Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Mesto zaplatilo na Budovateľskej ul. komplexnú dezinsekciu

Správy / Mesto Vranov / Mesto zaplatilo na Budovateľskej ul. komplexnú dezinsekciu

Mesto zaplatilo na Budovateľskej ul. komplexnú dezinsekciu

V októbri minulého roka Mesto Vranov nad Topľou avizovalo, že situáciu v bytovom dome na Budovateľskej ul. bude riešiť razantne. Po stretnutí na mestskom úrade, o ktoré medzi obyvateľmi nebol veľký záujem, zorganizovala radnica, argumentujúc rizikom epidémií, či premnoženia hlodavcov a hmyzu, v jeseni veľké upratovanie. Impulzom k tomuto kroku boli, okrem iného, sťažnosti obyvateľov a firiem z blízkeho okolia. „Problém na Budovateľskej ul. sa koncentroval niekoľko rokov, v priebehu ktorých sa vytvorila vysoká koncentrácia neprispôsobivých občanov. Netvárme sa teda, že táto situácia vznikla teraz. Podobné problémy majú mestá a obce po celom Slovensku, pričom nájsť riešenie je zložité. Povedzme si, do ktorej lokality ich presťahujeme, a ja som za,“ reagoval J. Ragan o pár dní na kritiku poslanca J. Barnu, ktorý na zasadnutí mestského zastupiteľstva pripomenul, že na situáciu na Budovateľskej ul. upozorňuje už niekoľko rokov, ale jeho iniciatívy ostávajú bez odozvy.

V novembri bola vykonaná deratizácia s dezinsekciou spoločných priestorov a jednotlivých bytov v hodnote viac 1000 Eur, plus mesto pred blížiacou sa zimou zabezpečilo opravu vchodových dverí, dverí únikového východu, schodišťa, poškodeného zateplenia budovy a sklenených vyplní okien v spoločných priestoroch, na čo putovalo ďalších 2000 Eur. Ako vtedy konštatovala hovorkyňa E. Fedorňáková, už počas opráv dochádzalo k poškodzovaniu vykonaných prác mladistvými a deťmi, preto J. Ragan vyhlásil: „Ak sa disciplína obyvateľov bytového domu nezlepší a nezačnú si vážiť to, čo mesto pre nich robí, toto budú možno posledné peniaze, ktoré sme ochotní do tohto bytového domu investovať. Aj na základe týchto zistení mesto Vranov nad Topľou príjme opatrenia, jednak v súčinnosti s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a aj s mestskou políciou vyberieme nájomníkov – dôverníkov, ktorí by boli ochotní s nami spolupracovať a dohliadať na poriadok v bytovom dome. Ak to nepôjde, tak jednoducho do tejto bytovky už viac investovať nebudeme. V prípade zlepšenia situácie, budeme s nájomníkmi ďalej pracovať.“

V pondelok vykonalo mesto na Budovateľskej ul. dezinsekciu, pretože problémy, predovšetkým, s plošticami nadobúdali nepríjemné rozmery. Táto aktivita sa medzi Rómami nestretla s prílišným pochopením. Mnohí razantne vyjadrili svoju nespokojnosť so starostlivosťou o túto komunitu, pričom odznel aj názor, že „čučo a káva za tricec centy“ nestačia. „Keďže vzplanuli aj emócie, museli sme vysvetliť, že táto akcia je pre dobro obyvateľov bytového domu. Z ich strany je veľmi negatívne vnímaná dlhoročná práca mesta, kedy boli byty prideľované občanom z rôznych lokalít Vranova. Teraz je tu veľa mladých rodín s deťmi, ktoré robia neporiadok a ťažko sa s nimi vychádza, z čoho plynú starosti pre firmy v blízkom okolí, i majiteľov rodinných domov,“ konštatoval J. Ragan.

Nájomníci museli svoje byty dopoludnia opustiť a sprístupniť pracovníkom, ktorí vykonali dezinsekciu. Hoci boli upozornení vopred, mnohí postávali pred bytovkou, lebo nemali kam ísť. Z toho dôvodu im MsÚ zabezpečil náhradné priestory v mestskej športovej hale. „V prvom rade je tu problém s plošticami. Najskôr aplikujeme postrek a potom byty zadymujeme tzv. flogovaním (dym s chemickým prostriedkom), čo budeme musieť zopakovať po 14 dňoch, ak chceme, aby sa dostavil želaný efekt. Pri postreku uhynie iba momentálne živá generácia, ale vajíčka sa po čase opäť vyliahnu a sme tam, kde sme boli. Dym sa však dostane všade a jeho účinky majú podstatne širší dosah, len, ako som povedal, bude ho treba ešte raz zopakovať,“ vysvetľoval Maroš Kopaňa z firmy Deratex.

Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Mesto zaplatilo na Budovateľskej ul. komplexnú dezinsekciu

Správy / Mesto Vranov / Mesto zaplatilo na Budovateľskej ul. komplexnú dezinsekciu

Mesto zaplatilo na Budovateľskej ul. komplexnú dezinsekciu

V októbri minulého roka Mesto Vranov nad Topľou avizovalo, že situáciu v bytovom dome na Budovateľskej ul. bude riešiť razantne. Po stretnutí na mestskom úrade, o ktoré medzi obyvateľmi nebol veľký záujem, zorganizovala radnica, argumentujúc rizikom epidémií, či premnoženia hlodavcov a hmyzu, v jeseni veľké upratovanie. Impulzom k tomuto kroku boli, okrem iného, sťažnosti obyvateľov a firiem z blízkeho okolia. „Problém na Budovateľskej ul. sa koncentroval niekoľko rokov, v priebehu ktorých sa vytvorila vysoká koncentrácia neprispôsobivých občanov. Netvárme sa teda, že táto situácia vznikla teraz. Podobné problémy majú mestá a obce po celom Slovensku, pričom nájsť riešenie je zložité. Povedzme si, do ktorej lokality ich presťahujeme, a ja som za,“ reagoval J. Ragan o pár dní na kritiku poslanca J. Barnu, ktorý na zasadnutí mestského zastupiteľstva pripomenul, že na situáciu na Budovateľskej ul. upozorňuje už niekoľko rokov, ale jeho iniciatívy ostávajú bez odozvy.

V novembri bola vykonaná deratizácia s dezinsekciou spoločných priestorov a jednotlivých bytov v hodnote viac 1000 Eur, plus mesto pred blížiacou sa zimou zabezpečilo opravu vchodových dverí, dverí únikového východu, schodišťa, poškodeného zateplenia budovy a sklenených vyplní okien v spoločných priestoroch, na čo putovalo ďalších 2000 Eur. Ako vtedy konštatovala hovorkyňa E. Fedorňáková, už počas opráv dochádzalo k poškodzovaniu vykonaných prác mladistvými a deťmi, preto J. Ragan vyhlásil: „Ak sa disciplína obyvateľov bytového domu nezlepší a nezačnú si vážiť to, čo mesto pre nich robí, toto budú možno posledné peniaze, ktoré sme ochotní do tohto bytového domu investovať. Aj na základe týchto zistení mesto Vranov nad Topľou príjme opatrenia, jednak v súčinnosti s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a aj s mestskou políciou vyberieme nájomníkov – dôverníkov, ktorí by boli ochotní s nami spolupracovať a dohliadať na poriadok v bytovom dome. Ak to nepôjde, tak jednoducho do tejto bytovky už viac investovať nebudeme. V prípade zlepšenia situácie, budeme s nájomníkmi ďalej pracovať.“

V pondelok vykonalo mesto na Budovateľskej ul. dezinsekciu, pretože problémy, predovšetkým, s plošticami nadobúdali nepríjemné rozmery. Táto aktivita sa medzi Rómami nestretla s prílišným pochopením. Mnohí razantne vyjadrili svoju nespokojnosť so starostlivosťou o túto komunitu, pričom odznel aj názor, že „čučo a káva za tricec centy“ nestačia. „Keďže vzplanuli aj emócie, museli sme vysvetliť, že táto akcia je pre dobro obyvateľov bytového domu. Z ich strany je veľmi negatívne vnímaná dlhoročná práca mesta, kedy boli byty prideľované občanom z rôznych lokalít Vranova. Teraz je tu veľa mladých rodín s deťmi, ktoré robia neporiadok a ťažko sa s nimi vychádza, z čoho plynú starosti pre firmy v blízkom okolí, i majiteľov rodinných domov,“ konštatoval J. Ragan.

Nájomníci museli svoje byty dopoludnia opustiť a sprístupniť pracovníkom, ktorí vykonali dezinsekciu. Hoci boli upozornení vopred, mnohí postávali pred bytovkou, lebo nemali kam ísť. Z toho dôvodu im MsÚ zabezpečil náhradné priestory v mestskej športovej hale. „V prvom rade je tu problém s plošticami. Najskôr aplikujeme postrek a potom byty zadymujeme tzv. flogovaním (dym s chemickým prostriedkom), čo budeme musieť zopakovať po 14 dňoch, ak chceme, aby sa dostavil želaný efekt. Pri postreku uhynie iba momentálne živá generácia, ale vajíčka sa po čase opäť vyliahnu a sme tam, kde sme boli. Dym sa však dostane všade a jeho účinky majú podstatne širší dosah, len, ako som povedal, bude ho treba ešte raz zopakovať,“ vysvetľoval Maroš Kopaňa z firmy Deratex.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok