Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Regionálna burza práce a informácií pre mladých

Správy / Oznamy / Regionálna burza práce a informácií pre mladých

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou v spolupráci so sieťou EURES (Európskymi službami zamestnanosti) organizuje Regionálnu burzu práce a informácií pre mladých (ďalej len burza), ktorá sa uskutoční dňa 4.11.2014 v Mestskom dome kultúry, v čase od 9:00 do 13:00 hod. Pripravovaná burza je zameraná na poskytovanie užitočných informácií a poradenstva o voľbe povolania žiakom končiacich ročníkov základných škôl a zároveň na praktickú prezentáciu študijných odborov stredných odborných škôl nášho regiónu.

V rámci burzy sa od 10:00 hod. uskutoční blok prezentácií, v rámci ktorého partneri siete EURES poskytnú študentom končiacich ročníkov stredných škôl informácie o podpore ich mobility v rámci krajín EÚ/EEA, o možnostiach štúdia v zahraničí, štipendiách, dobrovoľníctve a i. Súčasťou burzy bude prezentácia firmy TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., zameraná na internetového sprievodcu trhu práce (ISTP).

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou v rámci burzy organizuje prezentáciu aj pre zamestnávateľov nášho regiónu, ktorí získajú informácie o aktívnych nástrojoch trhu práce, o možnosti vzdelávania formou RE-PAS (príležitosť, rekvalifikácia, spolupráca) a ďalšie zaujímavé informácie prostredníctvom prezentácie zameranej na ISTP, realizovanej firmou TREXIMA Bratislava, spol. s.r.o.

Regionálna burza práce a informácií pre mladých poskytuje množstvo potrebných informácií tak pre žiakov ZŠ a študentov SŠ, ako aj pre zamestnávateľov nášho regiónu.

Ing. Ľubomír Lukič,
riaditeľ ÚPSVR

Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Zelená Lagúna

Regionálna burza práce a informácií pre mladých

Správy / Oznamy / Regionálna burza práce a informácií pre mladých

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou v spolupráci so sieťou EURES (Európskymi službami zamestnanosti) organizuje Regionálnu burzu práce a informácií pre mladých (ďalej len burza), ktorá sa uskutoční dňa 4.11.2014 v Mestskom dome kultúry, v čase od 9:00 do 13:00 hod. Pripravovaná burza je zameraná na poskytovanie užitočných informácií a poradenstva o voľbe povolania žiakom končiacich ročníkov základných škôl a zároveň na praktickú prezentáciu študijných odborov stredných odborných škôl nášho regiónu.

V rámci burzy sa od 10:00 hod. uskutoční blok prezentácií, v rámci ktorého partneri siete EURES poskytnú študentom končiacich ročníkov stredných škôl informácie o podpore ich mobility v rámci krajín EÚ/EEA, o možnostiach štúdia v zahraničí, štipendiách, dobrovoľníctve a i. Súčasťou burzy bude prezentácia firmy TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., zameraná na internetového sprievodcu trhu práce (ISTP).

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou v rámci burzy organizuje prezentáciu aj pre zamestnávateľov nášho regiónu, ktorí získajú informácie o aktívnych nástrojoch trhu práce, o možnosti vzdelávania formou RE-PAS (príležitosť, rekvalifikácia, spolupráca) a ďalšie zaujímavé informácie prostredníctvom prezentácie zameranej na ISTP, realizovanej firmou TREXIMA Bratislava, spol. s.r.o.

Regionálna burza práce a informácií pre mladých poskytuje množstvo potrebných informácií tak pre žiakov ZŠ a študentov SŠ, ako aj pre zamestnávateľov nášho regiónu.

Ing. Ľubomír Lukič,
riaditeľ ÚPSVR

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok