vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Olympiáda seniorov na fascinujúcej úrovni

 Olympiáda seniorov na fascinujúcej úrovni
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov vo Vranove nad Topľou usporiadala v spolupráci so Základnou organizáciou JDS a Obecným úradom Sečovská Polianka v sobotu 14. júna 2014 ,,vranovskú športovú olympiádu seniorov“. Na útulnom futbalovom ihrisku TJ Sečovská Polianka sa stretli osem členné družstvá z 20-tich základných organizácií. V tomto športovom podujatí sa súťažilo o putovný pohár honorárneho konzula pána Stanislava Obického, ktorý prevzal nad ním záštitu a taktiež ho aj finančne podporil. Bez jeho pomoci a obetavosti jeho pani manželky, nebolo by možné také masové podujatie uskutočniť. Poďakovanie patrí aj Ing. Ľubomírovi Pidanymu za sponzorskú pomoc. Úvodné kultúrne vystúpenie patrilo členom folklórnej skupina Ďatelinka zo ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou, pod vedením učiteliek Mgr. Julky Mikitovej a Mgr. Janky Butaiovej. Svojim prekrásnym a veku obdivuhodným vystúpením naladili súťažiacich na podanie dobrých výkonov. Ich očká a šťastné úsmevy žiarili ako diamant. Oficiálna časť športového súťaženia začala štátnou hymnou, vztýčením vlajok, vypustením poštových holubov a zapálením olympijského ohňa Ing. Jozefom Golonkom.
 
Predseda okresnej organizácie JDS PaedDr. Ján Popaďák pozdravil a privítal súťažiace tímy a vzácnych hostí. Podujatie poctili svojou prítomnosťou: poslanci NR SR Ing. Štefan Hreha, Ing. Stanislav Kubánek, honorárny konzul Ukrajiny na Slovensku Stanislav Obický, predseda PSK MUDr. Peter Chudík, primátor mesta Vranov nad Topľou Ing. Ján Ragan, prednostka okresného úradu Ing. Mária Cingeľová, za KO JDS Ján Čižmár, metodička Anna Delyová, riaditeľ úradu práce a soc. vecí Ing. Ľubomír Lukič, riaditeľka HZOS vo Vranove nad Topľou Mgr. Anna Gdovinová, poslanec mestského zastupiteľstva Ing. Ľubomír Pidaný, riaditeľka ZŠ Lúčna PaedDr. Blažena Matisová, podpredseda regionálneho ZMOS Bc. Michal Duda, starostov obcí, ktorých súťažné družstvá sa zúčastnili olympiády a ďalších hostí. Srdečnými ováciami privítali prítomní legendu československej hokejovej histórie Ing. Jozefa Golonku a stálicu našej populárnej hudby Dušana Grúňa.
 
Predseda okresnej organizácie PaedDr. Ján Popaďák o.i. uviedol, že cieľom týchto športových hier je udržiavať spoločenský život, odstránenie bariér, nielen priestorových, ale predovšetkým v myslení ľudí, že starší človek má svoj život len dožívať. Prítomných pozdravil aj starosta obce MVDr. Marián Fedor. Po tomto slávnostnom úvode sa začali športové zápolenia. O dobrý priebeh celej súťaže sa zaslúžili rozhodcovia: Mgr. Mária Novosiadla, Mgr. Ján Karol ml., Mgr. Radovan Ceľuch, Mgr. Ján Hreňo, Jozef Tóth, Bc. Jozef Iľko, Vojtech Špendlík, Jozef Makan, Štefan Gut, Stanislav Kušnír, Miroslav Bobík, Ján Boroš, Michal Lehončak ml., ako aj obetavý moderátor PaedDr. Ján Karol, riaditeľ ZŠ Sečovská Polianka.
 
Športovci si zmerali sily v šiestich disciplínach: hod loptičkou na cieľ, kop futbalovej lopty na mini bránku, vrh guľou – muži a hod valčekom – ženy, beh muži – 50 m, beh ženy – 30 m, hod granátom. Po takmer 4-hodinovom zápolení, v ktorom súťažiaci siahli takmer na dno svojich síl, rozhodcovia rozhodli o víťazoch. Celkovým víťazom 4. okresnej olympiády seniorov sa stalo družstvo zo Sečovskej Polianky, ktoré získalo aj putovný pohár honorárneho konzula p. Stanislava Obického. Strieborné medaily získali reprezentanti z Čaklova a bronzový stupienok obsadili členovia zo ZO JDS Kamenná Poruba a Tovarné.
 
Prvenstvo v kategórii mužov – jednotlivci, si vybojoval Michal Duda z Vyšného Kazimíra pred Jozefom Ferčákom z Čaklova a Michalom Popaďákom zo Sečovskej Polianky. Prvenstvo v kategórii žien jednotlivcov získala Mária Demčáková z Čaklova, pred Máriou Balážovou z Tovarného a Helenou Bažalíkovou z Nižného Hrušova. Šťastným víťazom odovzdal diplomy a vecné ceny Peter Chudík, Stanislav Obický a Ján Popaďák.
 
V závere oficiálnej časti odovzdal Ing. Jozef Golonka honorárnemu konzulovi dres s číslom 9, ktoré nosil v reprezentácii počas svojej kariéry a zároveň všetkým súťažiacim družstvám svoju knihu ,, REBEL s číslom 9.“ Je v nej zdokumentovaná jeho bohatá športová činnosť.Víťazmi však boli všetci, ktorí sa do súťaže zapojili, lebo odhodlanosť súťažiacich a súťaž dokončiť je víťazstvom najmä samého nad sebou. 
 
PaedDr. Ján Popaďák poďakoval honorárnemu konzulovi Stanislavovi Obickému a jeho pani manželke, Hornozemplínskemu kultúrnemu stredisku, organizátorom, účinkujúcim, starostovi obce, ZO JDS, ZŠ, chovateľom poštových holubov, Slávke Madarovej, zdravotnej sestre pani Mariane Lehončákovej, pracovníčkam školskej jedálne, folklórnej skupine BUKOVINA a všetkým tým, ktorí sa na tomto podujatí podieľali.
 
PaedDr. Ján Popaďák
Predseda OO JDS
Vranov nad Topľou

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum