Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín informuje

Správy / Oznamy / Regionálna rozvojová agentúra Zemplín informuje

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín Vranov nad Topľou aktuálne pripomína možné výzvy na získanie prostriedkov z fondov EÚ a z domácich zdrojov a prípadné novinky v tejto oblasti:
Ministerstvo financií SR -Výnos MFSR o poskytovaní dotácií § 1
Dotáciu z príjmov z odvodu podľa § 1 výnosu možno poskytnúť na zabezpečenie vykonávania všeobecne prospešných služieb, ktorými sú najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej starostlivosti a pomoci a humanitárnej starostlivosti, tvorba, rozvoj, ochrana a obnova kultúrnych hodnôt, podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít, vzdelávanie, výchova, rozvoj športu, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 13 500 EUR
Uzávierka prijímania žiadostí: 31. marec
Ministerstvo financií SR -Výnos MFSR o poskytovaní dotácií § 2
Dotáciu na individuálne potreby obcí možno poskytnúť obci na plnenie úloh súvisiacich s výkonom jej samosprávnych pôsobností, a to najmä na
a) riešenie havarijných situácií na majetku obce,
b) rekonštrukciu a modernizáciu majetku obce,
c) údržbu budov, miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia v majetku obce.
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 13 500 EUR
Uzávierka prijímania žiadostí: 31. marec 2015
http://dotacie.mfsr.sk/
Nadácia Tatra banky -Business Idea
Grantový program Business Idea má za cieľ podporiť najlepšie realizovateľné biznis plány študentov a pomôcť im splniť si tak svoj podnikateľský sen. Nadácia Tatra banky touto cestou podporí študentov pri naštartovaní podnikateľského zámeru, aby po skončení vysokej školy neostávali nezamestnaní a aby nemuseli hľadať akékoľvek zamestnanie pod úroveň získaného stupňa vzdelania.
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 EUR
Termín otvorenia programu: 9. marec 2015
Uzávierka prijímania žiadostí: 25. apríl 2015
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/business-idea/
Informácie záujemcom poskytne aj RRAZ vo svojej kancelárii na ul. Dobrianskeho 1500 alebo na tel. 0918 528 450.

Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín informuje

Správy / Oznamy / Regionálna rozvojová agentúra Zemplín informuje

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín Vranov nad Topľou aktuálne pripomína možné výzvy na získanie prostriedkov z fondov EÚ a z domácich zdrojov a prípadné novinky v tejto oblasti:
Ministerstvo financií SR -Výnos MFSR o poskytovaní dotácií § 1
Dotáciu z príjmov z odvodu podľa § 1 výnosu možno poskytnúť na zabezpečenie vykonávania všeobecne prospešných služieb, ktorými sú najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej starostlivosti a pomoci a humanitárnej starostlivosti, tvorba, rozvoj, ochrana a obnova kultúrnych hodnôt, podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít, vzdelávanie, výchova, rozvoj športu, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 13 500 EUR
Uzávierka prijímania žiadostí: 31. marec
Ministerstvo financií SR -Výnos MFSR o poskytovaní dotácií § 2
Dotáciu na individuálne potreby obcí možno poskytnúť obci na plnenie úloh súvisiacich s výkonom jej samosprávnych pôsobností, a to najmä na
a) riešenie havarijných situácií na majetku obce,
b) rekonštrukciu a modernizáciu majetku obce,
c) údržbu budov, miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia v majetku obce.
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 13 500 EUR
Uzávierka prijímania žiadostí: 31. marec 2015
http://dotacie.mfsr.sk/
Nadácia Tatra banky -Business Idea
Grantový program Business Idea má za cieľ podporiť najlepšie realizovateľné biznis plány študentov a pomôcť im splniť si tak svoj podnikateľský sen. Nadácia Tatra banky touto cestou podporí študentov pri naštartovaní podnikateľského zámeru, aby po skončení vysokej školy neostávali nezamestnaní a aby nemuseli hľadať akékoľvek zamestnanie pod úroveň získaného stupňa vzdelania.
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 EUR
Termín otvorenia programu: 9. marec 2015
Uzávierka prijímania žiadostí: 25. apríl 2015
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/business-idea/
Informácie záujemcom poskytne aj RRAZ vo svojej kancelárii na ul. Dobrianskeho 1500 alebo na tel. 0918 528 450.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok