Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín informuje

Správy / Oznamy / Regionálna rozvojová agentúra Zemplín informuje

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín Vranov nad Topľou aktuálne pripomína možné výzvy na získanie prostriedkov z fondov EÚ a z domácich zdrojov a prípadné novinky v tejto oblasti:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) zverejnilo dňa 9.9.2014 Schému pomoci de minimis na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu pre opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia aktualizovala s účinnosťou od 9.9.2014 prílohu č. A 8.2 Príručky pre prijímateľa NFP.
Príloha č. A 8.2 Príručky pre prijímateľa NFP upravuje postup pri realizácii výberového konania na obsadzovanie miest členov a koordinátorov občianskej hliadky v prostredí MRK v rámci výzvy OP ZaSI - FSR - 2012/2.1/02.
Odbor riadenia implementácie projektov a Odbor platieb a koordinácie auditov Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky boli presťahované na adresu: Karloveská 2, 842 04 Bratislava.
Poštová adresa ostáva nezmenená: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.
Informácie záujemcom poskytne RRAZ aj vo svojej kancelárii na Dobrianskeho ul. 1500 alebo na telefónnom čísle 0918 528 450.

Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín informuje

Správy / Oznamy / Regionálna rozvojová agentúra Zemplín informuje

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín Vranov nad Topľou aktuálne pripomína možné výzvy na získanie prostriedkov z fondov EÚ a z domácich zdrojov a prípadné novinky v tejto oblasti:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) zverejnilo dňa 9.9.2014 Schému pomoci de minimis na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu pre opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia aktualizovala s účinnosťou od 9.9.2014 prílohu č. A 8.2 Príručky pre prijímateľa NFP.
Príloha č. A 8.2 Príručky pre prijímateľa NFP upravuje postup pri realizácii výberového konania na obsadzovanie miest členov a koordinátorov občianskej hliadky v prostredí MRK v rámci výzvy OP ZaSI - FSR - 2012/2.1/02.
Odbor riadenia implementácie projektov a Odbor platieb a koordinácie auditov Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky boli presťahované na adresu: Karloveská 2, 842 04 Bratislava.
Poštová adresa ostáva nezmenená: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.
Informácie záujemcom poskytne RRAZ aj vo svojej kancelárii na Dobrianskeho ul. 1500 alebo na telefónnom čísle 0918 528 450.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok