Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Neplatné referendum nezachránila ani účasť vo vranovskom okrese

Správy / Ostatné / Neplatné referendum nezachránila ani účasť vo vranovskom okrese

Neplatné referendum nezachránila ani účasť vo vranovskom okrese

Referendum o rodine Slovákov nepresvedčilo. Svoj názor na tri otázky prišlo vyjadriť iba 21,41% oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie. V okrese Vranov nad Topľou toto právo využilo 32,06% občanov. V rámci Prešovského kraja mali vyššiu účasť v Starej Ľubovni (38,08), Stropkove (37,90), Bardejove (37,79) a Prešove (35,97). Menej ľudí prišlo do referendových miestností v Kežmarku (30,56), Svidníku (29,93), Humennom (28,92) a Poprade (24,71). V meste Vranov nad Topľou bolo v zozname na hlasovanie zapísaných 17 900 občanov, z ktorých si hlasovacie lístky vyzdvihlo 4 788, čo predstavuje účasť 26,74%.

Občania odpovedali na tri otázky:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

V okrese Vranov malo referendum pokojný priebeh a obvodná volebná komisia nezaznamenala žiadne rušivé momenty. Jej predseda Pavol Zajac pri tejto príležitosti ocenil dôslednosť 81 okrskových komisií, vďaka čomu uzavreli zápisnicu už o 23.45. „Aj členovia ústrednej volebnej komisie ostali prekvapení, že okres s takýmto vysokým počtom okrskov a aj vzdialenosťou od Bratislavy, doručil zápisnicu v tak krátkom čase, už o štvrtej ráno,“ uviedol P. Zajac.

Predseda obvodnej volebnej komisie a poslanec NR SR priznal, že osobne očakával vyššiu účasť, no výsledok referenda rešpektuje ako legitímny nástroj na prejavenie názoru občanov. „Potešilo ma, že drvivá väčšina, aj vo vranovskom okrese, odpovedala na všetky tri otázky kladne. Myslím si, že tí, ktorí neprišli na referendum, prejavili určitú ľahostajnosť, ako keby sa ich táto téma každodenne nedotýkala, i keď najmä v našom regióne trápia občanov pravdepodobne najmä sociálno-ekonomické problémy a nezamestnanosť,“ dodal P. Zajac.

V obciach okresu Vranov zaznamenali účasť: Babie 35,35%, Banské 44,37%, Benkovce 39,17%, Bystré 33,09%, Cabov 44,40%, Čaklov 21,74%, Čičava 33,87%, Čierne n./T. 20,06%, Ďapalovce 66,01%, Davidov 45,68%, Detrík 46,51%, Dlhé Klčovo 46,08%, Ďurďoš 21,92%, Giglovce 67,37%, Girovce 63,46%, Hanušovce n./T. 27,16%, Hencovce 42,05%, Hermanovce n./T. 43,81%, Hlinné 27,62%, Holčíkovce 61,47%, Jasenovce 53,47%, Jastrabie n./T. 47,14%, Juskova Voľa 68,68%, Kamenná Poruba 24,63%, Kladzany 16,55%, Komárany 42,78%, Kučín 22,60%, Kvakovce 24,78%, Majerovce 59,20%, Malá Domaša 37,46%, Matiaška 63,47%, Medzianky 45,24%, Mernik 28,93%, Michalok 42,42%, Nižný Hrabovec 29,58%, Nižný Hrušov 41,98%, Nižný Kručov 45,83%, Ondavské Matiašovce 31,38%, Pavlovce 45,87%, Petkovce 56,77%, Petrovce 20,78%, Piskorovce 44,71%, Poša 35,82%, Prosačov 30,59%, Radvanovce 53,52%, Rafajovce 51,12%, Remeniny 47,70%, Rudlov 43,37%, Ruská Voľa 67,85%, Sačurov 28,30%, Sečovská Polianka 33,91%, Sedliská 45,02%, Skrabské 26,07%, Slovenská Kajňa 30,68%, Soľ 24,89%, Štefanovce 58,06%, Tovarné 41,11%, Tovarnianska Polianka 46,15%, Vavrinec 65,50%, Vechec 26,13%, Vlača 54,05%, Vyšný Kazimír 52,50%, Vyšný Žipov 18,49%, Zámutov 21,22%, Zlatník 37,70%, Žalobín 32,60%.   

Výsledky referenda v okrese Vranov nad Topľou

Otázka    Odpoveď „ÁNO“    Odpoveď „NIE“    Neplatné hlasy
    Počet    Podiel    Počet    Podiel    Počet    Podiel
1.    18 779    96,92    413    2,13    183    0,94
2.    18 548    95,73    583    3,00    244    1,25
3.    18 332    94,61    752    3,88    291    1,50

Výsledky referenda v meste Vranov nad Topľou
Otázka    Odpoveď „ÁNO“    Odpoveď „NIE“    Neplatné hlasy
    Počet    Podiel    Počet    Podiel    Počet    Podiel
1.    4 616    96,40    119    2,48    53    1,10
2.    4 563    95,30    157    3,27    68    1,42
3.    4 499    93,96    213    4,44    76    1,58
 

Neplatné referendum nezachránila ani účasť vo vranovskom okrese

Správy / Ostatné / Neplatné referendum nezachránila ani účasť vo vranovskom okrese

Neplatné referendum nezachránila ani účasť vo vranovskom okrese

Referendum o rodine Slovákov nepresvedčilo. Svoj názor na tri otázky prišlo vyjadriť iba 21,41% oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie. V okrese Vranov nad Topľou toto právo využilo 32,06% občanov. V rámci Prešovského kraja mali vyššiu účasť v Starej Ľubovni (38,08), Stropkove (37,90), Bardejove (37,79) a Prešove (35,97). Menej ľudí prišlo do referendových miestností v Kežmarku (30,56), Svidníku (29,93), Humennom (28,92) a Poprade (24,71). V meste Vranov nad Topľou bolo v zozname na hlasovanie zapísaných 17 900 občanov, z ktorých si hlasovacie lístky vyzdvihlo 4 788, čo predstavuje účasť 26,74%.

Občania odpovedali na tri otázky:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

V okrese Vranov malo referendum pokojný priebeh a obvodná volebná komisia nezaznamenala žiadne rušivé momenty. Jej predseda Pavol Zajac pri tejto príležitosti ocenil dôslednosť 81 okrskových komisií, vďaka čomu uzavreli zápisnicu už o 23.45. „Aj členovia ústrednej volebnej komisie ostali prekvapení, že okres s takýmto vysokým počtom okrskov a aj vzdialenosťou od Bratislavy, doručil zápisnicu v tak krátkom čase, už o štvrtej ráno,“ uviedol P. Zajac.

Predseda obvodnej volebnej komisie a poslanec NR SR priznal, že osobne očakával vyššiu účasť, no výsledok referenda rešpektuje ako legitímny nástroj na prejavenie názoru občanov. „Potešilo ma, že drvivá väčšina, aj vo vranovskom okrese, odpovedala na všetky tri otázky kladne. Myslím si, že tí, ktorí neprišli na referendum, prejavili určitú ľahostajnosť, ako keby sa ich táto téma každodenne nedotýkala, i keď najmä v našom regióne trápia občanov pravdepodobne najmä sociálno-ekonomické problémy a nezamestnanosť,“ dodal P. Zajac.

V obciach okresu Vranov zaznamenali účasť: Babie 35,35%, Banské 44,37%, Benkovce 39,17%, Bystré 33,09%, Cabov 44,40%, Čaklov 21,74%, Čičava 33,87%, Čierne n./T. 20,06%, Ďapalovce 66,01%, Davidov 45,68%, Detrík 46,51%, Dlhé Klčovo 46,08%, Ďurďoš 21,92%, Giglovce 67,37%, Girovce 63,46%, Hanušovce n./T. 27,16%, Hencovce 42,05%, Hermanovce n./T. 43,81%, Hlinné 27,62%, Holčíkovce 61,47%, Jasenovce 53,47%, Jastrabie n./T. 47,14%, Juskova Voľa 68,68%, Kamenná Poruba 24,63%, Kladzany 16,55%, Komárany 42,78%, Kučín 22,60%, Kvakovce 24,78%, Majerovce 59,20%, Malá Domaša 37,46%, Matiaška 63,47%, Medzianky 45,24%, Mernik 28,93%, Michalok 42,42%, Nižný Hrabovec 29,58%, Nižný Hrušov 41,98%, Nižný Kručov 45,83%, Ondavské Matiašovce 31,38%, Pavlovce 45,87%, Petkovce 56,77%, Petrovce 20,78%, Piskorovce 44,71%, Poša 35,82%, Prosačov 30,59%, Radvanovce 53,52%, Rafajovce 51,12%, Remeniny 47,70%, Rudlov 43,37%, Ruská Voľa 67,85%, Sačurov 28,30%, Sečovská Polianka 33,91%, Sedliská 45,02%, Skrabské 26,07%, Slovenská Kajňa 30,68%, Soľ 24,89%, Štefanovce 58,06%, Tovarné 41,11%, Tovarnianska Polianka 46,15%, Vavrinec 65,50%, Vechec 26,13%, Vlača 54,05%, Vyšný Kazimír 52,50%, Vyšný Žipov 18,49%, Zámutov 21,22%, Zlatník 37,70%, Žalobín 32,60%.   

Výsledky referenda v okrese Vranov nad Topľou

Otázka    Odpoveď „ÁNO“    Odpoveď „NIE“    Neplatné hlasy
    Počet    Podiel    Počet    Podiel    Počet    Podiel
1.    18 779    96,92    413    2,13    183    0,94
2.    18 548    95,73    583    3,00    244    1,25
3.    18 332    94,61    752    3,88    291    1,50

Výsledky referenda v meste Vranov nad Topľou
Otázka    Odpoveď „ÁNO“    Odpoveď „NIE“    Neplatné hlasy
    Počet    Podiel    Počet    Podiel    Počet    Podiel
1.    4 616    96,40    119    2,48    53    1,10
2.    4 563    95,30    157    3,27    68    1,42
3.    4 499    93,96    213    4,44    76    1,58
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok