vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Boj proti diviakom pokračuje

Na podnet mesta Vranov nad Topľou, ktoré obdŕžalo od občanov Viníc výzvu na vyriešenie problémov s výskytom diviakov v tejto oblasti, sa dňa 17. 6. 2014 uskutočnilo stretnutie k problematike premnoženia diviačej zveri v intraviláne mesta Vranov nad Topľou. Na tomto rokovaní sa zúčastnili predstavitelia mesta, Okresného úradu – pozemkového a lesného odboru vo Vranove nad Topľou, poľovníckeho revíra a pasienkového spoločenstva Hura. Problém s diviakmi mesto Vranov nad Topľou sa v spolupráci s už spomínanými inštitúciami snažilo riešiť v minulom roku pomocou honu na túto zver, no z dôvodu bohatého zdroja potravy, medziiným aj z domácností, (bioodpad) sa táto zver vracia späť do obytných zón mesta. Z tohto dôvodu počas rokovania boli navrhnuté tieto opatrenia – dočistenie pozemkov, na ktorých sa zdržiava táto zver, od krovín a vysokej trávy, reálne vyhnanie diviakov od obydlí spojené s zorganizovaním spoločnej poľovačky a dlhodobé odlákavanie diviakov na iné miesto. 

Týmto vyzývame všetkých občanov mesta Vranov nad Topľou aby nevytvárali divoké skládky.
 
Pôvodca takejto divokej skládky sa dopúšťa protiprávneho konania, pretože každý občan je povinný ukladať odpad na miesta určené mestom a do zberných nádob. Ak to občan porušuje dopúšťa sa priestupku a pri prichytení mu môže byť uložená pokuta až do výšky 6 639 €.
 
Naďalej všetci občania mesta Vranov nad Topľou môžu bezplatne využiť služby zberného dvora, ktorý sa nachádza na Topľanskej ulici. Tam môžu mimo vývozných dní odniesť komunálny odpad, alebo iný odpad, či už veľkoobjemový, plasty, sklo, papier, elektrónky, nebezpečný a biologický odpad. Zberný dvor je k dispozícii od pondelka do piatka v čase od 6.00 do 14.30 a v sobotu od 7.00 do 12.00 hod.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum