Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Na Spojenej škole nepoznáme prekážky

Správy / Školstvo / Na Spojenej škole nepoznáme prekážky

Napriek zdravotného znevýhodneniu žiaci dokážu zvládnuť toho veľa, veď posúďte sami. 

Hneď v prvom mesiaci nového školského roka sa žiaci Spojenej školy zúčastnili 10. ročníka regionálnej prehliadky ZUČ zdravotne postihnutých detí a mládeže – „Srdce ako dar“ v Michalovciach. Svoje herecké nadanie tam predviedli dramatizáciou rozprávky Mrázik a pásmom humorného slova. 
 
Ako po iné roky, aj tento rok sa žiaci zúčastnili koncertu „Integrácia 2013“ v Košickej Steel Aréne. Okrem EGA ich roztancovali a rozospievali hity Majka Spirita, skupiny IMT Smile a iných známych umelcov.
 
 Ďalšou úspešnou akciou bolo vystúpenie žiakov Spojenej školy s dramatizáciou rozprávky na 0. ročníku prehliadky dramatickej tvorby žiakov SZŠ pod názvom – „Integrácia s gráciou“, ktorá sa konala v MsDK vo Vranove n. T. 
 
Herci Bábkového divadla z Košíc, rozveselili našich žiakov veselým príbehom Bubliny a jej kocúra Huga s myšiakom Frigom.
Októbrový Deň zdravia a zdravej výživy sa niesol v duchu zdravého životného štýlu, kde žiaci spoločne s rodičmi a učiteľmi pripravili chutné obedové menu a iné maškrty z ovocia a zeleniny. 
 
V mesiaci úcty k starším naši žiaci vyčarovali svojim hudobným a tanečným vystúpením úsmev na tvárach klientov Zariadenia pre seniorov na Sídlisku 1. mája vo Vranove n. T., ktorí ich odmenili vrelým potleskom a vrúcnym poďakovaním za spríjemnenie jesenného dopoludnia. 
 
Novembrovým veľkým zážitkom pre žiakov bolo zapojenie sa do nového projektu – „Sme si rovní, nie rovnakí“. Pozostával z workshopu keramika, ktorý viedol lektor P. Smik a z workshopu maliarstvo, ktorý bol pod vedením výtvarného umelca F. Guldana. Jeho diela mohla škola a verejnosť zhliadnuť na výstave v MsDK vo Vranove n. T. pod názvom Exody našich susedov. 
Pevne veríme, že aj ďalší štvrťrok prinesie kopec nových zaujímavých aktivít pre našich žiakov.

Spojená škola,
Budovateľská, Vranov n. T.
 

Na Spojenej škole nepoznáme prekážky

Správy / Školstvo / Na Spojenej škole nepoznáme prekážky

Napriek zdravotného znevýhodneniu žiaci dokážu zvládnuť toho veľa, veď posúďte sami. 

Hneď v prvom mesiaci nového školského roka sa žiaci Spojenej školy zúčastnili 10. ročníka regionálnej prehliadky ZUČ zdravotne postihnutých detí a mládeže – „Srdce ako dar“ v Michalovciach. Svoje herecké nadanie tam predviedli dramatizáciou rozprávky Mrázik a pásmom humorného slova. 
 
Ako po iné roky, aj tento rok sa žiaci zúčastnili koncertu „Integrácia 2013“ v Košickej Steel Aréne. Okrem EGA ich roztancovali a rozospievali hity Majka Spirita, skupiny IMT Smile a iných známych umelcov.
 
 Ďalšou úspešnou akciou bolo vystúpenie žiakov Spojenej školy s dramatizáciou rozprávky na 0. ročníku prehliadky dramatickej tvorby žiakov SZŠ pod názvom – „Integrácia s gráciou“, ktorá sa konala v MsDK vo Vranove n. T. 
 
Herci Bábkového divadla z Košíc, rozveselili našich žiakov veselým príbehom Bubliny a jej kocúra Huga s myšiakom Frigom.
Októbrový Deň zdravia a zdravej výživy sa niesol v duchu zdravého životného štýlu, kde žiaci spoločne s rodičmi a učiteľmi pripravili chutné obedové menu a iné maškrty z ovocia a zeleniny. 
 
V mesiaci úcty k starším naši žiaci vyčarovali svojim hudobným a tanečným vystúpením úsmev na tvárach klientov Zariadenia pre seniorov na Sídlisku 1. mája vo Vranove n. T., ktorí ich odmenili vrelým potleskom a vrúcnym poďakovaním za spríjemnenie jesenného dopoludnia. 
 
Novembrovým veľkým zážitkom pre žiakov bolo zapojenie sa do nového projektu – „Sme si rovní, nie rovnakí“. Pozostával z workshopu keramika, ktorý viedol lektor P. Smik a z workshopu maliarstvo, ktorý bol pod vedením výtvarného umelca F. Guldana. Jeho diela mohla škola a verejnosť zhliadnuť na výstave v MsDK vo Vranove n. T. pod názvom Exody našich susedov. 
Pevne veríme, že aj ďalší štvrťrok prinesie kopec nových zaujímavých aktivít pre našich žiakov.

Spojená škola,
Budovateľská, Vranov n. T.
 
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok