Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Odborný seminár pre zamestnávateľov

Správy / Ostatné / Odborný seminár pre zamestnávateľov

Sociálna poisťovňa, pobočka Vranov nad Topľou si Vás dovoľuje pozvať na odborný seminár pre zamestnávateľov (mzdové účtovníčky/mzdových účtovníkov) 

Najčastejšie chyby zamestnávateľov v kontakte so sociálnou poisťovňou
Program: 
• Najčastejšie chyby zamestnávateľov pri registrácii zamestnancov a dohodárov
• Najčastejšie chyby pri predkladaní mesačných výkazov a výkazov poistného
• Poznatky z doterajších kontrol – najčastejšie chyby zamestnávateľov
 
Termín: 24. apríla 2014 (štvrtok) o 09.00 hod.
Miesto: zasadačka Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou, Rázusova 128
Odborný garant: zamestnanci SP, pobočka Vranov nad Topľou
Otázky a podnety týkajúce sa tém uvedených v programe, ktoré požadujete prekonzultovať, zašlite prosím na nižšie uvedenú e-mailovú adresu pobočky Sociálnej poisťovne do 17. apríla 2014.
 
Vzhľadom na kapacitné možnosti Vás žiadame o nahlásenie záväznej účasti na e-mailovej adrese vranovnadtoplou@socpoist.sk, resp. tel. čísle 0906 177 001 v termíne do 17. apríla 2014.
 
Seminár je bezplatný.

Odborný seminár pre zamestnávateľov

Správy / Ostatné / Odborný seminár pre zamestnávateľov

Sociálna poisťovňa, pobočka Vranov nad Topľou si Vás dovoľuje pozvať na odborný seminár pre zamestnávateľov (mzdové účtovníčky/mzdových účtovníkov) 

Najčastejšie chyby zamestnávateľov v kontakte so sociálnou poisťovňou
Program: 
• Najčastejšie chyby zamestnávateľov pri registrácii zamestnancov a dohodárov
• Najčastejšie chyby pri predkladaní mesačných výkazov a výkazov poistného
• Poznatky z doterajších kontrol – najčastejšie chyby zamestnávateľov
 
Termín: 24. apríla 2014 (štvrtok) o 09.00 hod.
Miesto: zasadačka Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou, Rázusova 128
Odborný garant: zamestnanci SP, pobočka Vranov nad Topľou
Otázky a podnety týkajúce sa tém uvedených v programe, ktoré požadujete prekonzultovať, zašlite prosím na nižšie uvedenú e-mailovú adresu pobočky Sociálnej poisťovne do 17. apríla 2014.
 
Vzhľadom na kapacitné možnosti Vás žiadame o nahlásenie záväznej účasti na e-mailovej adrese vranovnadtoplou@socpoist.sk, resp. tel. čísle 0906 177 001 v termíne do 17. apríla 2014.
 
Seminár je bezplatný.
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok