Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Plasma Energy plánuje vo Vranove vytvoriť (zatiaľ) 35 pracovných miest

Správy / Mesto Vranov / Plasma Energy plánuje vo Vranove vytvoriť (zatiaľ) 35 pracovných miest

O investovanie vo vranovskom priemyselnom parku Ferovo prejavil záujem nový investor – Plasma Energy, s. r. o. Firma z Banskej Bystrice plánuje spracovávať a zhodnocovať nepoužiteľné elektrické a elektronické zariadenia vyprodukované v regióne východného Slovenska. Zástupcovia spoločnosti odprezentovali zámer na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Vranove. 

Pri zhodnocovaní neželezných kovov z rozobraných počítačov, či mobilných telefónov bude Plasma Energy, s. r. o. využívať plazmový proces tavenia v ochrannej atmosfére dusíka bez prítomnosti kyslíka. Ako uviedol obchodný riaditeľ Milan Hnata, okrem Slovenska je táto technológia patentovaná v USA, Japonsku, Izraeli a prevádzky sú vybudované v Rzeszowe, či Prahe. V prvej etape vznikne 18 pracovných miest a v druhej nájde prácu ďalších 17 zamestnancov. Keďže zhodnotené druhotné suroviny sú využiteľné napr. v stavebnom priemysle, vylúčená nie je ani tretia etapa, kde by dochádzalo k ich ďalšiemu spracovaniu do finálnych produktov. „Vo Vranove chceme postaviť prvú prevádzku na Slovensku, ktorá by bola referenčná. Pracovať budeme s jedinečnou technológiou, ktorá spĺňa prísne certifikačné kritéria,“ uviedol M. Hnata. 
 
Prevádzku v Rzeszowe si boli pozrieť osobne aj viacerí vranovskí poslanci a I. Čačko s J. Lapčákom potvrdili, že závod u našich severných susedov nepredstavuje environmentálnu záťaž pre životné prostredie. „V Rzeszowe je, podobne ako vo Vranove, 400 metrov od prevádzky obytná zóna s rodinnými domami,“ dodal M. Hnata. 
 
Poslanec M. Strmeň sa zaujímal, či spoločnosť má v pláne spracovávať v budúcnosti takýmto spôsobom aj iné druhy odpadov „Ak by sme chceli zhodnocovať ostatné druhy odpadu, museli by sme mať inú technológiu. Táto technológia je navrhnutá a zrealizovaná na spracovanie elektronického odpadu. Nemusíte mať teda obavu, že by sme mohli začať zhodnocovať iný odpad, technicky to nie je možné,“ vysvetlil M. Hnata. 
 
Na rozdiel napr. od Grandwoodu investícia Plasma Energy s. r. o. nezávisí od poskytnutia štátnej pomoci vo forme investičných stimulov. Jej predstavitelia prezentovali plán spustenia prvej etapy do jedného roka po získaní súhlasného stanoviska mesta a ostatných povoľovacích orgánov. „Elektronického odpadu bude stále viac a táto technológia ponúka progresívny trend v jeho spracovaní. Možno je to prevádzka s menším počtom zamestnancov, ale vnímam to ako pozitívny impulz, aby náš priemyselný park začal slúžiť svojmu účelu a postupne sa zaplnil ďalšími zamestnávateľmi,“ reagoval primátor Ján Ragan.

Plasma Energy plánuje vo Vranove vytvoriť (zatiaľ) 35 pracovných miest

Správy / Mesto Vranov / Plasma Energy plánuje vo Vranove vytvoriť (zatiaľ) 35 pracovných miest

O investovanie vo vranovskom priemyselnom parku Ferovo prejavil záujem nový investor – Plasma Energy, s. r. o. Firma z Banskej Bystrice plánuje spracovávať a zhodnocovať nepoužiteľné elektrické a elektronické zariadenia vyprodukované v regióne východného Slovenska. Zástupcovia spoločnosti odprezentovali zámer na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Vranove. 

Pri zhodnocovaní neželezných kovov z rozobraných počítačov, či mobilných telefónov bude Plasma Energy, s. r. o. využívať plazmový proces tavenia v ochrannej atmosfére dusíka bez prítomnosti kyslíka. Ako uviedol obchodný riaditeľ Milan Hnata, okrem Slovenska je táto technológia patentovaná v USA, Japonsku, Izraeli a prevádzky sú vybudované v Rzeszowe, či Prahe. V prvej etape vznikne 18 pracovných miest a v druhej nájde prácu ďalších 17 zamestnancov. Keďže zhodnotené druhotné suroviny sú využiteľné napr. v stavebnom priemysle, vylúčená nie je ani tretia etapa, kde by dochádzalo k ich ďalšiemu spracovaniu do finálnych produktov. „Vo Vranove chceme postaviť prvú prevádzku na Slovensku, ktorá by bola referenčná. Pracovať budeme s jedinečnou technológiou, ktorá spĺňa prísne certifikačné kritéria,“ uviedol M. Hnata. 
 
Prevádzku v Rzeszowe si boli pozrieť osobne aj viacerí vranovskí poslanci a I. Čačko s J. Lapčákom potvrdili, že závod u našich severných susedov nepredstavuje environmentálnu záťaž pre životné prostredie. „V Rzeszowe je, podobne ako vo Vranove, 400 metrov od prevádzky obytná zóna s rodinnými domami,“ dodal M. Hnata. 
 
Poslanec M. Strmeň sa zaujímal, či spoločnosť má v pláne spracovávať v budúcnosti takýmto spôsobom aj iné druhy odpadov „Ak by sme chceli zhodnocovať ostatné druhy odpadu, museli by sme mať inú technológiu. Táto technológia je navrhnutá a zrealizovaná na spracovanie elektronického odpadu. Nemusíte mať teda obavu, že by sme mohli začať zhodnocovať iný odpad, technicky to nie je možné,“ vysvetlil M. Hnata. 
 
Na rozdiel napr. od Grandwoodu investícia Plasma Energy s. r. o. nezávisí od poskytnutia štátnej pomoci vo forme investičných stimulov. Jej predstavitelia prezentovali plán spustenia prvej etapy do jedného roka po získaní súhlasného stanoviska mesta a ostatných povoľovacích orgánov. „Elektronického odpadu bude stále viac a táto technológia ponúka progresívny trend v jeho spracovaní. Možno je to prevádzka s menším počtom zamestnancov, ale vnímam to ako pozitívny impulz, aby náš priemyselný park začal slúžiť svojmu účelu a postupne sa zaplnil ďalšími zamestnávateľmi,“ reagoval primátor Ján Ragan.
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok