Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Novoročné priania Zemi detí zo ZŠ Vyšný Žipov

Správy / Školstvo / Novoročné priania Zemi detí zo ZŠ Vyšný Žipov

1. Michal Fečo – 11 rokov
Nech vtáčiky pekne spievajú,
nech lesné zvieratká sa dobre majú.
Nech nám slnko svieti jasne
a nech každý aspoň skúsi písať básne.
Nech sa žiaci dobre učia
a nech na vyučovaní nehučia.
Nech si každý šťastne spieva
a do krčmy nechodieva.

2. Samuel Fečo – 11 rokov
Nech ľudia sa dobre majú,
odpadky viac zbierajú.
Nech deti menej videohry hrajú
a sa viacej zhovárajú.
Nech sa deti viac Slovenského jazyka učia
a nech na vyučovaní nehučia.

3. Dominika Gregová – 10 rokov
Nech na zemi nie je smútok a žiaľ!
Nech na zem dopadá slnečný žiar!
Nech zem rozkvitá každú jar!
Nech sú deti veselé,
aby neboli trápené.

4. Matej Haľko – 10 rokov
Nech na našej zemi stále slnko svieti
a na lúkach nech rastú krásne kvety.
Stromy nech sa zelenajú
a vtáčiky veselo čvirikajú.
Želám si, by sa nám tu príjemne žilo,
aby sa všetkým ľuďom dobre vodilo.

5. Ivana Hudáková – 11 rokov
Nech hory naše prekvitajú zeleňou,
aby sme v nich na prechádzkach stretali jeleňov.
Nech polia naše brázdia poľnohospodárske stroje,
žeby už nikdy na nich neboli boje.
Nech nám na nebi vtáčiky lietajú,
nech sa na seba ľudia stále usmievajú.
Kiežby boli rieky i moria plné rýb,
bárs by bol život na zemi bez chýb.

6. Nikoleta Ivaničová – 11 rokov
Milá naša Zemička,
nech Ti rastie zelená trávička.
Nech máš skvelých priateľov,
malých i veľkých pestovateľov.
Nech sú šťastné všetky deti,
slniečko nech im stále svieti.
Vody nech máš stále čisté
a my budúcno isté!

7. Pavla Jakubčinová – 10 rokov
Nech slnko stále svieti,
aby bolo na ihrisku množstvo detí.
Aby sa tie deti často smiali
a nikdy neplakali.
Bárs by boli stále šťastné
a písali i takéto básne.

8. Tatiana Pohlodová – 10 rokov
Nech na zemi pokoj je,
nech na zemi si každý rovný je!
Nech na zemi slnko svieti,
nech na zemi sú vždy pekné kvety!
Nech je na zemi každý šťastný
a nech je deň vždy veselý a jasný!

9. Ľubica Vagaská – 10 rokov

Pre Zem my deti chceme IBA toľko:
aby všade zavládol pokoj,
na lúkach nech kvitnú kvety,
v potokoch nech čistá voda tečie nám,
aby bol život na Zemi lepší.

Novoročné priania Zemi detí zo ZŠ Vyšný Žipov

Správy / Školstvo / Novoročné priania Zemi detí zo ZŠ Vyšný Žipov

1. Michal Fečo – 11 rokov
Nech vtáčiky pekne spievajú,
nech lesné zvieratká sa dobre majú.
Nech nám slnko svieti jasne
a nech každý aspoň skúsi písať básne.
Nech sa žiaci dobre učia
a nech na vyučovaní nehučia.
Nech si každý šťastne spieva
a do krčmy nechodieva.

2. Samuel Fečo – 11 rokov
Nech ľudia sa dobre majú,
odpadky viac zbierajú.
Nech deti menej videohry hrajú
a sa viacej zhovárajú.
Nech sa deti viac Slovenského jazyka učia
a nech na vyučovaní nehučia.

3. Dominika Gregová – 10 rokov
Nech na zemi nie je smútok a žiaľ!
Nech na zem dopadá slnečný žiar!
Nech zem rozkvitá každú jar!
Nech sú deti veselé,
aby neboli trápené.

4. Matej Haľko – 10 rokov
Nech na našej zemi stále slnko svieti
a na lúkach nech rastú krásne kvety.
Stromy nech sa zelenajú
a vtáčiky veselo čvirikajú.
Želám si, by sa nám tu príjemne žilo,
aby sa všetkým ľuďom dobre vodilo.

5. Ivana Hudáková – 11 rokov
Nech hory naše prekvitajú zeleňou,
aby sme v nich na prechádzkach stretali jeleňov.
Nech polia naše brázdia poľnohospodárske stroje,
žeby už nikdy na nich neboli boje.
Nech nám na nebi vtáčiky lietajú,
nech sa na seba ľudia stále usmievajú.
Kiežby boli rieky i moria plné rýb,
bárs by bol život na zemi bez chýb.

6. Nikoleta Ivaničová – 11 rokov
Milá naša Zemička,
nech Ti rastie zelená trávička.
Nech máš skvelých priateľov,
malých i veľkých pestovateľov.
Nech sú šťastné všetky deti,
slniečko nech im stále svieti.
Vody nech máš stále čisté
a my budúcno isté!

7. Pavla Jakubčinová – 10 rokov
Nech slnko stále svieti,
aby bolo na ihrisku množstvo detí.
Aby sa tie deti často smiali
a nikdy neplakali.
Bárs by boli stále šťastné
a písali i takéto básne.

8. Tatiana Pohlodová – 10 rokov
Nech na zemi pokoj je,
nech na zemi si každý rovný je!
Nech na zemi slnko svieti,
nech na zemi sú vždy pekné kvety!
Nech je na zemi každý šťastný
a nech je deň vždy veselý a jasný!

9. Ľubica Vagaská – 10 rokov

Pre Zem my deti chceme IBA toľko:
aby všade zavládol pokoj,
na lúkach nech kvitnú kvety,
v potokoch nech čistá voda tečie nám,
aby bol život na Zemi lepší.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok