Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Reakcia MH SR na tlačovú konferenciu SaS

Správy / Mesto Vranov / Reakcia MH SR na tlačovú konferenciu SaS

3. mája 2013 na tlačovej konferencii poslanec NR SR p. Richard Sulík avizoval podanie trestného oznámenia na neznámeho páchateľa vo veci údajného subvenčného podvodu na Úrad špeciálnej prokuratúry Bratislava.

MH SR nehodlá bližšie komentovať vnútrostranícke pomery v strane Sloboda a Solidarita, ktoré naznačujú, že sa súčasné vedenie strany prostredníctvom nástrojov na tvorbu zamestnanosti snaží trestnoprávne sa vysporiadať s poslancami strany, ktorí v uplynulom období vystúpili z Sloboda a Solidarita.

K predmetu avizovaného trestného oznámenia uvádzame nasledovné. Dňa 11. januára 2012 doručila spoločnosť Grandwood holding, s.r.o., na MH SR investičný zámer, v ktorom požadovala investičnú pomoc v celkovej výške 24 133 414 Eur, z toho 17 858 726 Eur vo výške dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok, vo výške 3 900 000 Eur vo forme príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta a daňovej úľavy vo výške 2 374 688 Eur.

Dňa 8. marca 2012 vydalo MH SR oznámenie, že investičný zámer spoločnosti Grandwood holding, s.r.o., má predpoklad splniť všetky podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v zmysle zákona o investičnej pomoci. Inými slovami, MH SR súhlasilo s poskytnutím investičnej pomoci v hotovosti vo výške 21 758 726 Eur. Zvyšok pomoci mal byť čerpaný vo forme daňovej úľavy vo výške 2 374 688 Eur.

Taktiež pripomíname, že tieto kroky boli uskutočnené osobami, ktoré v tom čase zastávali riadiace funkcie pre oblasť strategických investícií na ministerstve hospodárstva a oficiálne figurovali aj na kandidátke strany Sloboda a Solidarita, pričom boli účastné aj na tlačovej konferencii politickej strany dňa 3. mája 2013.

Súčasné vedenie MH SR takúto výšku pomoci posúdilo ako neúmernú a žiadateľovi prehodnotilo jednotlivé výšky a formy investičnej pomoci v prospech daňovej úľavy, ktorá je striktne viazaná na tvorbu zisku a odvedenia daní do štátneho rozpočtu. Zároveň bola v rámci rokovaní so žiadateľom prehodnotená aj lokalita realizácie investičného zámeru v prospech záchrany priemyselného parku Vranov nad Topľou – Ferovo a mesta Vranov nad Topľou samotného. Takisto ministerstvo uložilo spoločnosti Grandwood holding, s.r.o., predložiť bankovú garanciu celkového finančného krytia investície, čo žiadateľ aj splnil, nakoľko MH SR predložil záruku vo výške 50 mil. EUR, ktorú banka žiadateľovi vydala na základe toho, že spoločnosť Grandwood holding, s.r.o., banke preukázala 40%-né krytie investície z vlastných zdrojov.

MH SR upozorňuje na zavádzajúce informácie vyššie spomenutej politickej strany, nakoľko návrh na poskytnutie investičnej pomoci nebol predložený na rokovanie vlády SR, ale taktiež upozorňuje aj na fakt, že po súčasnej mediálnej škandalizácii a dezinformáciách, nemôže garantovať, že investor plánovanú investíciu zrealizuje v Slovenskej republike.

Keďže, súčasné vedenie MH SR plne postupovalo v zmysle zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nehodlá nijakým spôsobom komentovať akékoľvek právne kroky a vzájomné podania jednotlivých fyzických osôb vo vnútri strany Sloboda a Solidarita, založené na vnútrostraníckych sporoch.

Na záver zásadne upozorňujeme na fakt, že akákoľvek forma investičnej pomoci je žiadateľovi poskytnutá pravidlom „ex post“. Čiže žiadateľ musí najprv preinvestovať finančné prostriedky uvádzané v investičnom zámere, vytvoriť plánovaný počet nových pracovných miest a súčasne vytvoriť zisk a splniť všetky ostatné podmienky rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, aby mu boli poskytnuté jednotlivé formy investičnej pomoci. Z uvedeného vyplýva, že v tomto, ani v žiadanom inom prípade Slovenská republika neriskuje a nikdy ani nebude riskovať poskytnutie akýchkoľvek prostriedkov pred tým, ako žiadateľ nesplní všetky zákonné požiadavky v zmysle európskej a slovenskej legislatívy a neprispeje k rozvoju zamestnanosti na Slovensku.

Stanislav Jurikovič,
hovorca ministra hospodárstva

Reakcia MH SR na tlačovú konferenciu SaS

Správy / Mesto Vranov / Reakcia MH SR na tlačovú konferenciu SaS

3. mája 2013 na tlačovej konferencii poslanec NR SR p. Richard Sulík avizoval podanie trestného oznámenia na neznámeho páchateľa vo veci údajného subvenčného podvodu na Úrad špeciálnej prokuratúry Bratislava.

MH SR nehodlá bližšie komentovať vnútrostranícke pomery v strane Sloboda a Solidarita, ktoré naznačujú, že sa súčasné vedenie strany prostredníctvom nástrojov na tvorbu zamestnanosti snaží trestnoprávne sa vysporiadať s poslancami strany, ktorí v uplynulom období vystúpili z Sloboda a Solidarita.

K predmetu avizovaného trestného oznámenia uvádzame nasledovné. Dňa 11. januára 2012 doručila spoločnosť Grandwood holding, s.r.o., na MH SR investičný zámer, v ktorom požadovala investičnú pomoc v celkovej výške 24 133 414 Eur, z toho 17 858 726 Eur vo výške dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok, vo výške 3 900 000 Eur vo forme príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta a daňovej úľavy vo výške 2 374 688 Eur.

Dňa 8. marca 2012 vydalo MH SR oznámenie, že investičný zámer spoločnosti Grandwood holding, s.r.o., má predpoklad splniť všetky podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v zmysle zákona o investičnej pomoci. Inými slovami, MH SR súhlasilo s poskytnutím investičnej pomoci v hotovosti vo výške 21 758 726 Eur. Zvyšok pomoci mal byť čerpaný vo forme daňovej úľavy vo výške 2 374 688 Eur.

Taktiež pripomíname, že tieto kroky boli uskutočnené osobami, ktoré v tom čase zastávali riadiace funkcie pre oblasť strategických investícií na ministerstve hospodárstva a oficiálne figurovali aj na kandidátke strany Sloboda a Solidarita, pričom boli účastné aj na tlačovej konferencii politickej strany dňa 3. mája 2013.

Súčasné vedenie MH SR takúto výšku pomoci posúdilo ako neúmernú a žiadateľovi prehodnotilo jednotlivé výšky a formy investičnej pomoci v prospech daňovej úľavy, ktorá je striktne viazaná na tvorbu zisku a odvedenia daní do štátneho rozpočtu. Zároveň bola v rámci rokovaní so žiadateľom prehodnotená aj lokalita realizácie investičného zámeru v prospech záchrany priemyselného parku Vranov nad Topľou – Ferovo a mesta Vranov nad Topľou samotného. Takisto ministerstvo uložilo spoločnosti Grandwood holding, s.r.o., predložiť bankovú garanciu celkového finančného krytia investície, čo žiadateľ aj splnil, nakoľko MH SR predložil záruku vo výške 50 mil. EUR, ktorú banka žiadateľovi vydala na základe toho, že spoločnosť Grandwood holding, s.r.o., banke preukázala 40%-né krytie investície z vlastných zdrojov.

MH SR upozorňuje na zavádzajúce informácie vyššie spomenutej politickej strany, nakoľko návrh na poskytnutie investičnej pomoci nebol predložený na rokovanie vlády SR, ale taktiež upozorňuje aj na fakt, že po súčasnej mediálnej škandalizácii a dezinformáciách, nemôže garantovať, že investor plánovanú investíciu zrealizuje v Slovenskej republike.

Keďže, súčasné vedenie MH SR plne postupovalo v zmysle zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nehodlá nijakým spôsobom komentovať akékoľvek právne kroky a vzájomné podania jednotlivých fyzických osôb vo vnútri strany Sloboda a Solidarita, založené na vnútrostraníckych sporoch.

Na záver zásadne upozorňujeme na fakt, že akákoľvek forma investičnej pomoci je žiadateľovi poskytnutá pravidlom „ex post“. Čiže žiadateľ musí najprv preinvestovať finančné prostriedky uvádzané v investičnom zámere, vytvoriť plánovaný počet nových pracovných miest a súčasne vytvoriť zisk a splniť všetky ostatné podmienky rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, aby mu boli poskytnuté jednotlivé formy investičnej pomoci. Z uvedeného vyplýva, že v tomto, ani v žiadanom inom prípade Slovenská republika neriskuje a nikdy ani nebude riskovať poskytnutie akýchkoľvek prostriedkov pred tým, ako žiadateľ nesplní všetky zákonné požiadavky v zmysle európskej a slovenskej legislatívy a neprispeje k rozvoju zamestnanosti na Slovensku.

Stanislav Jurikovič,
hovorca ministra hospodárstva

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok