Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Medzinárodný festival umeleckých skupín Nad Topľou, Wislokiem a Dunajom

Kultúra / Mestský dom kultúry / Medzinárodný festival umeleckých skupín Nad Topľou, Wislokiem a Dunajom

Mestský dom kultúry vo Vranov n. T. spoločne so svojimi cezhraničnými partnermi usporiadali vo Vranove n. T. spoločný Medzinárodný festival umeleckých skupín Nad Topľou, Wislokiem a Dunajom. Pestrú mozaiku vyskladanú z tanečných aj hudobných vystúpení tých najlepších skupín a sólistov, mali možnosť vidieť 23. - 24. 10. 2014 počas dvoch vystúpení v Dome kultúry vo Vranove n. T. nielen žiaci základných škôl, ale aj široká verejnosť. Mix folklórnej, ale i modernej hudby, tanca a spevu im v deväťdesiat minútovom programe postupne predviedlo 60 interpretov. O moderný tanec sa postarali súčasný majstri Sveta v moderných tancoch zo skupiny T8 zo Rzeszowa, dynamický folklór a ľudový spev predviedli folkloristi z FS Lipovec z Vranova n. T. a FS Lipa z Budapešti. Naša talentovaná vranovská mládež do programu vniesla svojím spevom, tancom aj sprievodným slovom, časť našej tradičnej kultúry. Festivalom sa niesla symbolika spoločnej histórie zúčastnených národov, ktorá ich spája od nepamäti. Presvedčili sa o tom aj študenti vranovských škôl, ktorý sa v programe okrem iného dozvedeli, že kedysi dávno viedla z Poľska do Maďarska dôležitá obchodná cesta po ktorej sa cez Slovensko vyvážalo vynikajúce pivo, víno, soľ a rôzne dekoračné či úžitkové výrobky. Zaujal ich aj fakt, že naše národy spája aj rod smutne známej Alžbety Báthoryovej, ktorá pochádzala z jedného z najvýznamnejších uhorských rodov. V roku 1575, keď sa Alžbeta musela ako 15 ročná vydať za Františka Nádaždyho na Vranovskom kaštieli a väčšinu svojho života strávila na terajšom slovenskom území, bol jej strýko Štefan Báthory poľským kráľom. Celý príbeh obchodníka putujúceho po obchodnej ceste a dramatický život krvavej grófky bol pretkaný pôsobivou hudbou, spevom, tancom a bohatý na náročné choreografie, prepracovanú scénu a dobové kostýmy. Festival je akýmsi pomyselným mostom ponad rieky Topľa, Wislok a Dunaj, ktorý spája tri národy do úprimného priateľstva. V posledných štyroch rokoch sa v rámci cezhraničnej spolupráce organizuje striedavo raz vo Vranove n. T. a raz v Rzeszowe za účasti poľských a slovenských interpretov. Scenár a réžiu pripravil Mgr. Peter Novák a technicky aj organizačne zabezpečil kolektív Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. pod vedením Ing. Alfonza Kobielskeho. Festival finančne podporil Úrad vlády SR v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2014.

Silvia Nusová - Referent MsDK

Medzinárodný festival umeleckých skupín Nad Topľou, Wislokiem a Dunajom

Kultúra / Mestský dom kultúry / Medzinárodný festival umeleckých skupín Nad Topľou, Wislokiem a Dunajom

Mestský dom kultúry vo Vranov n. T. spoločne so svojimi cezhraničnými partnermi usporiadali vo Vranove n. T. spoločný Medzinárodný festival umeleckých skupín Nad Topľou, Wislokiem a Dunajom. Pestrú mozaiku vyskladanú z tanečných aj hudobných vystúpení tých najlepších skupín a sólistov, mali možnosť vidieť 23. - 24. 10. 2014 počas dvoch vystúpení v Dome kultúry vo Vranove n. T. nielen žiaci základných škôl, ale aj široká verejnosť. Mix folklórnej, ale i modernej hudby, tanca a spevu im v deväťdesiat minútovom programe postupne predviedlo 60 interpretov. O moderný tanec sa postarali súčasný majstri Sveta v moderných tancoch zo skupiny T8 zo Rzeszowa, dynamický folklór a ľudový spev predviedli folkloristi z FS Lipovec z Vranova n. T. a FS Lipa z Budapešti. Naša talentovaná vranovská mládež do programu vniesla svojím spevom, tancom aj sprievodným slovom, časť našej tradičnej kultúry. Festivalom sa niesla symbolika spoločnej histórie zúčastnených národov, ktorá ich spája od nepamäti. Presvedčili sa o tom aj študenti vranovských škôl, ktorý sa v programe okrem iného dozvedeli, že kedysi dávno viedla z Poľska do Maďarska dôležitá obchodná cesta po ktorej sa cez Slovensko vyvážalo vynikajúce pivo, víno, soľ a rôzne dekoračné či úžitkové výrobky. Zaujal ich aj fakt, že naše národy spája aj rod smutne známej Alžbety Báthoryovej, ktorá pochádzala z jedného z najvýznamnejších uhorských rodov. V roku 1575, keď sa Alžbeta musela ako 15 ročná vydať za Františka Nádaždyho na Vranovskom kaštieli a väčšinu svojho života strávila na terajšom slovenskom území, bol jej strýko Štefan Báthory poľským kráľom. Celý príbeh obchodníka putujúceho po obchodnej ceste a dramatický život krvavej grófky bol pretkaný pôsobivou hudbou, spevom, tancom a bohatý na náročné choreografie, prepracovanú scénu a dobové kostýmy. Festival je akýmsi pomyselným mostom ponad rieky Topľa, Wislok a Dunaj, ktorý spája tri národy do úprimného priateľstva. V posledných štyroch rokoch sa v rámci cezhraničnej spolupráce organizuje striedavo raz vo Vranove n. T. a raz v Rzeszowe za účasti poľských a slovenských interpretov. Scenár a réžiu pripravil Mgr. Peter Novák a technicky aj organizačne zabezpečil kolektív Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. pod vedením Ing. Alfonza Kobielskeho. Festival finančne podporil Úrad vlády SR v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2014.

Silvia Nusová - Referent MsDK

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok