Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Galéria DARTE ponúka mená ako Picasso, Warhol, Hitler, či Gott

Kultúra / Ostatné / Galéria DARTE ponúka mená ako Picasso, Warhol, Hitler, či Gott

  Galéria DARTE ponúka mená ako Picasso, Warhol, Hitler, či Gott

Aukčná spoločnosť DARTE z Nižného Hrušova registruje po celom svete trinásťtisíc klientov. Na jej aukciách sa predávajú obrazy Pabla Picassa, Andyho Warhola, Jozefa Bokšaya, Mihálya Munkácsyho, Martina Benku, ale i Adolfa Hitlera, či Karla Gotta. Vo svojom depozite má majiteľ Jaroslav Krajňák 2 500 výtvarných diel v hodnote od 50 do 100 000 Eur a 6 000 starožitných artefaktov.

S umením sa J. Krajňák zoznámil už ako dieťa, lebo jeho otec bol numizmatik a zberateľ starožitností. Od 60. rokov minulého storočia sa u nich doma, pravidelne každú nedeľu, stretávala inteligencia so zberateľskou vášňou, ktorú zapálila aj u dnes renomovaného súdneho znalca na starožitnosti a pravosť umeleckých diel. V roku 1975, keď nastúpil na vysokú školu, mu otec odovzdal do správy rodinnú zbierku, aby pokračoval v jej zveľaďovaní. Po revolúcii v roku 1992 si otvoril živnosť a začal sa venovať umeniu profesionálne, pričom sa zároveň stal súdnym znalcom na krajskom súde. „V tomto čase nemal nikto vzdelanie, aby mohol pôsobiť ako súdny znalec. Keďže som bol zberateľ s dlhoročnou praxou, ponúkli túto pozíciu mne. Najlepšou školou je v tomto prípade život. Mám mnoho priateľov, ktorí majú kapitál, umenie ich baví, majú z neho radosť a chceli by robiť to, čo ja. Pokiaľ však tomu nerozumejú, idú do veľkého rizika. Ľahko sa totiž môže stať, že kúpia dielo, ktoré nebude ďalej predané a za týchto okolností by mohli dosť stratiť,“ upozornil Jaroslav Krajňák.

Keď sa po zmenách v našej spoločnosti otvorili hranice, začal J. Krajňák navštevovať zahraničné galérie, kde si všímal, ako funguje systém v zahraničí. „Práve začiatkom 90-tych rokov hľadali moji priatelia z Nemecka a Holandska spolupracovníka, ktorý by ovládal slovenčinu, ruštinu a nemčinu, navyše musel byť odborník v oblasti umenia. Vtedy sme podpísali prvý kontrakt a navyše sa za mňa v zahraničných galériách zaručili, že som seriózny partner. Postupne som si prácnym manažovaním vybudoval vlastný kredit a dnes mi chodia ponúkať diela do aukcie manažéri z celej Európy,“ konštatoval J. Krajňák.

Pri oceňovaní umeleckých diel zohráva dôležitú úlohu viacero faktorov. Pri starožitnostiach sa berie, okrem iného, do úvahy historická hodnota, podľa ktorej sa koeficientom násobí aktuálna trhová cena drahých kovov alebo drahokamov. Podstatná je tiež originalita, teda koľko kusov bolo svojho času vyrobených. „Momentálne máme v depozite 6000 artefaktov od nábytku, cez šperky, zlato, striebro, porcelán až po rôzne zberateľské kuriozity. Za starožitnosť sa považuje vec, ktorá má viac ako 100 a pri nábytku viac ako 70 rokov, no zaujímavé začína byť tiež obdobie slovenského vojnového štátu alebo socializmu, ku ktorému pristupujú zberatelia s recesiou. Hoci tieto predmety ešte nespĺňajú kritéria pre označenie „starožitnosť“, už ich zbieram, lebo viem, že časom po nich bude stále väčší a väčší dopyt,“ vysvetľoval J. Krajňák a dodal, že v konečnom účtovaní rozhoduje o výslednej cene záujem trhu. Ako príklad uviedol obraz A. Hitlera. Pre jeho minulosť bolo náročné určiť trhovú hodnotu, z toho dôvodu na celosvetovej aukcii s 97 tis. klientmi začínala vyvolávacia cena na nule a obraz sa nakoniec vydražil za 32 tis. Eur. „K hodnote obrazu sa pripočítava aj vzdelanie a proveniencia autora. Viac sú cenení tí, ktorí pôsobili ako pedagógovia a do tejto kategórie patrí napr. naša moderna s Benkom, Fullom, Bazovským alebo Mudrochom. Napriek objektívnemu posudzovaniu nesie každé rozhodnutie v sebe aj subjektívny názor znalca. Z toho dôvodu považujem za najtransparentnejšie verejné aukcie, kde sa cena diela s cenou 100 Eur môže vyšplhať až na 100 000,“ doplnil.

Časť kupcov sú praví zberatelia, ktorí majú voľné zdroje a chcú si urobiť radosť umeleckým dielom. Umenie sa však stáva aj vyhľadávanou oblasťou pre investície so slušným zhodnotením kapitálu. „Niekto sa chce naozaj iba potešiť z pekného obrazu. Vo Francúzsku máme klienta, ktorý si postavil vilu a nad krb chcel dielo konkrétneho autora. Jeho manažéri hľadali po rôznych galériách a nakoniec sme ho mali až my. Prišli k nám, obraz kúpili a odcestovali domov spokojní. Iní sa chcú zase pochváliť napr. Warholom, lebo vedia, že im u ich priateľov dvihne spoločenskú prestíž. Výnimkou nie sú ani prípady, kedy niekto organizuje významné obchodné stretnutie a požiada nás, aby sme zariadili kanceláriu adekvátne k významu rokovania. Ak vieme, že prídu Američania, ponúkneme Picassa alebo Warhola, pre maďarských hostí máme pripraveného Munkácsyho, atď... Vždy sa potvrdilo, že takto pripravené rokovania mali úplne inú atmosféru a spád,“ pripomenul J. Krajňák.

Aukčná spoločnosť a galéria DARTE má v súčasnosti vysoké medzinárodné renomé. Základným stavebným kameňom dôvery je serióznosť závislá od stupňa garancií pravosti diel. „Ročne mi prejde cez ruky aj 10 000 obrazov a môže sa stať, že sa pomýlim, preto naša aukčná spoločnosť garantuje doživotné vrátenie peňazí,“ zdôraznil J. Krajňák.

Keďže v tomto biznise sa točia zaujímavé peniaze, stal sa predmetom „podnikania“ sofistikovaných falzifikátorských dielní. „Mnohí k nám prídu s oduševnením a nádejou, že dokážu zarobiť desaťnásobok, a o to väčšie je potom ich sklamanie,“ pokrčil ramenami J. Krajňák. Na posudzovanie pravosti diel využíva DARTE špičkovú reštaurátorskú dielňu, kde sa vykonávajú chemické rozbory, pod mikroskopmi sa preveruje krakeláž a súčasťou procesu je i spolupráca s internetovými servermi zaoberajúcimi sa predajom rôznych komodít, ako je eBay a Aukro. „Pred časom sa objavila jedna skupina, ktorá nakúpila na zahraničných serveroch staré obrazy za pár eur, aby ich krakeláž zodpovedala konkrétnej dobe. Keď im obraz pripomínal nejakého slovenského autora, ceruzou dopísali jeho signatúru, lebo grafit sa svojou štruktúru rokmi nemení. Tento rok bolo na jednej benefičnej aukcii v Košiciach ponúkaných takto upravených 60 falzifikátov. Stiahol som si pôvodné diela od talianskych a francúzskych majstrov, ktorých predávali ako Mednyanszkeho, Bazovského alebo Benku a upozornil som, čo mi aj vyplýva zo zákona, že diela nie sú v žiadnom prípade pravé,“ uviedol J. Krajňák.

Súvisiace fotogalérie

Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Zelená Lagúna

Galéria DARTE ponúka mená ako Picasso, Warhol, Hitler, či Gott

Kultúra / Ostatné / Galéria DARTE ponúka mená ako Picasso, Warhol, Hitler, či Gott

  Galéria DARTE ponúka mená ako Picasso, Warhol, Hitler, či Gott

Aukčná spoločnosť DARTE z Nižného Hrušova registruje po celom svete trinásťtisíc klientov. Na jej aukciách sa predávajú obrazy Pabla Picassa, Andyho Warhola, Jozefa Bokšaya, Mihálya Munkácsyho, Martina Benku, ale i Adolfa Hitlera, či Karla Gotta. Vo svojom depozite má majiteľ Jaroslav Krajňák 2 500 výtvarných diel v hodnote od 50 do 100 000 Eur a 6 000 starožitných artefaktov.

S umením sa J. Krajňák zoznámil už ako dieťa, lebo jeho otec bol numizmatik a zberateľ starožitností. Od 60. rokov minulého storočia sa u nich doma, pravidelne každú nedeľu, stretávala inteligencia so zberateľskou vášňou, ktorú zapálila aj u dnes renomovaného súdneho znalca na starožitnosti a pravosť umeleckých diel. V roku 1975, keď nastúpil na vysokú školu, mu otec odovzdal do správy rodinnú zbierku, aby pokračoval v jej zveľaďovaní. Po revolúcii v roku 1992 si otvoril živnosť a začal sa venovať umeniu profesionálne, pričom sa zároveň stal súdnym znalcom na krajskom súde. „V tomto čase nemal nikto vzdelanie, aby mohol pôsobiť ako súdny znalec. Keďže som bol zberateľ s dlhoročnou praxou, ponúkli túto pozíciu mne. Najlepšou školou je v tomto prípade život. Mám mnoho priateľov, ktorí majú kapitál, umenie ich baví, majú z neho radosť a chceli by robiť to, čo ja. Pokiaľ však tomu nerozumejú, idú do veľkého rizika. Ľahko sa totiž môže stať, že kúpia dielo, ktoré nebude ďalej predané a za týchto okolností by mohli dosť stratiť,“ upozornil Jaroslav Krajňák.

Keď sa po zmenách v našej spoločnosti otvorili hranice, začal J. Krajňák navštevovať zahraničné galérie, kde si všímal, ako funguje systém v zahraničí. „Práve začiatkom 90-tych rokov hľadali moji priatelia z Nemecka a Holandska spolupracovníka, ktorý by ovládal slovenčinu, ruštinu a nemčinu, navyše musel byť odborník v oblasti umenia. Vtedy sme podpísali prvý kontrakt a navyše sa za mňa v zahraničných galériách zaručili, že som seriózny partner. Postupne som si prácnym manažovaním vybudoval vlastný kredit a dnes mi chodia ponúkať diela do aukcie manažéri z celej Európy,“ konštatoval J. Krajňák.

Pri oceňovaní umeleckých diel zohráva dôležitú úlohu viacero faktorov. Pri starožitnostiach sa berie, okrem iného, do úvahy historická hodnota, podľa ktorej sa koeficientom násobí aktuálna trhová cena drahých kovov alebo drahokamov. Podstatná je tiež originalita, teda koľko kusov bolo svojho času vyrobených. „Momentálne máme v depozite 6000 artefaktov od nábytku, cez šperky, zlato, striebro, porcelán až po rôzne zberateľské kuriozity. Za starožitnosť sa považuje vec, ktorá má viac ako 100 a pri nábytku viac ako 70 rokov, no zaujímavé začína byť tiež obdobie slovenského vojnového štátu alebo socializmu, ku ktorému pristupujú zberatelia s recesiou. Hoci tieto predmety ešte nespĺňajú kritéria pre označenie „starožitnosť“, už ich zbieram, lebo viem, že časom po nich bude stále väčší a väčší dopyt,“ vysvetľoval J. Krajňák a dodal, že v konečnom účtovaní rozhoduje o výslednej cene záujem trhu. Ako príklad uviedol obraz A. Hitlera. Pre jeho minulosť bolo náročné určiť trhovú hodnotu, z toho dôvodu na celosvetovej aukcii s 97 tis. klientmi začínala vyvolávacia cena na nule a obraz sa nakoniec vydražil za 32 tis. Eur. „K hodnote obrazu sa pripočítava aj vzdelanie a proveniencia autora. Viac sú cenení tí, ktorí pôsobili ako pedagógovia a do tejto kategórie patrí napr. naša moderna s Benkom, Fullom, Bazovským alebo Mudrochom. Napriek objektívnemu posudzovaniu nesie každé rozhodnutie v sebe aj subjektívny názor znalca. Z toho dôvodu považujem za najtransparentnejšie verejné aukcie, kde sa cena diela s cenou 100 Eur môže vyšplhať až na 100 000,“ doplnil.

Časť kupcov sú praví zberatelia, ktorí majú voľné zdroje a chcú si urobiť radosť umeleckým dielom. Umenie sa však stáva aj vyhľadávanou oblasťou pre investície so slušným zhodnotením kapitálu. „Niekto sa chce naozaj iba potešiť z pekného obrazu. Vo Francúzsku máme klienta, ktorý si postavil vilu a nad krb chcel dielo konkrétneho autora. Jeho manažéri hľadali po rôznych galériách a nakoniec sme ho mali až my. Prišli k nám, obraz kúpili a odcestovali domov spokojní. Iní sa chcú zase pochváliť napr. Warholom, lebo vedia, že im u ich priateľov dvihne spoločenskú prestíž. Výnimkou nie sú ani prípady, kedy niekto organizuje významné obchodné stretnutie a požiada nás, aby sme zariadili kanceláriu adekvátne k významu rokovania. Ak vieme, že prídu Američania, ponúkneme Picassa alebo Warhola, pre maďarských hostí máme pripraveného Munkácsyho, atď... Vždy sa potvrdilo, že takto pripravené rokovania mali úplne inú atmosféru a spád,“ pripomenul J. Krajňák.

Aukčná spoločnosť a galéria DARTE má v súčasnosti vysoké medzinárodné renomé. Základným stavebným kameňom dôvery je serióznosť závislá od stupňa garancií pravosti diel. „Ročne mi prejde cez ruky aj 10 000 obrazov a môže sa stať, že sa pomýlim, preto naša aukčná spoločnosť garantuje doživotné vrátenie peňazí,“ zdôraznil J. Krajňák.

Keďže v tomto biznise sa točia zaujímavé peniaze, stal sa predmetom „podnikania“ sofistikovaných falzifikátorských dielní. „Mnohí k nám prídu s oduševnením a nádejou, že dokážu zarobiť desaťnásobok, a o to väčšie je potom ich sklamanie,“ pokrčil ramenami J. Krajňák. Na posudzovanie pravosti diel využíva DARTE špičkovú reštaurátorskú dielňu, kde sa vykonávajú chemické rozbory, pod mikroskopmi sa preveruje krakeláž a súčasťou procesu je i spolupráca s internetovými servermi zaoberajúcimi sa predajom rôznych komodít, ako je eBay a Aukro. „Pred časom sa objavila jedna skupina, ktorá nakúpila na zahraničných serveroch staré obrazy za pár eur, aby ich krakeláž zodpovedala konkrétnej dobe. Keď im obraz pripomínal nejakého slovenského autora, ceruzou dopísali jeho signatúru, lebo grafit sa svojou štruktúru rokmi nemení. Tento rok bolo na jednej benefičnej aukcii v Košiciach ponúkaných takto upravených 60 falzifikátov. Stiahol som si pôvodné diela od talianskych a francúzskych majstrov, ktorých predávali ako Mednyanszkeho, Bazovského alebo Benku a upozornil som, čo mi aj vyplýva zo zákona, že diela nie sú v žiadnom prípade pravé,“ uviedol J. Krajňák.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok