Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Čestný občan S. Obický: Vranov je môj druhý domov!

Správy / Mesto Vranov / Čestný občan S. Obický: Vranov je môj druhý domov!

Čestný občan S. Obický: Vranov je môj druhý domov!

Mesto Vranov nad Topľou a primátor Ján Ragan slávnostne udelili verejné ocenenia v kategóriách Čestný občan, Cena mesta, Cena primátora a Čestné uznanie ako výraz vďaky a uznania za životné postoje a nasledovaniahodné činy. 

V estrádnej sále Mestského domu kultúry J. Ragan zdôraznil, že najväčším bohatstvom každej krajiny, regiónu a mesta sú skromní, úprimní a pracovití ľudia. Ako dodal, aj vo Vranove pôsobia mnohé osobnosti, ktorých výnimočnosť si spoločnosť vôbec neuvedomuje, ale odbornosťou, zanietenosťou a najmä ľudskosťou odovzdávajú svoje posolstvo, spríjemňujú dni všedné, i sviatočné a šíria okolo seba pokoj a lásku. „Žiada sa mi citovať veľkého človeka a vedca Alberta Einsteina. Iba život, ktorí žijeme pre ostatných, stojí za to. Hlboko si cením prácu každého človeka, ktorý svojou pracovitosťou, oddanosťou a obetavosťou dokáže dávať časť seba iným ľuďom. Možno až z prílišnej skromnosti neradi o svojich úspechoch rozprávajú, no ich výsledky v hospodárskej, sociálnej, spoločenskej, kultúrnej, či športovej oblasti vzbudzujú obdiv a rešpekt,“ uviedol vo svojom príhovore primátor Ján Ragan. 
 
Najvyššie ocenenie - Čestné občianstvo – udelilo Mesto Vranov na základe uznesenia mestského zastupiteľstva Stanislavovi Obickému za zásluhy o kultúrny a sociálny rozvoj mesta Vranov nad Topľou, dlhoročnú materiálnu podporu činnosti reprezentantov kultúry, spoločenských organizácií, mládeže i seniorov a občianskych združení pôsobiacich na území mesta. Pri tejto príležitosti mu J. Ragan odovzdal symbolický kľúč od mesta. „Vranov je mojim druhým domovom, navyše každé takéto ocenenie zaväzuje. Mojím prianím je, aby ľudia chodili po meste usmiati a to sa dá vtedy, keď budú mať prácu. Rozvoj regiónu však nie je o kríze, ale chcení. Treba si stanoviť cieľ, ísť za ním a dosiahnuť ho,“ vyzval čestný občan S. Obický. 
 
Cenu mesta Vranov nad Topľou získal Folklórny súbor Vranovčan - za významný prínos pre rozvoj kultúry, zachovávanie folklórneho bohatstva a mimoriadne úspešnú reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou doma i v zahraničí pri príležitosti 45. výročia vzniku súboru. Cena primátora mesta Vranov nad Topľou bola udelená MUDr. Jurajovi Čupkovi - za rozvoj zdravotníctva v okrese Vranov nad Topľou a dlhoročnú starostlivosť o pacientov mesta i okresu pri vyšetrení, diagnostike a liečbe pľúcnych chorôb a tuberkulózy, Jánovi Drozdovi - za rozvoj a udržanie zamestnanosti v meste Vranov nad Topľou, finančnú podporu športových a kultúrnych podujatí v meste Vranov nad Topľou, Márii Hrinkovej - za celoživotné výtvarné a estetické vedenie mladej generácie k umeniu, Miroslavovi a Anne Jenčovcom - za vyhľadávanie, uchovávanie, tvorbu tradičných ľudových odevov nášho regiónu a úspešné vedenie mládeže k folklórnym tradíciám, Vincentovi Joščákovi - za osobný podiel na rozvoji stredného školstva v meste i okrese Vranov nad Topľou, Zuzane Kónyovej - za dlhoročnú úspešnú interpretáciu a šírenie ľudovej piesne doma i v zahraničí, Vilme Krauspeovej - za dlhoročné úspešné vedenie mládeže k zborovému spevu a organizovanie festivalu Vranovské zborové slávnosti, MVDr. Viere Kulichovej - za výnimočný tvorivý prístup v činnosti Materského centra Slniečko Vranov nad Topľou, Petrovi Lengvarskému ml. - za dosiahnuté výsledky v športovom odvetví kynológie a úspešnú reprezentáciu doma i v zahraničí, Petrovi Petríkovi st. - za dosiahnuté výsledky vo volejbale a trénerskú činnosť s mládežou v Mestskom športovom klube Vranov nad Topľou, Občianskemu združeniu Narcis Vranov nad Topľou - za aktívne a úspešné organizovanie podujatí podporujúcich a propagujúcich zdravý životný štýl, Rímsko-katolíckemu farskému úradu Vranov nad Topľou – Čemerné - za rozvoj duchovného života, prínos v pastorácii mládeže a podiel na vybudovaní nového kostola v mestskej časti Čemerné. Čestné uznanie mesta Vranov nad Topľou patrí Márii Artimovej - za obetavé organizovanie aktivít a podujatí pre seniorov v mestskej časti Čemerné, Martinovi Gajdošovi - za dosiahnuté úspechy v športovej oblasti boxu doma i v zahraničí, Eduardovi Hrubovskému - za osobný podiel a úsilie vynaložené pri výstavbe rímskokatolíckeho kostola v mestskej časti Čemerné, Ing. Alfonzovi Kobielskemu - za osobný prínos v rozvoji cezhraničnej spolupráce a úspešnú digitalizáciu vranovského kina, MUDr. Stanislavovi Ungradymu - za šírenie dobrého mena mesta Vranov nad Topľou doma i v zahraničí, Agromix s.r.o. Sedliská - za poskytovanie kvalitných služieb v oblasti zdravej výživy, Bagetke Vranov nad Topľou - za poskytovanie kvalitných služieb v oblasti rýchleho občerstvenia, Speváckej skupine Ružičky pri Jednote dôchodcov Slovenska - za napĺňanie voľnočasových aktivít seniorov mesta kultúrnou činnosťou.

Čestný občan S. Obický: Vranov je môj druhý domov!

Správy / Mesto Vranov / Čestný občan S. Obický: Vranov je môj druhý domov!

Čestný občan S. Obický: Vranov je môj druhý domov!

Mesto Vranov nad Topľou a primátor Ján Ragan slávnostne udelili verejné ocenenia v kategóriách Čestný občan, Cena mesta, Cena primátora a Čestné uznanie ako výraz vďaky a uznania za životné postoje a nasledovaniahodné činy. 

V estrádnej sále Mestského domu kultúry J. Ragan zdôraznil, že najväčším bohatstvom každej krajiny, regiónu a mesta sú skromní, úprimní a pracovití ľudia. Ako dodal, aj vo Vranove pôsobia mnohé osobnosti, ktorých výnimočnosť si spoločnosť vôbec neuvedomuje, ale odbornosťou, zanietenosťou a najmä ľudskosťou odovzdávajú svoje posolstvo, spríjemňujú dni všedné, i sviatočné a šíria okolo seba pokoj a lásku. „Žiada sa mi citovať veľkého človeka a vedca Alberta Einsteina. Iba život, ktorí žijeme pre ostatných, stojí za to. Hlboko si cením prácu každého človeka, ktorý svojou pracovitosťou, oddanosťou a obetavosťou dokáže dávať časť seba iným ľuďom. Možno až z prílišnej skromnosti neradi o svojich úspechoch rozprávajú, no ich výsledky v hospodárskej, sociálnej, spoločenskej, kultúrnej, či športovej oblasti vzbudzujú obdiv a rešpekt,“ uviedol vo svojom príhovore primátor Ján Ragan. 
 
Najvyššie ocenenie - Čestné občianstvo – udelilo Mesto Vranov na základe uznesenia mestského zastupiteľstva Stanislavovi Obickému za zásluhy o kultúrny a sociálny rozvoj mesta Vranov nad Topľou, dlhoročnú materiálnu podporu činnosti reprezentantov kultúry, spoločenských organizácií, mládeže i seniorov a občianskych združení pôsobiacich na území mesta. Pri tejto príležitosti mu J. Ragan odovzdal symbolický kľúč od mesta. „Vranov je mojim druhým domovom, navyše každé takéto ocenenie zaväzuje. Mojím prianím je, aby ľudia chodili po meste usmiati a to sa dá vtedy, keď budú mať prácu. Rozvoj regiónu však nie je o kríze, ale chcení. Treba si stanoviť cieľ, ísť za ním a dosiahnuť ho,“ vyzval čestný občan S. Obický. 
 
Cenu mesta Vranov nad Topľou získal Folklórny súbor Vranovčan - za významný prínos pre rozvoj kultúry, zachovávanie folklórneho bohatstva a mimoriadne úspešnú reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou doma i v zahraničí pri príležitosti 45. výročia vzniku súboru. Cena primátora mesta Vranov nad Topľou bola udelená MUDr. Jurajovi Čupkovi - za rozvoj zdravotníctva v okrese Vranov nad Topľou a dlhoročnú starostlivosť o pacientov mesta i okresu pri vyšetrení, diagnostike a liečbe pľúcnych chorôb a tuberkulózy, Jánovi Drozdovi - za rozvoj a udržanie zamestnanosti v meste Vranov nad Topľou, finančnú podporu športových a kultúrnych podujatí v meste Vranov nad Topľou, Márii Hrinkovej - za celoživotné výtvarné a estetické vedenie mladej generácie k umeniu, Miroslavovi a Anne Jenčovcom - za vyhľadávanie, uchovávanie, tvorbu tradičných ľudových odevov nášho regiónu a úspešné vedenie mládeže k folklórnym tradíciám, Vincentovi Joščákovi - za osobný podiel na rozvoji stredného školstva v meste i okrese Vranov nad Topľou, Zuzane Kónyovej - za dlhoročnú úspešnú interpretáciu a šírenie ľudovej piesne doma i v zahraničí, Vilme Krauspeovej - za dlhoročné úspešné vedenie mládeže k zborovému spevu a organizovanie festivalu Vranovské zborové slávnosti, MVDr. Viere Kulichovej - za výnimočný tvorivý prístup v činnosti Materského centra Slniečko Vranov nad Topľou, Petrovi Lengvarskému ml. - za dosiahnuté výsledky v športovom odvetví kynológie a úspešnú reprezentáciu doma i v zahraničí, Petrovi Petríkovi st. - za dosiahnuté výsledky vo volejbale a trénerskú činnosť s mládežou v Mestskom športovom klube Vranov nad Topľou, Občianskemu združeniu Narcis Vranov nad Topľou - za aktívne a úspešné organizovanie podujatí podporujúcich a propagujúcich zdravý životný štýl, Rímsko-katolíckemu farskému úradu Vranov nad Topľou – Čemerné - za rozvoj duchovného života, prínos v pastorácii mládeže a podiel na vybudovaní nového kostola v mestskej časti Čemerné. Čestné uznanie mesta Vranov nad Topľou patrí Márii Artimovej - za obetavé organizovanie aktivít a podujatí pre seniorov v mestskej časti Čemerné, Martinovi Gajdošovi - za dosiahnuté úspechy v športovej oblasti boxu doma i v zahraničí, Eduardovi Hrubovskému - za osobný podiel a úsilie vynaložené pri výstavbe rímskokatolíckeho kostola v mestskej časti Čemerné, Ing. Alfonzovi Kobielskemu - za osobný prínos v rozvoji cezhraničnej spolupráce a úspešnú digitalizáciu vranovského kina, MUDr. Stanislavovi Ungradymu - za šírenie dobrého mena mesta Vranov nad Topľou doma i v zahraničí, Agromix s.r.o. Sedliská - za poskytovanie kvalitných služieb v oblasti zdravej výživy, Bagetke Vranov nad Topľou - za poskytovanie kvalitných služieb v oblasti rýchleho občerstvenia, Speváckej skupine Ružičky pri Jednote dôchodcov Slovenska - za napĺňanie voľnočasových aktivít seniorov mesta kultúrnou činnosťou.
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok