Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Mladým futbalistom svitá vo Vranove na lepšie časy

Šport / Futbal / Mladým futbalistom svitá vo Vranove na lepšie časy

Mladým futbalistom svitá vo Vranove na lepšie časy

Budúcnosťou MFK Vranov je práca s mládežou. Príkladov, keď filozofia budovania futbalovej identity prostredníctvom výchovy vlastných talentov prináša úspechy s pridanou hodnotou, môžeme menovať na desiatky. V prípade Vranova sa táto otázka stáva aktuálnou o to viac, že po reorganizácii mládežníckych súťaží nesplnili žiacke mužstvá licenčné podmienky a museli zostúpiť o poschodie nižšie, hoci výkonnostne patria do I. ligy. Klubové vízie by mala naplniť nová koncepcia športových tried pri Základnej škole Lúčna. 

Overený model z iných miest a klubov (Prešov, Michalovce, Košice, Stropkov...) predpokladá podmienky, kedy sú hráči zároveň spolužiakmi a popri oficiálnych popoludňajších tréningoch trénujú spolu aj v rámci hodín športovej prípravy. Vďaka tomu sa medzi nimi budujú pevnejšie interpersonálne vzťahy, ale hlavne sa budú môcť vo väčšej miere venovať zdokonaľovaniu svojho futbalového potenciálu. „Práca s mládežou je behom na dlhé trate, ale, podobne ako v zahraničí, raz začať musíme a nemôžeme to donekonečna odkladať. Našou predstavou je, aby v každej triede od 5. do 9. ročníka bolo 16 hráčov, ktorí sa budú pripravovať spolu v škole, aj na tréningoch. V minulosti sa robil skôr nábor, ale som si istý, že ak vytvoríme vhodné podmienky, budeme robiť výber, lebo záujem o futbal medzi chlapcami je,“ konštatoval na úvod mládežnícky tréner MFK Vranov Roman Kuzemka, ktorý sa výchove talentov venuje s trénerskými kolegami T. Komárom, R. Homoľom, D. Durkajom, J. Hajduchom, P. Šamom, plus dorastenecké kategórie vedú J. Porvazník a M. Jantek. 
 
Koncepcia rozvoja mládežníckeho futbalu vo Vranove vychádza z dvoch dôležitých pilierov. Tými sú rekonštrukcia areálu na Rodinnej oblasti a reálne kontúry má projekt výstavby ihriska s umelou trávou s rozmermi 90 x 60 m v areáli ZŠ Lúčna. Materiálne vybavenie (lopty, oblečenie) zabezpečuje pre žiakov športových tried ZŠ Lúčna. „Futbal sa nedá hrať bez kvalitných hracích plôch. Ak chceme, aby hráči boli technicky zdatní, čo je prvý predpoklad k tomu, aby sa dokázali presadiť, potrebujeme k tomu adekvátne podmienky. Sme radi, že v tomto smere vidíme vo Vranove záujem, a že v blízkej budúcnosti budeme riešiť túto otázku konštruktívne. Rodinná oblasť potrebuje rekonštrukciu, o tom nie je pochýb, ale chápeme, že mesto má obmedzený rozpočet a futbal nie je jedinou voľnočasovou aktivitou. Preto chceme osloviť aj sponzorov, ktorí by vedeli, či už materiálne alebo finančne, pomôcť pri oprave tohto štadióna mládeže, kde denne trénuje okolo 75 chlapcov.“ zdôraznil R. Kuzemka. 
 
Filozofii práce s mladými hráčmi prikladá R. Kuzemka širší rozmer. Na prvom mieste ostáva vzdelanie, ktoré im ponúkne pevné základy pre úspech bez ohľadu na to, či sa vo futbalovej kariére rozhodnú pokračovať alebo dajú prednosť inej profesionálnej sebarealizácii. „Koncepcia športových tried sa musela zmeniť. Začali sme viac dbať na vzdelanie a správanie. Vznikol štatút športových tried, ktorý jasne definuje, čo si športovci môžu a nemôžu dovoliť. Športovci si musia uvedomiť, že reprezentujú nielen školu, ale aj mesto a musia byť príkladom pre ostatných. Takisto treba myslieť na zadné vrátka. Z toho dôvodu napr. kontrolujeme chlapcom v športových triedach každý mesiac známky. Pokiaľ sa im zhorší prospech, kontaktujeme rodičov a hľadáme konštruktívne riešenie. Stalo sa, že sme hráča kvôli známkam nenominovali a ďalší týždeň prišiel so žiackou knižkou, kde ich mal opravené,“ uviedol R. Kuzemka. 
 
K formovaniu hráčskych osobností by mali napomôcť tiež besedy so súčasnými, či bývalými reprezentantmi, ktorí by svojimi osobnými príbehmi mohli byť inšpiráciou. „Chlapci majú za sebou besedu s legendárnym hokejistom J. Golonkom a pripravuje sa stretnutie s naším historicky najlepším rozhodcom Ľ. Micheľom. Oslovil som aj rodáka z Poše Tomáša Malého, ktorý je kondičným trénerom v Sparte Prahe. Myslím si, že tréning pod jeho vedením by bol zážitkom pre všetkých. Práve takouto formou chceme motivovať chlapcov, aby prostredníctvom stretnutí s ľuďmi, ktorí sú úspešní, videli a pochopili, čo všetko si úspech žiada a akú odmenu im neskôr prináša,“ pripomenul R. Kuzemka.

Mladým futbalistom svitá vo Vranove na lepšie časy

Šport / Futbal / Mladým futbalistom svitá vo Vranove na lepšie časy

Mladým futbalistom svitá vo Vranove na lepšie časy

Budúcnosťou MFK Vranov je práca s mládežou. Príkladov, keď filozofia budovania futbalovej identity prostredníctvom výchovy vlastných talentov prináša úspechy s pridanou hodnotou, môžeme menovať na desiatky. V prípade Vranova sa táto otázka stáva aktuálnou o to viac, že po reorganizácii mládežníckych súťaží nesplnili žiacke mužstvá licenčné podmienky a museli zostúpiť o poschodie nižšie, hoci výkonnostne patria do I. ligy. Klubové vízie by mala naplniť nová koncepcia športových tried pri Základnej škole Lúčna. 

Overený model z iných miest a klubov (Prešov, Michalovce, Košice, Stropkov...) predpokladá podmienky, kedy sú hráči zároveň spolužiakmi a popri oficiálnych popoludňajších tréningoch trénujú spolu aj v rámci hodín športovej prípravy. Vďaka tomu sa medzi nimi budujú pevnejšie interpersonálne vzťahy, ale hlavne sa budú môcť vo väčšej miere venovať zdokonaľovaniu svojho futbalového potenciálu. „Práca s mládežou je behom na dlhé trate, ale, podobne ako v zahraničí, raz začať musíme a nemôžeme to donekonečna odkladať. Našou predstavou je, aby v každej triede od 5. do 9. ročníka bolo 16 hráčov, ktorí sa budú pripravovať spolu v škole, aj na tréningoch. V minulosti sa robil skôr nábor, ale som si istý, že ak vytvoríme vhodné podmienky, budeme robiť výber, lebo záujem o futbal medzi chlapcami je,“ konštatoval na úvod mládežnícky tréner MFK Vranov Roman Kuzemka, ktorý sa výchove talentov venuje s trénerskými kolegami T. Komárom, R. Homoľom, D. Durkajom, J. Hajduchom, P. Šamom, plus dorastenecké kategórie vedú J. Porvazník a M. Jantek. 
 
Koncepcia rozvoja mládežníckeho futbalu vo Vranove vychádza z dvoch dôležitých pilierov. Tými sú rekonštrukcia areálu na Rodinnej oblasti a reálne kontúry má projekt výstavby ihriska s umelou trávou s rozmermi 90 x 60 m v areáli ZŠ Lúčna. Materiálne vybavenie (lopty, oblečenie) zabezpečuje pre žiakov športových tried ZŠ Lúčna. „Futbal sa nedá hrať bez kvalitných hracích plôch. Ak chceme, aby hráči boli technicky zdatní, čo je prvý predpoklad k tomu, aby sa dokázali presadiť, potrebujeme k tomu adekvátne podmienky. Sme radi, že v tomto smere vidíme vo Vranove záujem, a že v blízkej budúcnosti budeme riešiť túto otázku konštruktívne. Rodinná oblasť potrebuje rekonštrukciu, o tom nie je pochýb, ale chápeme, že mesto má obmedzený rozpočet a futbal nie je jedinou voľnočasovou aktivitou. Preto chceme osloviť aj sponzorov, ktorí by vedeli, či už materiálne alebo finančne, pomôcť pri oprave tohto štadióna mládeže, kde denne trénuje okolo 75 chlapcov.“ zdôraznil R. Kuzemka. 
 
Filozofii práce s mladými hráčmi prikladá R. Kuzemka širší rozmer. Na prvom mieste ostáva vzdelanie, ktoré im ponúkne pevné základy pre úspech bez ohľadu na to, či sa vo futbalovej kariére rozhodnú pokračovať alebo dajú prednosť inej profesionálnej sebarealizácii. „Koncepcia športových tried sa musela zmeniť. Začali sme viac dbať na vzdelanie a správanie. Vznikol štatút športových tried, ktorý jasne definuje, čo si športovci môžu a nemôžu dovoliť. Športovci si musia uvedomiť, že reprezentujú nielen školu, ale aj mesto a musia byť príkladom pre ostatných. Takisto treba myslieť na zadné vrátka. Z toho dôvodu napr. kontrolujeme chlapcom v športových triedach každý mesiac známky. Pokiaľ sa im zhorší prospech, kontaktujeme rodičov a hľadáme konštruktívne riešenie. Stalo sa, že sme hráča kvôli známkam nenominovali a ďalší týždeň prišiel so žiackou knižkou, kde ich mal opravené,“ uviedol R. Kuzemka. 
 
K formovaniu hráčskych osobností by mali napomôcť tiež besedy so súčasnými, či bývalými reprezentantmi, ktorí by svojimi osobnými príbehmi mohli byť inšpiráciou. „Chlapci majú za sebou besedu s legendárnym hokejistom J. Golonkom a pripravuje sa stretnutie s naším historicky najlepším rozhodcom Ľ. Micheľom. Oslovil som aj rodáka z Poše Tomáša Malého, ktorý je kondičným trénerom v Sparte Prahe. Myslím si, že tréning pod jeho vedením by bol zážitkom pre všetkých. Práve takouto formou chceme motivovať chlapcov, aby prostredníctvom stretnutí s ľuďmi, ktorí sú úspešní, videli a pochopili, čo všetko si úspech žiada a akú odmenu im neskôr prináša,“ pripomenul R. Kuzemka.
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok