Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vyhnite sa pokute za neplatnú STK a EK

Správy / Oznamy / Vyhnite sa pokute za neplatnú STK a EK

Ministerstvo dopravy zavádza do konca februára tohto roku takzvaný generálny pardon pre motoristov, ktorým vypršala na autách platnosť emisnej či technickej kontroly. Dvojmesačný generálny pardon znamená, že ak v tejto takmer dvojmesačnej lehote podrobia svoje autá dodatočnej kontrole, nedostanú pokutu. Nepodrobenie ktorejkoľvek z týchto kontrol je totiž sankcionovateľné okresným úradom pokutou až 165 €.

Novela zákona č. 725/2004 Z.z. okrem uvedeného generálneho pardonu zaviedla aj podklad pre ukladanie pokút od 1.3.2016 prevádzkovateľom vozidiel za nepodrobenie vozidla TK a EK. Po ukončení generálneho pardonu bude prostredníctvom jednotného informačného systému spustené automatické ukladanie pokút. Informačný systém bude sám automaticky vyhľadávať evidované vozidlá, ktoré neboli podrobené príslušným kontrolám a v prípade zistenia takéhoto vozidla sa automaticky vygeneruje rozkaz o uložení pokuty, ktorý sa zašle prevádzkovateľovi vozidla poštou.

Preto všetkým prevádzkovateľom a majiteľom vozidiel odporúčame, aby svoje vozidlá podrobovali kontrolám v ustanovených lehotách. Tým, ktorí si túto povinnosť z rôznych dôvodov nesplnili, odporúčame, aby využili generálny pardon a svoje vozidlo do 29.2.2016 ešte dodatočne podrobili technickej a emisnej kontrole v našej prevádzke STK na Čemernianskej ul. 3 – (Š-AUTOSERVIS). Kontakt: 0910 935 003, stk.vranov@gmail.com.
 

Zelená Lagúna Lenka Stieber Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Vyhnite sa pokute za neplatnú STK a EK

Správy / Oznamy / Vyhnite sa pokute za neplatnú STK a EK

Ministerstvo dopravy zavádza do konca februára tohto roku takzvaný generálny pardon pre motoristov, ktorým vypršala na autách platnosť emisnej či technickej kontroly. Dvojmesačný generálny pardon znamená, že ak v tejto takmer dvojmesačnej lehote podrobia svoje autá dodatočnej kontrole, nedostanú pokutu. Nepodrobenie ktorejkoľvek z týchto kontrol je totiž sankcionovateľné okresným úradom pokutou až 165 €.

Novela zákona č. 725/2004 Z.z. okrem uvedeného generálneho pardonu zaviedla aj podklad pre ukladanie pokút od 1.3.2016 prevádzkovateľom vozidiel za nepodrobenie vozidla TK a EK. Po ukončení generálneho pardonu bude prostredníctvom jednotného informačného systému spustené automatické ukladanie pokút. Informačný systém bude sám automaticky vyhľadávať evidované vozidlá, ktoré neboli podrobené príslušným kontrolám a v prípade zistenia takéhoto vozidla sa automaticky vygeneruje rozkaz o uložení pokuty, ktorý sa zašle prevádzkovateľovi vozidla poštou.

Preto všetkým prevádzkovateľom a majiteľom vozidiel odporúčame, aby svoje vozidlá podrobovali kontrolám v ustanovených lehotách. Tým, ktorí si túto povinnosť z rôznych dôvodov nesplnili, odporúčame, aby využili generálny pardon a svoje vozidlo do 29.2.2016 ešte dodatočne podrobili technickej a emisnej kontrole v našej prevádzke STK na Čemernianskej ul. 3 – (Š-AUTOSERVIS). Kontakt: 0910 935 003, stk.vranov@gmail.com.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok