Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Podnikateľ A. Šust: Do dnešného dňa sme nikomu stavebné dielo neodovzdali

Správy / Mesto Vranov / Podnikateľ A. Šust: Do dnešného dňa sme nikomu stavebné dielo neodovzdali

Podnikateľ A. Šust: Do dnešného dňa sme nikomu stavebné dielo neodovzdali

Projekt Intenzifikácie separovaného zberu odpadu v meste Vranov nad Topľou má dohru. Zatiaľ mediálnu. Ďalšie pokračovanie kauzy leží na rozhodnutí prokuratúry. Hladinu minulý týždeň rozvíril konateľ spoločnosti CEDENT plus s.r.o. Andrej Šust, ktorý do dnešného dňa nemá zaplatenú plnú sumu za výstavbu stojísk, pričom zároveň podal podanie na generálnu prokuratúru z dôvodu podozrenia spáchania súbehu viacerých trestných činov. „Osoba, ktorá zosnovala tento podvod takto koná aj na iných miestach Slovenska a trestnou činnosťou spôsobuje škody podnikateľským subjektom, obciam a mestám a sebe zadovažuje majetkový prospech. Zároveň chcem uviesť, že táto osoba je pravdepodobne politicky krytá, v opačnom prípade by tieto skutky nemohla páchať,“ citujeme Andreja Šusta zo zápisnice na Generálnej prokuratúre SR.

Súčasťou projektu Intenzifikácie separovaného zberu odpadu, na ktorý mesto Vranov nad Topľou získalo z Ministerstva životného prostredia SR 4,3 mil. eur, bola aj jeho stavebná časť. Tá zahŕňala výstavbu zberného dvoru a stojísk na komunálny odpad. Víťazom súťaže na realizáciu stavebných prác sa stala spoločnosť EURO-BUILDING, a.s. s tým, že postupne sa v hierarchii pod ňou nakumulovalo viacero subdodávateľov EURO-ŠTUKONZ s.r.o. (obidve spoločnosti v tom čase zastupoval Miloš Stopka) - Segametal Engineering s.r.o. - Coner s.r.o. - BAUMA-SK, s.r.o. - ICOMA spol. s r.o. Ako šiesty v poradí mal 104 stojísk postaviť CEDENT plus s.r.o. Objednávka znela na 665 894€. Prvé problémy nastali v momente, keď subdodávateľom neboli uhrádzané faktúry, v čom A. Šust vidí úmysel dostať firmy pod tlak, aby neboli schopné splniť zmluvné podmienky. „Keď vám niekto v zmluvnom čase nezaplatí, nemáte na materiál, mzdy... a tým pádom sa dostávate do platobnej neschopnosti, pričom nie ste schopný dielo dokončiť. V tom prípade objednávateľ zruší s vami zmluvu a zoberie si ďalšieho subdodávateľa,“ opísal časť praktík A. Šust. Keďže si uvedomoval, že ak dielo nedokončí, nebude mať nárok na preplatenie faktúr, a preto, aby dodržal zmluvné podmienky, peniaze si požičal. „Firma sa do súťaže prihlási s dampingovou cenou, aby ju vyhrala a môže si to dovoliť kvôli tomu, lebo vie, že nebude platiť. Ja som túto zákazku vzal, aby som mohol dať mojim ľuďom prácu. Smutné je, že aj keď nájdete spôsob ako dielo dokončiť, znižujete náklady, požičiate si..., niekto iný nájde spôsob, ako nezaplatiť,“ dodal na tlačovke v Prešove.

Druhou rovinou kauzy, kde už hrá úlohu aj Mesto Vranov, je termín odovzdania stojísk. „Do dnešného dňa sme nikomu stavebné dielo neodovzdali,“ pripomenul A. Šust a v tejto súvislosti tvrdí, že Mesto Vranov a EURO-BUILDING, a.s. podpísali preberací protokol, v ktorom deklarovali, že stavebné práce boli ukončené 22.7.2012. Vranovský podnikateľ však médiám ukázal písomnú komunikáciu, ktorá potvrdzuje, že stojiská v tom čase nestáli. „Súčasťou aktivít sú aj vami realizované stavebné práce, ktoré mali byť ukončené do termínu 22.7.2012. Nakoľko všetky aktivity projektu, okrem stavebných prác, sú ukončené, nie je možné ukončiť celkovú realizáciu projektu a nebude dodržaný stanovený termín riadiacim orgánom, čo má za následok porušenie zmluvy o poskytnutí NFP. Preto vás vyzývame na urýchlené riešenie pozastavených stavebných prác, pretože ani vami druhý ohlásený termín 31.8.2012 na ukončenie stavebných prác nebol dodržaný. Pokiaľ svoje povinnosti z uzatvorenej zmluvy nesplníte, všetky náklady spojené s prípadným zrušením projektu na základe vypovedanej zmluvy o poskytnutí NFP riadiacim orgánom si budeme od vás vymáhať súdnou cestou,“ citoval A. Šust z Výzvy na riešenie pozastavených prác, ktorú spoločnosti EURO-BUILDING, a.s. adresovalo mesto v septembri 2012.

Mesto Vranov termín ukončenia výstavby a odovzdania stojísk nešpecifikovalo. Vo svojom stanovisku iba vysvetlilo, že od spoločnosti EURO-BUILDING, a.s. prevzalo dokončené dielo a legitimitu celého postupu potvrdil kontrolou aj riadiaci orgán. „V stavebnej časti projektu Intenzifikácia separovaného zberu odpadu sme žiadny zmluvný vzťah so spoločnosťou ICOMA alebo CEDENT plus nemali. Tento zmluvný vzťah, ktorý vznikol na základe verejného obstarávania, malo mesto so spoločnosťou EURO-BUILDING. S touto spoločnosťou má mesto vysporiadané všetky záväzky,“ uviedla hovorkyňa mesta Vranov Eva Fedorňáková.

S firmou EURO-BUILDING, a.s., ani s ICOMA spol. s r.o. sa nám spojiť nepodarilo. „S firmou Andreja Šusta sme nikdy nemali a nemáme žiadny obchodný vzťah, žiadnu zmluvu, ani objednávku a žiadne peniaze tejto firme nedlhujeme,“ konštatuje EURO-BUILDING, a.s. na svojej webovej stránke.     
 

Podnikateľ A. Šust: Do dnešného dňa sme nikomu stavebné dielo neodovzdali

Správy / Mesto Vranov / Podnikateľ A. Šust: Do dnešného dňa sme nikomu stavebné dielo neodovzdali

Podnikateľ A. Šust: Do dnešného dňa sme nikomu stavebné dielo neodovzdali

Projekt Intenzifikácie separovaného zberu odpadu v meste Vranov nad Topľou má dohru. Zatiaľ mediálnu. Ďalšie pokračovanie kauzy leží na rozhodnutí prokuratúry. Hladinu minulý týždeň rozvíril konateľ spoločnosti CEDENT plus s.r.o. Andrej Šust, ktorý do dnešného dňa nemá zaplatenú plnú sumu za výstavbu stojísk, pričom zároveň podal podanie na generálnu prokuratúru z dôvodu podozrenia spáchania súbehu viacerých trestných činov. „Osoba, ktorá zosnovala tento podvod takto koná aj na iných miestach Slovenska a trestnou činnosťou spôsobuje škody podnikateľským subjektom, obciam a mestám a sebe zadovažuje majetkový prospech. Zároveň chcem uviesť, že táto osoba je pravdepodobne politicky krytá, v opačnom prípade by tieto skutky nemohla páchať,“ citujeme Andreja Šusta zo zápisnice na Generálnej prokuratúre SR.

Súčasťou projektu Intenzifikácie separovaného zberu odpadu, na ktorý mesto Vranov nad Topľou získalo z Ministerstva životného prostredia SR 4,3 mil. eur, bola aj jeho stavebná časť. Tá zahŕňala výstavbu zberného dvoru a stojísk na komunálny odpad. Víťazom súťaže na realizáciu stavebných prác sa stala spoločnosť EURO-BUILDING, a.s. s tým, že postupne sa v hierarchii pod ňou nakumulovalo viacero subdodávateľov EURO-ŠTUKONZ s.r.o. (obidve spoločnosti v tom čase zastupoval Miloš Stopka) - Segametal Engineering s.r.o. - Coner s.r.o. - BAUMA-SK, s.r.o. - ICOMA spol. s r.o. Ako šiesty v poradí mal 104 stojísk postaviť CEDENT plus s.r.o. Objednávka znela na 665 894€. Prvé problémy nastali v momente, keď subdodávateľom neboli uhrádzané faktúry, v čom A. Šust vidí úmysel dostať firmy pod tlak, aby neboli schopné splniť zmluvné podmienky. „Keď vám niekto v zmluvnom čase nezaplatí, nemáte na materiál, mzdy... a tým pádom sa dostávate do platobnej neschopnosti, pričom nie ste schopný dielo dokončiť. V tom prípade objednávateľ zruší s vami zmluvu a zoberie si ďalšieho subdodávateľa,“ opísal časť praktík A. Šust. Keďže si uvedomoval, že ak dielo nedokončí, nebude mať nárok na preplatenie faktúr, a preto, aby dodržal zmluvné podmienky, peniaze si požičal. „Firma sa do súťaže prihlási s dampingovou cenou, aby ju vyhrala a môže si to dovoliť kvôli tomu, lebo vie, že nebude platiť. Ja som túto zákazku vzal, aby som mohol dať mojim ľuďom prácu. Smutné je, že aj keď nájdete spôsob ako dielo dokončiť, znižujete náklady, požičiate si..., niekto iný nájde spôsob, ako nezaplatiť,“ dodal na tlačovke v Prešove.

Druhou rovinou kauzy, kde už hrá úlohu aj Mesto Vranov, je termín odovzdania stojísk. „Do dnešného dňa sme nikomu stavebné dielo neodovzdali,“ pripomenul A. Šust a v tejto súvislosti tvrdí, že Mesto Vranov a EURO-BUILDING, a.s. podpísali preberací protokol, v ktorom deklarovali, že stavebné práce boli ukončené 22.7.2012. Vranovský podnikateľ však médiám ukázal písomnú komunikáciu, ktorá potvrdzuje, že stojiská v tom čase nestáli. „Súčasťou aktivít sú aj vami realizované stavebné práce, ktoré mali byť ukončené do termínu 22.7.2012. Nakoľko všetky aktivity projektu, okrem stavebných prác, sú ukončené, nie je možné ukončiť celkovú realizáciu projektu a nebude dodržaný stanovený termín riadiacim orgánom, čo má za následok porušenie zmluvy o poskytnutí NFP. Preto vás vyzývame na urýchlené riešenie pozastavených stavebných prác, pretože ani vami druhý ohlásený termín 31.8.2012 na ukončenie stavebných prác nebol dodržaný. Pokiaľ svoje povinnosti z uzatvorenej zmluvy nesplníte, všetky náklady spojené s prípadným zrušením projektu na základe vypovedanej zmluvy o poskytnutí NFP riadiacim orgánom si budeme od vás vymáhať súdnou cestou,“ citoval A. Šust z Výzvy na riešenie pozastavených prác, ktorú spoločnosti EURO-BUILDING, a.s. adresovalo mesto v septembri 2012.

Mesto Vranov termín ukončenia výstavby a odovzdania stojísk nešpecifikovalo. Vo svojom stanovisku iba vysvetlilo, že od spoločnosti EURO-BUILDING, a.s. prevzalo dokončené dielo a legitimitu celého postupu potvrdil kontrolou aj riadiaci orgán. „V stavebnej časti projektu Intenzifikácia separovaného zberu odpadu sme žiadny zmluvný vzťah so spoločnosťou ICOMA alebo CEDENT plus nemali. Tento zmluvný vzťah, ktorý vznikol na základe verejného obstarávania, malo mesto so spoločnosťou EURO-BUILDING. S touto spoločnosťou má mesto vysporiadané všetky záväzky,“ uviedla hovorkyňa mesta Vranov Eva Fedorňáková.

S firmou EURO-BUILDING, a.s., ani s ICOMA spol. s r.o. sa nám spojiť nepodarilo. „S firmou Andreja Šusta sme nikdy nemali a nemáme žiadny obchodný vzťah, žiadnu zmluvu, ani objednávku a žiadne peniaze tejto firme nedlhujeme,“ konštatuje EURO-BUILDING, a.s. na svojej webovej stránke.     
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok