Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vyhodnotenie matematickej olympiády kat. Z5, Z9 - obvodové kolo

Správy / Školstvo / Vyhodnotenie matematickej olympiády kat. Z5, Z9 - obvodové kolo

  Vyhodnotenie matematickej olympiády kat. Z5, Z9 - obvodové kolo

Pracovníci Centra voľného času vo Vranove nad Topľou usporiadali dňa 22. 1. 2014 obvodové kolo 63. ročníka matematickej olympiády kat. Z5, Z9, to je 5. a 9. ročník ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Vyhlasovateľom súťaže Matematická olympiáda sú Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov a Slovenskou komisiou Matematickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 41 súťažiacich (úspešných riešiteľov školských kôl) z 13 základných škôl nášho okresu - ZŠ Sídlisko II, Juh, Bernolákova, Lúčna, Kukučínova, Tovarné, Slovenská Kajňa, Sačurov, Sečovská Polianka, Hanušovce, Čaklov, Bystré a CSŠ. Súťažiaci z kategórie Z5 - 23 súťažiacich riešili 3 úlohy, za ktoré mohli získať 18 bodov. Úspešným súťažiacim sa stal žiak, ktorý získal najmenej 9 bodov. Súťažiaci z kategórie Z9 – 18 súťažiacich riešili 4 úlohy, za ktoré mohli získať 24 bodov. Úspešným súťažiacim sa stal žiak, ktorý získal najmenej 12 bodov.

Žiaci súťažili anonymne v súlade s pravidlami súťaže pod dohľadom odbornej komisie v zložení predseda komisie RNDr. Anita Mocsáriová, členovia – Mgr.Terézia Džuppová a Mgr. Igor Demčák. Umiestnenie:
 
Kat. Z5 - 1. miesto Lenka Tokárová - ZŠ Sečovská Polianka, príprava p. uč. Širáková, 2. miesto Dominik Tulach – ZŠ Lúčna, príprava p. uč. Polorecká, 3. miesto Fabián Redžepovič - ZŠ Hanušovce, príprava p. uč. Jurko
 
Kat. Z9 - 1. miesto Samuel Baran – ZŠ Hanušovce - príprava p. uč. Kovaľ, 2. – 3. miesto Miriam Fabianová - CSŠ G Vranov- príprava p. uč. Mašľanková, 2. - 3. miesto Marek Poliak – ZŠ Hanušovce, príprava p. uč. Kovaľ.
 
Súťažiaci kat. Z9 postupujú do krajského kola.
 
Víťazom srdečne blahoželáme.
 
Valéria Petrášová, prac. CVČ

Vyhodnotenie matematickej olympiády kat. Z5, Z9 - obvodové kolo

Správy / Školstvo / Vyhodnotenie matematickej olympiády kat. Z5, Z9 - obvodové kolo

  Vyhodnotenie matematickej olympiády kat. Z5, Z9 - obvodové kolo

Pracovníci Centra voľného času vo Vranove nad Topľou usporiadali dňa 22. 1. 2014 obvodové kolo 63. ročníka matematickej olympiády kat. Z5, Z9, to je 5. a 9. ročník ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Vyhlasovateľom súťaže Matematická olympiáda sú Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov a Slovenskou komisiou Matematickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 41 súťažiacich (úspešných riešiteľov školských kôl) z 13 základných škôl nášho okresu - ZŠ Sídlisko II, Juh, Bernolákova, Lúčna, Kukučínova, Tovarné, Slovenská Kajňa, Sačurov, Sečovská Polianka, Hanušovce, Čaklov, Bystré a CSŠ. Súťažiaci z kategórie Z5 - 23 súťažiacich riešili 3 úlohy, za ktoré mohli získať 18 bodov. Úspešným súťažiacim sa stal žiak, ktorý získal najmenej 9 bodov. Súťažiaci z kategórie Z9 – 18 súťažiacich riešili 4 úlohy, za ktoré mohli získať 24 bodov. Úspešným súťažiacim sa stal žiak, ktorý získal najmenej 12 bodov.

Žiaci súťažili anonymne v súlade s pravidlami súťaže pod dohľadom odbornej komisie v zložení predseda komisie RNDr. Anita Mocsáriová, členovia – Mgr.Terézia Džuppová a Mgr. Igor Demčák. Umiestnenie:
 
Kat. Z5 - 1. miesto Lenka Tokárová - ZŠ Sečovská Polianka, príprava p. uč. Širáková, 2. miesto Dominik Tulach – ZŠ Lúčna, príprava p. uč. Polorecká, 3. miesto Fabián Redžepovič - ZŠ Hanušovce, príprava p. uč. Jurko
 
Kat. Z9 - 1. miesto Samuel Baran – ZŠ Hanušovce - príprava p. uč. Kovaľ, 2. – 3. miesto Miriam Fabianová - CSŠ G Vranov- príprava p. uč. Mašľanková, 2. - 3. miesto Marek Poliak – ZŠ Hanušovce, príprava p. uč. Kovaľ.
 
Súťažiaci kat. Z9 postupujú do krajského kola.
 
Víťazom srdečne blahoželáme.
 
Valéria Petrášová, prac. CVČ
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok