolna).
Sólo dorast 15. kolo 05. 05. 2013 o 13:30 hod.:
Čierne n/T. - Komárany (Sukeľ), Kam. Poruba - Merník (Šteger).
Sólo žiaci 10. kolo 04.05.2013 o 15:00 hod.:
Čaklov - Čierne n/T. (Kováč), Niž. Hrabovec - Továrne (Šesták).
Dvojičky 19. kolo 04.05.2013 o 13:00 a 15:00 hod.:
Sedliská - Seč. Polianka (Gajdoš, Palenčík), Niž. Hrušov - Vyšný Žipov (Kmec, Sukeľ), Soľ - Dlhé Klčovo (Čandik, Bančanský), Bystré - Hanušovce (Nemčík, Molitoris), Sačurov - Hlinné (Paľko, Varga), Hencovce - Vechec (Šteger, Fečo).
- KR pozýva na štvrtok 02.05.2013 o 17:00 hod. Rozhodcov Jevína a Šestáka + DZ Hreňa

Športovo-technická komisia

Upozornenie: ŠTK od začiatku jarnej časti ročníka 2012/2013 zasadá v stredu kalendárneho týždňa od 15:30 hod. v zasadačke ObFZ v novom zložení: predseda: Pavol Katriňák, členovia: Ján Žolna, František Tirpák
Schvaľuje výsledky:
- 13. kola mužov , 17. kola dvojičiek , 13. kola sólo dorastu, 08. kolo sólo žiakov.
- V súvislosti s nedostatkami v zápise o stretnutí Merník – Zámutov B:
a) odstupuje k riešeniu rozhodcov Jevína a Šestáka, DZ Hreňa.
b) V súvislosti s porušení SP čl. 97/b,c odstupuje k potrestaniu kapitána hostí Juraja Feriho (1236961)
- V dôsledku kolízie dohrávok A družstiev V. a VI. ligy, n a r i a d u j e tieto zmeny stretnutí dvojičiek:
- 01.05.2013 Vyšný Žipov – Soľ: žiaci o 10:00 hod., dorast o 12:00 hod.
- 01.05.2013 Zámutov - Sedliska: žiaci o 10:00 hod, dorast o 12:00 hod.
- 01.05.2013 Hanušovce – Sačurov: žiaci o 10:00 hod., dorast o 12:00 hod., schvaľuje pre MFK Hanušovce pri nepriaznivom počasí ihrisko v Medziankach.
- 08.05.2013 Hencovce – Zamutov: žiaci o 10:00 hod, dorast o 12:00 hod.
- 08.05.2013 Vechec - Seč. Polianka: žiaci o 10:00 hod., dorast o 12:00 hod.
- 08.05.2013 Bystré - Niž. Hrušov: žiaci o 10:00 hod, dorast o 12:00 hod.
- 08.05.2013 Hlinné - Vyšný Žipov: žiaci o 10:00 hod, dorast o 12:00 hod.
- Súhlasí so zmenou termínu odohratia stretnutí 18. kola dvojičiek Sačurov – Dlhé Klčovo z 17.04.2013 na 02.05.2013 žiaci o 15:30 hod., dorast o 17:30 hod.. Dôvod: Vzájomná dohoda.
- Súhlasí s odohratím stretnutia 12. kola Čierne n/T. – Továrne 12.05. 2013 o 14:00 hod. Dôvod: Neodohraté stretnutie. Vzájomná dohoda.
- Tabuľka strelcov po 13. kole:
15 gólov: Tancož Miroslav (Čaklov),
13 gólov: Gajdoš Jozef (Hencovce),
12 gólov: Tancož Roman (Zámutov B), Tokár Daniel (Sačurov),
11 gólov: Gaži Andrej (R. N.Hrabovec),
9 gólov: Ovšak Jozef (Zamutov B),
8 gólov: Dančevský Martin (Komárany).

Disciplinárna komisia

Za obdržanie 4 žlté karty, podľa DP prílohy 1/5a 1 stretnutie nepodmienečne od 25.04.2013
- Milan JURMAK (1206908) Turbína Hlinné.
- Peter FERI (1254510) Tatran Zamutov B + FK 10+10 €
Za vylúčenia v stretnutí :
- Jakub SUSEČKO (961024) FK Soľ – vylúčený po 2 ŽK za kopnutie súpera v útočnej akcii. Podľa DP 1-5/a 1 stretnutie od 25.04.2013 + FK Soľ 5+5 €.
- Na návrh ŠTK za porušenie povinnosti kapitána mužstva v zmysle SP čl. 97, trestá kapitána FK Tatran Zámutov B Juraja Feriho (1236961), podľa DP 1/10 zákazom výkonu funkcie kapitána mužstva do 30.05.2013. FK zaplatí poplatok za prerokovanie 10,- €.
Proti rozhodnutiam komisií je možné odvolať sa do 15 dní od zverejnenia.

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 28

Šport / Futbal / ÚRADNÁ SPRÁVA č. 28

Obsadenie na 01.05.2013 – dohrávky - Muži o 17:00 hod.:
Komárany - Zámutov B (Gajdoš, Bašista - Katriňák), Roma N. Hrabovec - Merník (Sukeľ, Čandík - Horňák).
Dvojičky - 19. kolo - 01.05.2013 o 15 a 17:00 hod.:
Hlinné - Hencovce (Kováč, Jevín), Hanušovce - Sačurov (o 10:00 a 12:00 hod., Fečo, Kmec), Dlhé Klčovo - Bystré (Varga, Šesták), Vyšný Žipov - Soľ (o 10:00 a 12:00 hod., Čandik, Bančanský), Seč. Polianka - Nižný Hrušov (Paľko, Molitoris), Zámutov - Sedliská (o 10:00 a 12:00 hod., Šteger, Palenčík).
Muži - 15. kolo - 05.05 2013 o 16:30 hod.:
Čaklov - Komárany (Bašista, Sukeľ – Mikita), Hlinné - Sačurov (Fečo, Kmec – Katriňák), Banské – Hencovce (Palenčík, Varga - VsFZ), Niž. Hrabovec - R. N. Hrabovec (VsFZ, Nemčík, Šesták – Horňák), Lomnica - Zámutov B (Kováč, Paľko – Barna), Kam. Poruba - Merník (Gajdoš, Šteger – Žolna).
Sólo dorast 15. kolo 05. 05. 2013 o 13:30 hod.:
Čierne n/T. - Komárany (Sukeľ), Kam. Poruba - Merník (Šteger).
Sólo žiaci 10. kolo 04.05.2013 o 15:00 hod.:
Čaklov - Čierne n/T. (Kováč), Niž. Hrabovec - Továrne (Šesták).
Dvojičky 19. kolo 04.05.2013 o 13:00 a 15:00 hod.:
Sedliská - Seč. Polianka (Gajdoš, Palenčík), Niž. Hrušov - Vyšný Žipov (Kmec, Sukeľ), Soľ - Dlhé Klčovo (Čandik, Bančanský), Bystré - Hanušovce (Nemčík, Molitoris), Sačurov - Hlinné (Paľko, Varga), Hencovce - Vechec (Šteger, Fečo).
- KR pozýva na štvrtok 02.05.2013 o 17:00 hod. Rozhodcov Jevína a Šestáka + DZ Hreňa

Športovo-technická komisia

Upozornenie: ŠTK od začiatku jarnej časti ročníka 2012/2013 zasadá v stredu kalendárneho týždňa od 15:30 hod. v zasadačke ObFZ v novom zložení: predseda: Pavol Katriňák, členovia: Ján Žolna, František Tirpák
Schvaľuje výsledky:
- 13. kola mužov , 17. kola dvojičiek , 13. kola sólo dorastu, 08. kolo sólo žiakov.
- V súvislosti s nedostatkami v zápise o stretnutí Merník – Zámutov B:
a) odstupuje k riešeniu rozhodcov Jevína a Šestáka, DZ Hreňa.
b) V súvislosti s porušení SP čl. 97/b,c odstupuje k potrestaniu kapitána hostí Juraja Feriho (1236961)
- V dôsledku kolízie dohrávok A družstiev V. a VI. ligy, n a r i a d u j e tieto zmeny stretnutí dvojičiek:
- 01.05.2013 Vyšný Žipov – Soľ: žiaci o 10:00 hod., dorast o 12:00 hod.
- 01.05.2013 Zámutov - Sedliska: žiaci o 10:00 hod, dorast o 12:00 hod.
- 01.05.2013 Hanušovce – Sačurov: žiaci o 10:00 hod., dorast o 12:00 hod., schvaľuje pre MFK Hanušovce pri nepriaznivom počasí ihrisko v Medziankach.
- 08.05.2013 Hencovce – Zamutov: žiaci o 10:00 hod, dorast o 12:00 hod.
- 08.05.2013 Vechec - Seč. Polianka: žiaci o 10:00 hod., dorast o 12:00 hod.
- 08.05.2013 Bystré - Niž. Hrušov: žiaci o 10:00 hod, dorast o 12:00 hod.
- 08.05.2013 Hlinné - Vyšný Žipov: žiaci o 10:00 hod, dorast o 12:00 hod.
- Súhlasí so zmenou termínu odohratia stretnutí 18. kola dvojičiek Sačurov – Dlhé Klčovo z 17.04.2013 na 02.05.2013 žiaci o 15:30 hod., dorast o 17:30 hod.. Dôvod: Vzájomná dohoda.
- Súhlasí s odohratím stretnutia 12. kola Čierne n/T. – Továrne 12.05. 2013 o 14:00 hod. Dôvod: Neodohraté stretnutie. Vzájomná dohoda.
- Tabuľka strelcov po 13. kole:
15 gólov: Tancož Miroslav (Čaklov),
13 gólov: Gajdoš Jozef (Hencovce),
12 gólov: Tancož Roman (Zámutov B), Tokár Daniel (Sačurov),
11 gólov: Gaži Andrej (R. N.Hrabovec),
9 gólov: Ovšak Jozef (Zamutov B),
8 gólov: Dančevský Martin (Komárany).

Disciplinárna komisia

Za obdržanie 4 žlté karty, podľa DP prílohy 1/5a 1 stretnutie nepodmienečne od 25.04.2013
- Milan JURMAK (1206908) Turbína Hlinné.
- Peter FERI (1254510) Tatran Zamutov B + FK 10+10 €
Za vylúčenia v stretnutí :
- Jakub SUSEČKO (961024) FK Soľ – vylúčený po 2 ŽK za kopnutie súpera v útočnej akcii. Podľa DP 1-5/a 1 stretnutie od 25.04.2013 + FK Soľ 5+5 €.
- Na návrh ŠTK za porušenie povinnosti kapitána mužstva v zmysle SP čl. 97, trestá kapitána FK Tatran Zámutov B Juraja Feriho (1236961), podľa DP 1/10 zákazom výkonu funkcie kapitána mužstva do 30.05.2013. FK zaplatí poplatok za prerokovanie 10,- €.
Proti rozhodnutiam komisií je možné odvolať sa do 15 dní od zverejnenia.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok