Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Marius Pedersen preverí likvidáciu separovaného odpadu

Správy / Mesto Vranov / Marius Pedersen preverí likvidáciu separovaného odpadu

 Marius Pedersen preverí likvidáciu separovaného odpadu

Mesto Vranov nad Topľou vstúpilo do roka 2013 s novými dodávateľmi zemného plynu a elektrickej energie. Podľa zmlúv od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014 ušetrí radnica viac ako 119 tis. € bez DPH. Ďalšou témou, ktorá rezonovala v závere minulého roka vo vedení mesta a medzi poslancami mestského zastupiteľstva, boli náklady spojené s likvidáciou komunálneho odpadu.

Hoci mesto Vranov nad Topľou vyprodukovalo v roku 2011 o 426 ton menej komunálneho odpadu, ako v roku 2002, za jeho likvidáciu zaplatilo o 190 tis. Eur viac, pod čo sa podpísal nárast ceny za vývoz, ktorý stúpol z 26,98 na 54,20 Eur. Vychádzajúc z týchto skutočností sa poslanci stotožnili s návrhom Michala Mudráka a schválili uznesenie „MsZ ukladá spracovať návrh racionalizačných opatrení v oblasti hospodárenia s komunálnym odpadom s cieľom zníženia celkových nákladov za komunálny odpad a drobné stavebné odpady o 20 % v porovnaní s rokom 2012.“

V súvislosti s likvidáciou odpadu upozornil na poslednom decembrovom rokovaní Igor Pribula na skutočnosť, kedy zamestnanci firmy Marius Pedersen mali likvidovať komunálny odpad spolu s vyseparovaným. „Vedenie mesta sa stretlo s vrcholovými predstaviteľmi spoločnosti Marius Pedersen. Na tomto stretnutí sa dohodli, že v mesiaci január bude rokovanie mestskej rady, ktorá sa bude zaoberať problematikou odpadov za ich účasti. Predmetom rokovania bude zhodnotenie doterajšej spolupráce so spoločnosťou MP, budúca spolupráca s MP, možnosť spoločnosti MP vstúpiť do spoločného podniku s mestom alebo prípadné samotné vyhlásenie verejného obstarávania. Na základe podnetov občanov mesta Vranov nad Topľou vedenie mesta na tomto stretnutí vyjadrilo nespokojnosť s vývozom separovaného a komunálneho odpadu a jeho pravdepodobného miešania. Podľa predstaviteľov MP takáto situácia nemohla nastať, no napriek tomu to preveria a určite príjmu opatrenia, aby nedochádzalo k takýmto obvineniam,“ informovala hovorkyňa mesta Vranov Eva Mitaľová.
 

Marius Pedersen preverí likvidáciu separovaného odpadu

Správy / Mesto Vranov / Marius Pedersen preverí likvidáciu separovaného odpadu

 Marius Pedersen preverí likvidáciu separovaného odpadu

Mesto Vranov nad Topľou vstúpilo do roka 2013 s novými dodávateľmi zemného plynu a elektrickej energie. Podľa zmlúv od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014 ušetrí radnica viac ako 119 tis. € bez DPH. Ďalšou témou, ktorá rezonovala v závere minulého roka vo vedení mesta a medzi poslancami mestského zastupiteľstva, boli náklady spojené s likvidáciou komunálneho odpadu.

Hoci mesto Vranov nad Topľou vyprodukovalo v roku 2011 o 426 ton menej komunálneho odpadu, ako v roku 2002, za jeho likvidáciu zaplatilo o 190 tis. Eur viac, pod čo sa podpísal nárast ceny za vývoz, ktorý stúpol z 26,98 na 54,20 Eur. Vychádzajúc z týchto skutočností sa poslanci stotožnili s návrhom Michala Mudráka a schválili uznesenie „MsZ ukladá spracovať návrh racionalizačných opatrení v oblasti hospodárenia s komunálnym odpadom s cieľom zníženia celkových nákladov za komunálny odpad a drobné stavebné odpady o 20 % v porovnaní s rokom 2012.“

V súvislosti s likvidáciou odpadu upozornil na poslednom decembrovom rokovaní Igor Pribula na skutočnosť, kedy zamestnanci firmy Marius Pedersen mali likvidovať komunálny odpad spolu s vyseparovaným. „Vedenie mesta sa stretlo s vrcholovými predstaviteľmi spoločnosti Marius Pedersen. Na tomto stretnutí sa dohodli, že v mesiaci január bude rokovanie mestskej rady, ktorá sa bude zaoberať problematikou odpadov za ich účasti. Predmetom rokovania bude zhodnotenie doterajšej spolupráce so spoločnosťou MP, budúca spolupráca s MP, možnosť spoločnosti MP vstúpiť do spoločného podniku s mestom alebo prípadné samotné vyhlásenie verejného obstarávania. Na základe podnetov občanov mesta Vranov nad Topľou vedenie mesta na tomto stretnutí vyjadrilo nespokojnosť s vývozom separovaného a komunálneho odpadu a jeho pravdepodobného miešania. Podľa predstaviteľov MP takáto situácia nemohla nastať, no napriek tomu to preveria a určite príjmu opatrenia, aby nedochádzalo k takýmto obvineniam,“ informovala hovorkyňa mesta Vranov Eva Mitaľová.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok