Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Roman Ocilka sa stal najlepším reprezentantom na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem

Správy / Ostatné / Roman Ocilka sa stal najlepším reprezentantom na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem

 Roman Ocilka sa stal najlepším reprezentantom na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem

V dňoch 26. až 28. novembra 2013 sa v priestoroch Národného tenisového centra v Bratislave uskutočnil XVI. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem s tuzemskou a medzinárodnou účasťou. Hlavnými organizátormi boli Štátny inštitút odborného vzdelávania, Nadácia na podporu odborného vzdelávania a prípravy a Ekonomická univerzita v Bratislave, Katedra pedagogiky NHF. Záštitu nad akciou aj tohto roku prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem je školská akcia, kde si žiaci stredných odborných škôl môžu vyskúšať v priamom kontakte so zákazníkom všetko, čo sa v simulovanom prostredí cvičných firiem naučili. Nenahraditeľná je na veľtrhu možnosť komunikácie v cudzom jazyku, riešenie obchodných prípadov „v priamom prenose“, nadväzovanie obchodných a partnerských vzťahov aj s podporou reálneho partnera. Na veľtrhu vzniká veľa osobných priateľstiev, v neposlednom rade je dôležité poznávanie národných a kultúrnych zvyklostí zúčastnených krajín. Tohto roku sa na akcii zaregistrovalo 65 cvičných firiem vrátane zahraničných cvičných firiem z Česka, Fínska a Rumunska. 
 
Vo veľkej konkurencii získal Roman Ocilka z cvičnej firmy Smile Wood, s. r. o. pri Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou, ktorú vedie Ing. Viera Lakatová, 1. miesto v kategórii Najlepší reprezentant. 
 
Za úspechom tejto spoločnosti, ktorá má v predmete podnikania veľkoobchod a maloobchod s nábytkom, stojí celý kolektív zamestnancov, zastúpených Martinom Mattom, Romanom Ocilkom, Lukášom Drábom, Martou Kovkovou, Michaelou Nemčíkovou, Nikoletou Janovou a ďalšími a ich odbornými poradkyňami Ing. Vierou Lakatovou a Ing. Máriou Chrapekovou. Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať pani profesorke Ing. Viere Lakatovej a pani zástupkyni Ing. Márii Chrapekovej za ich tvorivú pomoc a podporu na tohtoročnom Veľtrhu cvičných firiem v Bratislave. Boli to práve ony, kto nám počas celého veľtrhu pomáhal a morálne nás povzbudzoval. Za to im bude navždy patriť úcta a vďaka celého kolektívu firmy Smile Wood, s. r. o.
 
Martin Matta, konateľ cvičnej firmy Smile Wood, s. r. o.

Roman Ocilka sa stal najlepším reprezentantom na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem

Správy / Ostatné / Roman Ocilka sa stal najlepším reprezentantom na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem

 Roman Ocilka sa stal najlepším reprezentantom na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem

V dňoch 26. až 28. novembra 2013 sa v priestoroch Národného tenisového centra v Bratislave uskutočnil XVI. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem s tuzemskou a medzinárodnou účasťou. Hlavnými organizátormi boli Štátny inštitút odborného vzdelávania, Nadácia na podporu odborného vzdelávania a prípravy a Ekonomická univerzita v Bratislave, Katedra pedagogiky NHF. Záštitu nad akciou aj tohto roku prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem je školská akcia, kde si žiaci stredných odborných škôl môžu vyskúšať v priamom kontakte so zákazníkom všetko, čo sa v simulovanom prostredí cvičných firiem naučili. Nenahraditeľná je na veľtrhu možnosť komunikácie v cudzom jazyku, riešenie obchodných prípadov „v priamom prenose“, nadväzovanie obchodných a partnerských vzťahov aj s podporou reálneho partnera. Na veľtrhu vzniká veľa osobných priateľstiev, v neposlednom rade je dôležité poznávanie národných a kultúrnych zvyklostí zúčastnených krajín. Tohto roku sa na akcii zaregistrovalo 65 cvičných firiem vrátane zahraničných cvičných firiem z Česka, Fínska a Rumunska. 
 
Vo veľkej konkurencii získal Roman Ocilka z cvičnej firmy Smile Wood, s. r. o. pri Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou, ktorú vedie Ing. Viera Lakatová, 1. miesto v kategórii Najlepší reprezentant. 
 
Za úspechom tejto spoločnosti, ktorá má v predmete podnikania veľkoobchod a maloobchod s nábytkom, stojí celý kolektív zamestnancov, zastúpených Martinom Mattom, Romanom Ocilkom, Lukášom Drábom, Martou Kovkovou, Michaelou Nemčíkovou, Nikoletou Janovou a ďalšími a ich odbornými poradkyňami Ing. Vierou Lakatovou a Ing. Máriou Chrapekovou. Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať pani profesorke Ing. Viere Lakatovej a pani zástupkyni Ing. Márii Chrapekovej za ich tvorivú pomoc a podporu na tohtoročnom Veľtrhu cvičných firiem v Bratislave. Boli to práve ony, kto nám počas celého veľtrhu pomáhal a morálne nás povzbudzoval. Za to im bude navždy patriť úcta a vďaka celého kolektívu firmy Smile Wood, s. r. o.
 
Martin Matta, konateľ cvičnej firmy Smile Wood, s. r. o.
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok