Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Regionálne kultúrne inštitúcie budú mať stavovskú organizáciu

Kultúra / Mestský dom kultúry / Regionálne kultúrne inštitúcie budú mať stavovskú organizáciu

Regionálne kultúrne inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je samospráva, budú mať stavovskú organizáciu. Prvé zasadnutie Asociácie kultúrnych inštitúcií Slovenska (AKIS) sa uskutoční 19. – 20. novembra vo Vranove nad Topľou.

S touto iniciatívou oslovil kolegov riaditeľ vranovského Mestského domu kultúry Alfonz Kobielsky. Ako v tejto súvislosti zdôraznil, kultúru považuje za nenahraditeľnú súčasť spoločnosti, ktorá kreuje jej úroveň, a preto považuje za dôležité, aby sa jej dostalo viac pozornosti a podpory. Z toho dôvodu navrhol zriadenie stavovskej organizácie, ktorá by reprezentovala záujmy a vízie regionálnych kultúrnych inštitúcií vo vzťahu k ministerstvu kultúry, ochranným autorským zväzom, agentúram, či distribútorom filmov. „Štát sa zbavil zodpovednosti za miestnu kultúru tým, že ju preniesol na plecia samosprávy, ktorá pre ňu vytvára podmienky v rôznych úrovniach. Našim cieľom bude zjednotiť všetky potreby a zároveň ak chceme byť pri ich presadzovaní úspešní, musíme postupovať jednotne. Tí, ktorí sa z nás dostali ďalej, môžu prispieť do diskusie skúsenosťami, či kontaktmi a takýmto spôsobom, spoločne, posúvať význam kultúry vyššie,“ uviedol riaditeľ Mestského domu kultúry vo Vranove Alfonz Kobielsky.

Aj vzhľadom k tomu, že Slovensko je na prahu nového programovacieho obdobia, vníma A. Kobielsky za mimoriadne dôležité, aby koncepcia, ktorá vzíde z diskusie, reflektovala na všetky požiadavky, na ktoré má miestna kultúra legitímne právo. „V každej obci a meste má kultúra iné starosti. Osobne však vidím obrovské možnosti aj s existujúcimi finančnými zdrojmi, ktoré má kultúra k dispozícii, možno sa nám len stačí inšpirovať tým, ako fungujú naši kolegovia v Poľsku. Verím, že pokiaľ sa budeme pravidelne stretávať, komunikovať a najmä vystupovať pod jednou značkou, staneme sa partnerom, ktorého budú kompetentní rešpektovať a tým pádom sa kultúre, o ktorú nám ide, dostane viac pozornosti, a dúfam, že i podpory,“ uviedol A. Kobielsky.

Podľa riaditeľa MsDK vo Vranove nie je dominantnou úlohou miestnych inštitúcii predávať profesionálne umenie, či pasívne sa sústrediť na prenájom priestorov, ale DK by sa mali v prvom rade iniciatívne zapájať do kreovania regionálnej kultúry. „Môžem pochváliť prístup samosprávy vo Vranove, kde sa nám podarilo zabezpečiť moderné materiálno-technické zázemie. Vychádzajúc z týchto možností považujem do určitej miery za našu povinnosť podať ruku tvorivým ľuďom, aby mohli rozvíjať svoje umelecké vízie bez ohľadu na to, či ide o divadlo, hudbu, film, tanec, výtvarné umenie alebo iné formy umenia. Som si istý, že ak dnes podáme ruku napr. najmä mladým, neskôr sa to tejto spoločnosti určite vráti,“ doplnil A. Kobielsky.

 

Regionálne kultúrne inštitúcie budú mať stavovskú organizáciu

Kultúra / Mestský dom kultúry / Regionálne kultúrne inštitúcie budú mať stavovskú organizáciu

Regionálne kultúrne inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je samospráva, budú mať stavovskú organizáciu. Prvé zasadnutie Asociácie kultúrnych inštitúcií Slovenska (AKIS) sa uskutoční 19. – 20. novembra vo Vranove nad Topľou.

S touto iniciatívou oslovil kolegov riaditeľ vranovského Mestského domu kultúry Alfonz Kobielsky. Ako v tejto súvislosti zdôraznil, kultúru považuje za nenahraditeľnú súčasť spoločnosti, ktorá kreuje jej úroveň, a preto považuje za dôležité, aby sa jej dostalo viac pozornosti a podpory. Z toho dôvodu navrhol zriadenie stavovskej organizácie, ktorá by reprezentovala záujmy a vízie regionálnych kultúrnych inštitúcií vo vzťahu k ministerstvu kultúry, ochranným autorským zväzom, agentúram, či distribútorom filmov. „Štát sa zbavil zodpovednosti za miestnu kultúru tým, že ju preniesol na plecia samosprávy, ktorá pre ňu vytvára podmienky v rôznych úrovniach. Našim cieľom bude zjednotiť všetky potreby a zároveň ak chceme byť pri ich presadzovaní úspešní, musíme postupovať jednotne. Tí, ktorí sa z nás dostali ďalej, môžu prispieť do diskusie skúsenosťami, či kontaktmi a takýmto spôsobom, spoločne, posúvať význam kultúry vyššie,“ uviedol riaditeľ Mestského domu kultúry vo Vranove Alfonz Kobielsky.

Aj vzhľadom k tomu, že Slovensko je na prahu nového programovacieho obdobia, vníma A. Kobielsky za mimoriadne dôležité, aby koncepcia, ktorá vzíde z diskusie, reflektovala na všetky požiadavky, na ktoré má miestna kultúra legitímne právo. „V každej obci a meste má kultúra iné starosti. Osobne však vidím obrovské možnosti aj s existujúcimi finančnými zdrojmi, ktoré má kultúra k dispozícii, možno sa nám len stačí inšpirovať tým, ako fungujú naši kolegovia v Poľsku. Verím, že pokiaľ sa budeme pravidelne stretávať, komunikovať a najmä vystupovať pod jednou značkou, staneme sa partnerom, ktorého budú kompetentní rešpektovať a tým pádom sa kultúre, o ktorú nám ide, dostane viac pozornosti, a dúfam, že i podpory,“ uviedol A. Kobielsky.

Podľa riaditeľa MsDK vo Vranove nie je dominantnou úlohou miestnych inštitúcii predávať profesionálne umenie, či pasívne sa sústrediť na prenájom priestorov, ale DK by sa mali v prvom rade iniciatívne zapájať do kreovania regionálnej kultúry. „Môžem pochváliť prístup samosprávy vo Vranove, kde sa nám podarilo zabezpečiť moderné materiálno-technické zázemie. Vychádzajúc z týchto možností považujem do určitej miery za našu povinnosť podať ruku tvorivým ľuďom, aby mohli rozvíjať svoje umelecké vízie bez ohľadu na to, či ide o divadlo, hudbu, film, tanec, výtvarné umenie alebo iné formy umenia. Som si istý, že ak dnes podáme ruku napr. najmä mladým, neskôr sa to tejto spoločnosti určite vráti,“ doplnil A. Kobielsky.

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok