Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Beseda so spisovateľom

Správy / Školstvo / Beseda so spisovateľom

Dňa 3. decembra 2013 v rámci Vranovských knihodní 2013 do našej školy zavítal spisovateľ, jazykovedec, literárny kritik Peter Karpinský. Bolo to veľmi príjemné stretnutie, ktoré nás obohatilo o množstvo nových informácií z oblasti spisovateľovho života, z jeho tvorby, z oblasti literatúry vôbec. Bol to ďalší nový prínos do života. Vďaka nemu sme spoznali dosiaľ nepoznané diela. Mali sme možnosť vidieť jeho už vydané knihy a počuť ukážky z nich. Veľmi nás zaujalo, keď nám ukážku zo svojej tvorby, z knihy Adela, neopováž sa, prečítal sám autor. Jeho prednes, rozprávanie, zaujímavé príbehy zo stretnutí s ľuďmi boli dojímavé a vyvolávali v nás záujem o jeho knihy. Dozvedeli sme sa, že pán Karpinský je činný aj v oblasti divadla a komiksu, že je redaktorom časopisu Zips, do ktorého sme mali možnosť nahliadnuť. Práve to u niektorých žiakov vyvolalo záujem o možnosť uverejnenia svojich literárnych príspevkov na jeho stránkach, a tak možno nadobudnúť „spisovateľské sebavedomie.“

Beseda sa niesla v duchu pokoja, predvianočná atmosféra doplnená vianočnou výzdobou umocňovala silu slova.

Ďakujeme Mgr. Emílii Antolíkovej, riaditeľke Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou, aj ostaným knižničným zamestnancom za sprostredkovanie stretnutia s PhDr. Petrom Karpinským, PhD. Veríme, že toto stretnutie s ním nebolo posledné. 

PaedDr.Viera Šuličová
zást. riaditeľa ZŠ Sečovská Polianka

Beseda so spisovateľom

Správy / Školstvo / Beseda so spisovateľom

Dňa 3. decembra 2013 v rámci Vranovských knihodní 2013 do našej školy zavítal spisovateľ, jazykovedec, literárny kritik Peter Karpinský. Bolo to veľmi príjemné stretnutie, ktoré nás obohatilo o množstvo nových informácií z oblasti spisovateľovho života, z jeho tvorby, z oblasti literatúry vôbec. Bol to ďalší nový prínos do života. Vďaka nemu sme spoznali dosiaľ nepoznané diela. Mali sme možnosť vidieť jeho už vydané knihy a počuť ukážky z nich. Veľmi nás zaujalo, keď nám ukážku zo svojej tvorby, z knihy Adela, neopováž sa, prečítal sám autor. Jeho prednes, rozprávanie, zaujímavé príbehy zo stretnutí s ľuďmi boli dojímavé a vyvolávali v nás záujem o jeho knihy. Dozvedeli sme sa, že pán Karpinský je činný aj v oblasti divadla a komiksu, že je redaktorom časopisu Zips, do ktorého sme mali možnosť nahliadnuť. Práve to u niektorých žiakov vyvolalo záujem o možnosť uverejnenia svojich literárnych príspevkov na jeho stránkach, a tak možno nadobudnúť „spisovateľské sebavedomie.“

Beseda sa niesla v duchu pokoja, predvianočná atmosféra doplnená vianočnou výzdobou umocňovala silu slova.

Ďakujeme Mgr. Emílii Antolíkovej, riaditeľke Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou, aj ostaným knižničným zamestnancom za sprostredkovanie stretnutia s PhDr. Petrom Karpinským, PhD. Veríme, že toto stretnutie s ním nebolo posledné. 

PaedDr.Viera Šuličová
zást. riaditeľa ZŠ Sečovská Polianka

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok