Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vyhodnotenie technickej olympiády kat. A,B - obvodové kolo

Správy / Ostatné / Vyhodnotenie technickej olympiády kat. A,B - obvodové kolo

Pracovníci Centra voľného času vo Vranove nad Topľou zorganizovali dňa 3.12.2013 obvodové kolo 4. ročníka Technickej olympiády kat. A pre žiakov 8.a 9. ročníka ZŠ a kat. B pre žiakov 5. a 7. ročníka ZŠ na SOŠD vo Vranove nad Topľou. Súťaže sa zúčastnilo 18 súťažiacich zo 6 základných škôl nášho okresu.12 súťažiacich kat. A a 6 súťažiacich kat. B. Súťaž pozostávala z dvoch časti: teoretickej a praktickej. 

V teoretickej mali 17 otázok kat. A a 18 otázok kat. B. 
V praktickej časti pracovali kat. A vo dvojiciach, ich úlohou bolo podľa technického výkresu zhotoviť z pripraveného materiálu, nástrojov a náradia funkčný výrobok pod názvom „Šplhajúci medveď“. Výrobky sa súťažiacim veľmi vydarili.
 
V kat. B pracovali jednotlivci s pripravených pomôcok, materiálu a náradia, ktoré mali pred sebou. Mali zhotoviť „raketové auto“ na balónový pohon. Hodnotil sa aj dojazd raketového auta. Raketové autá sa súťažiacim podarili, ale dojazd bol rôzny. 
 
Umiestnenie súťažiacich: 
 
Kat. A
 
1. miesto: Adrián Haľko, Jakub Miklúš (ZŠ Vyšný Žipov, pripr. Mgr. Ľudmila Vagaská), 2. miesto: Štefan Senderák, Róbert Demko (ZŠ Sídlisko II., pripr. PaedDr. M. Hermanovský), 3. miesto Maroš Konečný, Matúš Vojtek (ZŠ Bernolákova, prip. Mgr. Alena Mihóková).

Kat. B
 
1. miesto Matej Gajdoš (Vyš. Žipov, pripr. Mgr. Ľudmila Vagaská), 2. miesto Nikola Verčimáková (ZŠ Hanušovce, pripr. Mgr. Lukáš Čebra), 3. miesto Soňa Kolcunová (ZŠ Bernolákova, pripr. Mgr. Helena Melníková).

Víťazom blahoželáme.

Valéria Petrášová, prac. CVČ

Vyhodnotenie technickej olympiády kat. A,B - obvodové kolo

Správy / Ostatné / Vyhodnotenie technickej olympiády kat. A,B - obvodové kolo

Pracovníci Centra voľného času vo Vranove nad Topľou zorganizovali dňa 3.12.2013 obvodové kolo 4. ročníka Technickej olympiády kat. A pre žiakov 8.a 9. ročníka ZŠ a kat. B pre žiakov 5. a 7. ročníka ZŠ na SOŠD vo Vranove nad Topľou. Súťaže sa zúčastnilo 18 súťažiacich zo 6 základných škôl nášho okresu.12 súťažiacich kat. A a 6 súťažiacich kat. B. Súťaž pozostávala z dvoch časti: teoretickej a praktickej. 

V teoretickej mali 17 otázok kat. A a 18 otázok kat. B. 
V praktickej časti pracovali kat. A vo dvojiciach, ich úlohou bolo podľa technického výkresu zhotoviť z pripraveného materiálu, nástrojov a náradia funkčný výrobok pod názvom „Šplhajúci medveď“. Výrobky sa súťažiacim veľmi vydarili.
 
V kat. B pracovali jednotlivci s pripravených pomôcok, materiálu a náradia, ktoré mali pred sebou. Mali zhotoviť „raketové auto“ na balónový pohon. Hodnotil sa aj dojazd raketového auta. Raketové autá sa súťažiacim podarili, ale dojazd bol rôzny. 
 
Umiestnenie súťažiacich: 
 
Kat. A
 
1. miesto: Adrián Haľko, Jakub Miklúš (ZŠ Vyšný Žipov, pripr. Mgr. Ľudmila Vagaská), 2. miesto: Štefan Senderák, Róbert Demko (ZŠ Sídlisko II., pripr. PaedDr. M. Hermanovský), 3. miesto Maroš Konečný, Matúš Vojtek (ZŠ Bernolákova, prip. Mgr. Alena Mihóková).

Kat. B
 
1. miesto Matej Gajdoš (Vyš. Žipov, pripr. Mgr. Ľudmila Vagaská), 2. miesto Nikola Verčimáková (ZŠ Hanušovce, pripr. Mgr. Lukáš Čebra), 3. miesto Soňa Kolcunová (ZŠ Bernolákova, pripr. Mgr. Helena Melníková).

Víťazom blahoželáme.

Valéria Petrášová, prac. CVČ
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok