Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Na Základnej škole v Slovenskej Kajni prebieha kampaň Červené stužky

Správy / Školstvo / Na Základnej škole v Slovenskej Kajni prebieha kampaň Červené stužky

Na Základnej škole v Slovenskej Kajni prebieha kampaň Červené stužky

Kampaň Červené stužky je odporúčaná školám a školským zariadeniam prostredníctvom Pedagogicko-organizačných pokynov pre školský rok 2013/2014. Organizátorom kampane je Gymnázium sv. Františka v Žiline. Tohto roku je to už siedmy ročník Červených stužiek, ktorý sa uskutočňuje pod záštitou Dr. Dariny Sedlákovej, riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku. Do kampane na podporu boja proti AIDS sa zapojila Základná škola Slovenská Kajňa tak, že v čase od 25. novembra do 1. decembra žiaci pod vedením učiteľov pripravili a realizujú množstvo zaujímavých aktivít zameraných na získanie odborných vedomostí o chorobe AIDS a šírení vírusu HIV, ale hlavne na propagáciu spôsobov ochrany proti AIDS. 1. december – Svetový deň boja proti AIDS žiaci zviditeľnili nosením červených stužiek, ktoré si sami vyrobili. Vytvorili aj „živú“ červenú stužku, prostredníctvom ktorej chceli vyjadriť svoju solidaritu s ľuďmi trpiacimi chorobou AIDS a nádej, že boj s vírusom HIV a chorobou AIDS bude raz vyhratý vynájdením liečby. Viac informácií a fotodokumentáciu nájdete na webovej stránke školy www.zsslovkajna.edupage.org alebo na adrese www.cervenestuzky.sk

Na Základnej škole v Slovenskej Kajni prebieha kampaň Červené stužky

Správy / Školstvo / Na Základnej škole v Slovenskej Kajni prebieha kampaň Červené stužky

Na Základnej škole v Slovenskej Kajni prebieha kampaň Červené stužky

Kampaň Červené stužky je odporúčaná školám a školským zariadeniam prostredníctvom Pedagogicko-organizačných pokynov pre školský rok 2013/2014. Organizátorom kampane je Gymnázium sv. Františka v Žiline. Tohto roku je to už siedmy ročník Červených stužiek, ktorý sa uskutočňuje pod záštitou Dr. Dariny Sedlákovej, riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku. Do kampane na podporu boja proti AIDS sa zapojila Základná škola Slovenská Kajňa tak, že v čase od 25. novembra do 1. decembra žiaci pod vedením učiteľov pripravili a realizujú množstvo zaujímavých aktivít zameraných na získanie odborných vedomostí o chorobe AIDS a šírení vírusu HIV, ale hlavne na propagáciu spôsobov ochrany proti AIDS. 1. december – Svetový deň boja proti AIDS žiaci zviditeľnili nosením červených stužiek, ktoré si sami vyrobili. Vytvorili aj „živú“ červenú stužku, prostredníctvom ktorej chceli vyjadriť svoju solidaritu s ľuďmi trpiacimi chorobou AIDS a nádej, že boj s vírusom HIV a chorobou AIDS bude raz vyhratý vynájdením liečby. Viac informácií a fotodokumentáciu nájdete na webovej stránke školy www.zsslovkajna.edupage.org alebo na adrese www.cervenestuzky.sk

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok