Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Mesto Vranov ušetrí za dva roky viac ako 119 tis. eur

Správy / Mesto Vranov / Mesto Vranov ušetrí za dva roky viac ako 119 tis. eur

Mesto Vranov ušetrí za dva roky viac ako 119 tis. eur

Mesto Vranov nad Topľou ušetrí v najbližších dvoch rokoch na dodávke zemného plynu a elektrickej energie spolu viac ako 119 tis. € bez DPH. Táto suma je výsledkom elektronickej aukcie, ktorú radnica zvolila ako transparentnú a efektívnu formu pri výbere dodávateľa obidvoch tovarov.

Podlimitná súťaž na elektrickú energiu s vyvolávacou cenou 174 606,32 € bez DPH bola zverejnená vo vestníku 4. septembra 2012. Nadlimitná súťaž na zemný plyn bola zverejnená 8. augusta 2012 v európskom vestníku s vyvolávacou cenou 472 538,88 € bez DPH. Do súťaže na dodávku plynu sa prihlásili 3 firmy, pričom najnižšiu cenu ponúkla spoločnosť EL GAS, ktorá bude dodávať zemný plyn materským školám na území mesta, Mestskému domu kultúry, základným školám (okrem ZŠ na Lomnickej ulici) a ZUŠ. Do súťaže na dodávku elektrickej energie podalo prihlášku päť spoločností, no do aukcie boli zaradené štyri, pretože jedna z nich nesplnila podmienky. Víťaznú ponuku predložila spoločnosť MAGNA, ktorá bude dodávať elektrickú energiu tridsiatimdeviatim odberným miestam. Predpokladané šetrenie na zemnom plyne je viac ako 90 000,- € bez DPH a pri elektrickej energii sa očakáva úspora viac ako 29 000,- € bez DPH. „Viacerí potenciálni dodávatelia nám potvrdili, že sa nám podarilo vysúťažiť naozaj veľmi dobré ceny, čo sa v priebehu dvoch rokov pozitívne prejaví na hospodárení mesta a ušetrené finančné prostriedky budeme môcť použiť na rozvojové programy. Celý proces nebol jednoduchý, lebo v aukcii sme chceli ponúknuť balík našich organizácií, no viaceré z nich mali vlastných dodávateľov, preto sme museli ukončiť zmluvy a všetko pripraviť tak, aby sme mohli elektronickú aukciu spustiť,“ vysvetľoval primátor Vranova Ján Ragan.

Elektronickú aukciu zabezpečovala firma Tender&Consulting. V jej prospech rozhodla tiež skutočnosť, že mala skúseností s obstarávaním práve zemného plynu a elektrickej energie. Radnicu služby spoločnosti zaoberajúcou sa poskytovaným komplexného servisu v oblasti verejného obstarávania vyšli na 3 500,- €. „Keď firmy, ktoré prejavili záujem o prihlásenie sa do aukcie, splnili podmienky, dostali prihlášku s kódom, vďaka ktorému sa mohli prihlásiť do systému. Napr. aukcia na zemný plyn trvala takmer štyri hodiny a bolo pekne vidieť, ako navrhované sumy kolo po kole klesajú,“ uviedla vedúca odboru výstavby, životného prostredia, dopravy a krízového riadenia Mestského úradu vo Vranove Vlasta Štefániková.

Podľa J. Ragana sa mesto obstarávaniu tovarov formou elektronických aukcií nebude brániť ani v budúcnosti, no, ako dodal, okrem ceny musí byť garantovaná aj štandardná kvalita. „Pokiaľ by sme obstarávali väčšie množstvo tovarov, nebude problém ísť opäť cestou elektronickej aukcie, pretože našou snahou je šetriť finančné prostriedky. Momentálne však nákup tovarov vo väčšom rozsahu neplánujeme, ale elektronické aukcie si viem predstaviť aj pri odpredaji mestského majetku. Hoci o naše nehnuteľnosti nie je momentálne na trhu záujem, v prípade ak by sa karta obrátila, sme pripravení využiť elektronické aukcie nielen na zníženie nákladov, ale tiež na získanie vyššej sumy pri odpredaji,“ konštatoval J. Ragan.

Mesto Vranov ušetrí za dva roky viac ako 119 tis. eur

Správy / Mesto Vranov / Mesto Vranov ušetrí za dva roky viac ako 119 tis. eur

Mesto Vranov ušetrí za dva roky viac ako 119 tis. eur

Mesto Vranov nad Topľou ušetrí v najbližších dvoch rokoch na dodávke zemného plynu a elektrickej energie spolu viac ako 119 tis. € bez DPH. Táto suma je výsledkom elektronickej aukcie, ktorú radnica zvolila ako transparentnú a efektívnu formu pri výbere dodávateľa obidvoch tovarov.

Podlimitná súťaž na elektrickú energiu s vyvolávacou cenou 174 606,32 € bez DPH bola zverejnená vo vestníku 4. septembra 2012. Nadlimitná súťaž na zemný plyn bola zverejnená 8. augusta 2012 v európskom vestníku s vyvolávacou cenou 472 538,88 € bez DPH. Do súťaže na dodávku plynu sa prihlásili 3 firmy, pričom najnižšiu cenu ponúkla spoločnosť EL GAS, ktorá bude dodávať zemný plyn materským školám na území mesta, Mestskému domu kultúry, základným školám (okrem ZŠ na Lomnickej ulici) a ZUŠ. Do súťaže na dodávku elektrickej energie podalo prihlášku päť spoločností, no do aukcie boli zaradené štyri, pretože jedna z nich nesplnila podmienky. Víťaznú ponuku predložila spoločnosť MAGNA, ktorá bude dodávať elektrickú energiu tridsiatimdeviatim odberným miestam. Predpokladané šetrenie na zemnom plyne je viac ako 90 000,- € bez DPH a pri elektrickej energii sa očakáva úspora viac ako 29 000,- € bez DPH. „Viacerí potenciálni dodávatelia nám potvrdili, že sa nám podarilo vysúťažiť naozaj veľmi dobré ceny, čo sa v priebehu dvoch rokov pozitívne prejaví na hospodárení mesta a ušetrené finančné prostriedky budeme môcť použiť na rozvojové programy. Celý proces nebol jednoduchý, lebo v aukcii sme chceli ponúknuť balík našich organizácií, no viaceré z nich mali vlastných dodávateľov, preto sme museli ukončiť zmluvy a všetko pripraviť tak, aby sme mohli elektronickú aukciu spustiť,“ vysvetľoval primátor Vranova Ján Ragan.

Elektronickú aukciu zabezpečovala firma Tender&Consulting. V jej prospech rozhodla tiež skutočnosť, že mala skúseností s obstarávaním práve zemného plynu a elektrickej energie. Radnicu služby spoločnosti zaoberajúcou sa poskytovaným komplexného servisu v oblasti verejného obstarávania vyšli na 3 500,- €. „Keď firmy, ktoré prejavili záujem o prihlásenie sa do aukcie, splnili podmienky, dostali prihlášku s kódom, vďaka ktorému sa mohli prihlásiť do systému. Napr. aukcia na zemný plyn trvala takmer štyri hodiny a bolo pekne vidieť, ako navrhované sumy kolo po kole klesajú,“ uviedla vedúca odboru výstavby, životného prostredia, dopravy a krízového riadenia Mestského úradu vo Vranove Vlasta Štefániková.

Podľa J. Ragana sa mesto obstarávaniu tovarov formou elektronických aukcií nebude brániť ani v budúcnosti, no, ako dodal, okrem ceny musí byť garantovaná aj štandardná kvalita. „Pokiaľ by sme obstarávali väčšie množstvo tovarov, nebude problém ísť opäť cestou elektronickej aukcie, pretože našou snahou je šetriť finančné prostriedky. Momentálne však nákup tovarov vo väčšom rozsahu neplánujeme, ale elektronické aukcie si viem predstaviť aj pri odpredaji mestského majetku. Hoci o naše nehnuteľnosti nie je momentálne na trhu záujem, v prípade ak by sa karta obrátila, sme pripravení využiť elektronické aukcie nielen na zníženie nákladov, ale tiež na získanie vyššej sumy pri odpredaji,“ konštatoval J. Ragan.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok