Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Domaša klesá, obávajú sa situácie z roku 2012

Správy / Ostatné / Domaša klesá, obávajú sa situácie z roku 2012

Suchá zima a nedostatok zrážok opäť negatívne vplývajú na výšku hladiny Domaše. Od leta pravidelne klesá a v súčasnosti sa nachádza zhruba na úrovni septembra 2012 – 154,7 m n. m. Vtedy sa o situáciu začal zaujímať aj minister životného prostredia Peter Žiga a na Valkove zorganizoval výjazdové zasadnutie. Následne boli prijaté opatrenia a odtok z Domaše bol postupne zredukovaný až na 2,5 m3/s. Vďaka tomu sa do minuloročnej letnej sezóny hladina zdvihla až na úroveň 159 m n. m. 

V súčasnosti je prietok Domaše na úrovni 4,25 m3/s a aj keď sa v uplynulom týždni pokles vďaka zrážkam zastavil, starostovia obcí opäť bijú na poplach. Obávajú sa situácie spred dvoch rokov, kedy kvôli zimnému poklesu hladiny nepodarilo do letnej sezóny priehradu naplniť. Rok 2012 mnohí vyhodnotili ako najhorší v histórii Domaše. 
 
Minulý pondelok sa na Okresnom úrade v Prešove – Odbore starostlivosti o životné prostredie stretli štátni úradníci, vodohospodári i zástupcovia podnikov pod hrádzou. Zaoberali sa opatreniami, ktoré by v prípade neudržateľného poklesu bolo potrebné prijať. K situácii by sa malo vyjadriť aj ministerstvo životného prostredia. Podľa neoficiálnych informácií by sa v prípade ďalšieho poklesu mal dočasne upraviť manipulačný poriadok na nádrži a prietok znížiť na 3,5 m3/s.

Domaša klesá, obávajú sa situácie z roku 2012

Správy / Ostatné / Domaša klesá, obávajú sa situácie z roku 2012

Suchá zima a nedostatok zrážok opäť negatívne vplývajú na výšku hladiny Domaše. Od leta pravidelne klesá a v súčasnosti sa nachádza zhruba na úrovni septembra 2012 – 154,7 m n. m. Vtedy sa o situáciu začal zaujímať aj minister životného prostredia Peter Žiga a na Valkove zorganizoval výjazdové zasadnutie. Následne boli prijaté opatrenia a odtok z Domaše bol postupne zredukovaný až na 2,5 m3/s. Vďaka tomu sa do minuloročnej letnej sezóny hladina zdvihla až na úroveň 159 m n. m. 

V súčasnosti je prietok Domaše na úrovni 4,25 m3/s a aj keď sa v uplynulom týždni pokles vďaka zrážkam zastavil, starostovia obcí opäť bijú na poplach. Obávajú sa situácie spred dvoch rokov, kedy kvôli zimnému poklesu hladiny nepodarilo do letnej sezóny priehradu naplniť. Rok 2012 mnohí vyhodnotili ako najhorší v histórii Domaše. 
 
Minulý pondelok sa na Okresnom úrade v Prešove – Odbore starostlivosti o životné prostredie stretli štátni úradníci, vodohospodári i zástupcovia podnikov pod hrádzou. Zaoberali sa opatreniami, ktoré by v prípade neudržateľného poklesu bolo potrebné prijať. K situácii by sa malo vyjadriť aj ministerstvo životného prostredia. Podľa neoficiálnych informácií by sa v prípade ďalšieho poklesu mal dočasne upraviť manipulačný poriadok na nádrži a prietok znížiť na 3,5 m3/s.
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok