Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Doliečovacie oddelenie slúži pacientom v nových priestoroch

Správy / Ostatné / Doliečovacie oddelenie slúži pacientom v nových priestoroch

 Doliečovacie oddelenie slúži pacientom v nových priestoroch

Presťahovaním doliečovacieho oddelenia a Domu ošetrovateľskej starostlivosti z priestorov na Rodinnej oblasti do priestorov v centre mesta ukončila Vranovská nemocnica centralizáciu všetkých oddelení. S touto myšlienkou prišiel ešte bývalý riaditeľ Jaroslav Suchý a zrealizovať sa ju podarilo pred Veľkou nocou. Pointou tohto kroku bolo zvýšiť komfort pre pacientov a zároveň znížiť prevádzkové náklady, pretože situovanie oddelenia v pôvodných priestoroch bolo ekonomicky neefektívne. Náklady na rekonštrukciu presiahli 100 tis. Eur. „Koncepcia doliečovacích oddelení, ktoré patria pod geriatrické oddelenia, je na Slovensku ohrozená, pretože dochádzalo k ich veľkému odzmluvňovaniu. Chceli sme však dosiahnuť efekt, že ak zvýšime kvalitu a znížime náklady, toto oddelenie, ktoré má nadregionálny význam, zachránime,“ vysvetľoval riaditeľ Vranovskej nemocnice Eugen Lešo.

Na doliečovacie oddelenie sú prijímaní pacienti, ktorí sú prekladaní z akútnych lôžok a pacienti z ambulantnej starostlivosti po odporúčaní lekárom, pokiaľ sa ich chronické ochorenie akútne zhorší, no nevyžaduje si hospitalizáciu na akútnom lôžku. Gro pacientov tvoria seniori nad 65 rokov. Dodáme, že k dispozícii je tridsať a v rámci Domu ošetrovateľskej starostlivosti ďalších sedem lôžok. „Presťahovaním oddelenia z Rodinnej oblasti sa sprístupnili vyšetrovateľské zložky a tým pádom sa zvýšil komfort pre pacientov. Zároveň sa eliminovali prevozy sanitným vozidlom, ktoré pre chronicky chorého pacienta predstavovali dosť vysokú záťaž,“ uviedla primárka doliečovacieho oddelenia Marína Romanová.

Doliečovacie oddelenie slúži pacientom v nových priestoroch

Správy / Ostatné / Doliečovacie oddelenie slúži pacientom v nových priestoroch

 Doliečovacie oddelenie slúži pacientom v nových priestoroch

Presťahovaním doliečovacieho oddelenia a Domu ošetrovateľskej starostlivosti z priestorov na Rodinnej oblasti do priestorov v centre mesta ukončila Vranovská nemocnica centralizáciu všetkých oddelení. S touto myšlienkou prišiel ešte bývalý riaditeľ Jaroslav Suchý a zrealizovať sa ju podarilo pred Veľkou nocou. Pointou tohto kroku bolo zvýšiť komfort pre pacientov a zároveň znížiť prevádzkové náklady, pretože situovanie oddelenia v pôvodných priestoroch bolo ekonomicky neefektívne. Náklady na rekonštrukciu presiahli 100 tis. Eur. „Koncepcia doliečovacích oddelení, ktoré patria pod geriatrické oddelenia, je na Slovensku ohrozená, pretože dochádzalo k ich veľkému odzmluvňovaniu. Chceli sme však dosiahnuť efekt, že ak zvýšime kvalitu a znížime náklady, toto oddelenie, ktoré má nadregionálny význam, zachránime,“ vysvetľoval riaditeľ Vranovskej nemocnice Eugen Lešo.

Na doliečovacie oddelenie sú prijímaní pacienti, ktorí sú prekladaní z akútnych lôžok a pacienti z ambulantnej starostlivosti po odporúčaní lekárom, pokiaľ sa ich chronické ochorenie akútne zhorší, no nevyžaduje si hospitalizáciu na akútnom lôžku. Gro pacientov tvoria seniori nad 65 rokov. Dodáme, že k dispozícii je tridsať a v rámci Domu ošetrovateľskej starostlivosti ďalších sedem lôžok. „Presťahovaním oddelenia z Rodinnej oblasti sa sprístupnili vyšetrovateľské zložky a tým pádom sa zvýšil komfort pre pacientov. Zároveň sa eliminovali prevozy sanitným vozidlom, ktoré pre chronicky chorého pacienta predstavovali dosť vysokú záťaž,“ uviedla primárka doliečovacieho oddelenia Marína Romanová.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok