Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Dávku v nezamestnanosti možno poberať aj pri zárobku do 148,57 eur

Správy / Oznamy / Dávku v nezamestnanosti možno poberať aj pri zárobku do 148,57 eur

Poberanie dávky v nezamestnanosti je naviazané na evidenciu uchádzača o zamestnanie na príslušnom úrade práce. Uchádzač o zamestnanie môže vykonávať aj zárobkovú činnosť, ale výška jeho príjmu počas evidencie nesmie presiahnuť sumu 148,57 eur (v hrubom). Čiže mzda alebo odmena za vykonávanie týchto činností nesmie presiahnuť 75 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (životné minimum pre rok 2014 predstavuje sumu 198,09 eur). V opačnom prípade bude uchádzač vyradený z evidencie uchádzačov, čo spôsobí zánik nároku na dávku v nezamestnanosti.

Uchádzač o zamestnanie je do ôsmich kalendárnych dní povinný preukázať úradu práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodné skutočnosti pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie a plniť si voči nemu oznamovaciu povinnosť. Viac informácií v tejto veci uchádzačom o zamestnanie môže poskytnúť príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Počet poberateľov dávky v nezamestnanosti v auguste 2014 bol 35 010. Najvyšší počet poberateľov tejto dávky v aktuálnom roku Sociálna poisťovňa zaznamenala vo februári, kedy ich bolo 38 765.

Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Dávku v nezamestnanosti možno poberať aj pri zárobku do 148,57 eur

Správy / Oznamy / Dávku v nezamestnanosti možno poberať aj pri zárobku do 148,57 eur

Poberanie dávky v nezamestnanosti je naviazané na evidenciu uchádzača o zamestnanie na príslušnom úrade práce. Uchádzač o zamestnanie môže vykonávať aj zárobkovú činnosť, ale výška jeho príjmu počas evidencie nesmie presiahnuť sumu 148,57 eur (v hrubom). Čiže mzda alebo odmena za vykonávanie týchto činností nesmie presiahnuť 75 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (životné minimum pre rok 2014 predstavuje sumu 198,09 eur). V opačnom prípade bude uchádzač vyradený z evidencie uchádzačov, čo spôsobí zánik nároku na dávku v nezamestnanosti.

Uchádzač o zamestnanie je do ôsmich kalendárnych dní povinný preukázať úradu práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodné skutočnosti pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie a plniť si voči nemu oznamovaciu povinnosť. Viac informácií v tejto veci uchádzačom o zamestnanie môže poskytnúť príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Počet poberateľov dávky v nezamestnanosti v auguste 2014 bol 35 010. Najvyšší počet poberateľov tejto dávky v aktuálnom roku Sociálna poisťovňa zaznamenala vo februári, kedy ich bolo 38 765.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok