vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Slávnosť konfirmácie vo Vyšnom Žipove

Už tradične sa každoročne v sviatok Svätej Trojice koná v cirkevnom zbore evanjelickej cirkvi a.v. vo Vyšnom Žipove slávnosť konfirmácie. Za hlaholu zvonov vošlo do zaplneného chrámu Božieho v sprievode na čele s domácim farárom Stanislavom Haluškom a dozorcom cirkevného zboru Janom Mattom 19 konfirmandov. Precíteným spevom ich privítal domáci zborový spevokol pod vedením Jozefa Gogu. Po úvodnej liturgii preukázali konfirmandi nadobudnuté vedomosti získané počas dvojročnej konfirmačnej prípravy. Slovo Božie zvestoval domáci farár Stanislav Haluška na základe biblického textu 2.L apoštola Pavla Korínskym 4,13-15. Po potvrdení krstnej zmluvy a vernosti evanjelickej cirkvi a.v. prijali konfirmandi rozpomienky na túto chvíľu s biblickým textom individuálne pre každého z nich. Dozorca cirkevného zboru ich príhovorom pozdravil, privítal v spoločenstve dospelých členov cirkvi a nabádal ich v pokračovaní duchovného napredovania cez aktivity dorastu a mládeže cirkevného zboru. Po rozhrešení prijali po prvýkrát sviatosť Večere Pánovej konfirmandi a po nich rodičia, krstní rodičia a ostatní príbuzní. Túto milú slávnosť vhodným spevom doplnila Zborová mládež.

Ján Matta

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum