Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Iniciátori petície odovzdali P. Žigovi plaketu

Správy / Ostatné / Iniciátori petície odovzdali P. Žigovi plaketu

 Iniciátori petície odovzdali P. Žigovi plaketu

Na nepriaznivú situáciu spojenú s dlhodobým nedostatkom vody vo vodnej nádrži Domaša reagoval v septembri minulého roka minister životného prostredia Peter Žiga, ktorý navštívil rekreačné stredisko Domaša – Valkov, aby s kompetentnými hľadali riešenie v prospech rozvoja cestovného ruchu a turizmu. Na spomínanú skutočnosť reagoval aj petičný výbor „Zachráňme vodné dielo Domaša“. Pod petíciu sa podpísalo 12 787 občanov zo 63 okresov Slovenska a 9 štátov (Česká republika, Cyprus, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Holandsko, Nemecko, Ukrajina, USA). Pripomenieme, že téme Domaše sa na svojom zasadnutí venovalo i Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja.

V utorok sa P. Žiga stretol so starostami obcí z okolia Domaše opäť a môžeme konštatovať, že súčasný stav vodnej hladiny na úrovni 161 metrov nad morom garantuje, že v priebehu tohtoročnej sezóny problém s nedostatkom vody nebude. Dodáme, že požiadavkou bolo, aby hladina neklesla pod 158 m n. m. a ako uviedol prednosta Obvodného úradu životného prostredia v Prešove Miroslav Benko, táto hranica ostane, aj v prípade sucha a vypúšťania 4,9 m3/s, zachovaná. Tomuto stavu pomohla zmena manipulačného poriadku so zníženým odtokom a zima bohatá na sneh. „Pohľad na Domašu pred začiatkom turistickej sezóny je dnes oveľa krajší, ako tomu bolo vlani v septembri. Konečne hladina vody stúpla a pre rekreantov, či rybárov je práve v ideálnej výške,“ konštatoval predseda petičného výboru „Zachráňme vodné dielo Domaša“ Andrej Šust.

V dialógu s P. Žigom znovu rezonovala otázka zmeny charakteristiky účelu vodnej nádrže s tým, aby prioritne slúžila pre cestovný ruch a protipovodňovú ochranu. Minister životného prostredia poznamenal, že zmeniť funkciu Domaše nebude jednoduché, ale na druhej strane si vie predstaviť kompromisnú dohodu. Aktivisti Andrej Šust, Pavol Pelák a Jaroslav Makatúra odovzdali P. Žigovi petičnú zápisnicu a ďakovnú plaketu. Ten im prisľúbil, že v lete, kedy si občas sám zájde na ryby, príde stav vodnej hladiny ešte preveriť.

Iniciátori petície odovzdali P. Žigovi plaketu

Správy / Ostatné / Iniciátori petície odovzdali P. Žigovi plaketu

 Iniciátori petície odovzdali P. Žigovi plaketu

Na nepriaznivú situáciu spojenú s dlhodobým nedostatkom vody vo vodnej nádrži Domaša reagoval v septembri minulého roka minister životného prostredia Peter Žiga, ktorý navštívil rekreačné stredisko Domaša – Valkov, aby s kompetentnými hľadali riešenie v prospech rozvoja cestovného ruchu a turizmu. Na spomínanú skutočnosť reagoval aj petičný výbor „Zachráňme vodné dielo Domaša“. Pod petíciu sa podpísalo 12 787 občanov zo 63 okresov Slovenska a 9 štátov (Česká republika, Cyprus, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Holandsko, Nemecko, Ukrajina, USA). Pripomenieme, že téme Domaše sa na svojom zasadnutí venovalo i Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja.

V utorok sa P. Žiga stretol so starostami obcí z okolia Domaše opäť a môžeme konštatovať, že súčasný stav vodnej hladiny na úrovni 161 metrov nad morom garantuje, že v priebehu tohtoročnej sezóny problém s nedostatkom vody nebude. Dodáme, že požiadavkou bolo, aby hladina neklesla pod 158 m n. m. a ako uviedol prednosta Obvodného úradu životného prostredia v Prešove Miroslav Benko, táto hranica ostane, aj v prípade sucha a vypúšťania 4,9 m3/s, zachovaná. Tomuto stavu pomohla zmena manipulačného poriadku so zníženým odtokom a zima bohatá na sneh. „Pohľad na Domašu pred začiatkom turistickej sezóny je dnes oveľa krajší, ako tomu bolo vlani v septembri. Konečne hladina vody stúpla a pre rekreantov, či rybárov je práve v ideálnej výške,“ konštatoval predseda petičného výboru „Zachráňme vodné dielo Domaša“ Andrej Šust.

V dialógu s P. Žigom znovu rezonovala otázka zmeny charakteristiky účelu vodnej nádrže s tým, aby prioritne slúžila pre cestovný ruch a protipovodňovú ochranu. Minister životného prostredia poznamenal, že zmeniť funkciu Domaše nebude jednoduché, ale na druhej strane si vie predstaviť kompromisnú dohodu. Aktivisti Andrej Šust, Pavol Pelák a Jaroslav Makatúra odovzdali P. Žigovi petičnú zápisnicu a ďakovnú plaketu. Ten im prisľúbil, že v lete, kedy si občas sám zájde na ryby, príde stav vodnej hladiny ešte preveriť.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok